Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVII/143/08 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 04 listopada 2008 r. w sprawie określania wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych, spółkach nie posiadających osobowości prawnej


UCHWAŁA NR XVII/143/08

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 04 listopada 2008r.

w sprawie określania wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych, spółkach nie posiadających osobowości prawnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 Nr 175,poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218) w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz U z 2006r. Nr 121 poz. 844, Nr 220 poz. poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, z 2007r. Nr 245 poz. 1775, z 2008 Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz.730 ) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1 Określa się stawkę podatku od nieruchomości:

 1. od gruntów:

  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni

- 0,63

  1. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1

ha powierzchni

-3,74

  1. pozostałych od 1 m2 powierzchni , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- 0,10

2. od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej

- 0,42

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od

1 m2 powierzchni użytkowej

- 13,49

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej

- 4,52

  1. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej

- 3,82

  1. od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- 3,45

3. od budowli - 2 %

ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3 Traci moc uchwała Nr XI/82/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 listopada 2007 roku w

sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości ciążących na

osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych, spółkach nie mających

osobowości prawnej (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 125 poz.

2511).

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego .

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 06-11-2008 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2008
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2008 12:50