Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVII/149/08 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 04 listopada 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r.


UCHWAŁA NR XVII/149/08 r.

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 04 listopada 2008 r.

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) Rada Gminy Przelewice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 392.200 zł

w tym:

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 40.000 zł

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych

umów o podobnym charakterze

dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71035 Cmentarze

§ 0830 Wpływy z usług 15.000 zł

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0480 Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 4.200 zł

dział 926 Kultura fizyczna i sport

rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa 333.000 zł

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 392.200

w tym:

dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71035 Cmentarze

§ 4300 Zakup usług pozostałych 15.000 zł

dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.200 zł

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40.000 zł

dział 926 Kultura fizyczna i sport

rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 333.000 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 06-11-2008 12:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2008
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2008 12:58