Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVII/145/08 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 04 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej


U C H W A Ł A Nr XVII/145/08

RADY GMINY w PRZELEWICACH

z dnia 04 listopada 2008r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / z 2001r. Dz U Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175.poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181,poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 / w związku z art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz U z 2006r. Nr 121 poz. 844, Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847; z 2008r. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1 Określa się stawki podatku od środków transportowych w sposób następujący:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12

ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 521,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 962,00 zł

c) powyżej 9 ton - 1.074,00 zł

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawki podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi

2 osie

12

13

1.325,00

1.378,00

13

14

1.378,00

1.484,00

14

15

1.431,00

1.590,00

15

1.484,00

1.696,00

3 osie

15

17

1.484,00

1.696,00

17

19

1.537,00

1.802,00

19

21

1.590,00

1.908,00

21

23

1.643,00

1.962,00

23

25

1.696,00

2.014,00

25

1.749,00

2.067,00

4 osie i więcej

23

25

1.696,00

2.014,00

25

27

1.715,00

2.067,00

27

29

1.802,00

2.226,00

29

31

1.669,00

2.475,00

31

1.669,00

2.475,00

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej

12 ton - 1.584,00zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawki podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi

2 osie

12

18

1.484,00

1.537,00

18

25

1.537,00

1.590,00

25

31

1.590,00

1.696,00

31

1.595,00

1.907,00

3 osie i więcej

12

40

1.325,00

1.739,00

40

1.739,00

2.311,00

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę

całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 340,00 zł

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę

całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach )

Stawki podatku ( w złotych )

nie mniej

niż

mniej

niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 oś

12

18

371,00

424,00

18

25

424,00

477,00

25

477,00

566,00

2 osie

12

28

212,00

312,00

28

33

619,00

858,00

33

38

858,00

1.303,00

38

1.159,00

1.715,00

3 osie i więcej

12

38

683,00

950,00

38

950,00

1.293,00

7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia

a) do 15 miejsc włącznie - 959,00 zł

b) od 16 miejsc do 29 miejsc włącznie - 1.244,00 zł

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.357,00

§ 2 Stawki określone w § 1 pkt 1, pkt 3, pkt 5 oraz pkt 7 obniża się o 5 % dla pojazdów

wyprodukowanych po 1995 roku.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4 Traci moc Uchwała Nr XI/83/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 listopada 2007 roku w

sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących

na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających

osobowości prawnej oraz zwolnień od tego podatku /Dz Urz. Woj. Zachodniopomorskiego

Nr 127, poz. 2629 z 17 grudnia 2007r./

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 06-11-2008 12:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2008
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2008 12:53