Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVII/150/08 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 04 listopada 2008 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso


UCHWAŁA NR XVII/150/08

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 04 listopada 2008r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa

oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i

wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz U z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz . 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz . 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218 /, w związku z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz U z 2006r. Nr 121 poz. 844, Nr 220 poz. poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, z 2007r. Nr 245 poz. 1775, z 2008 Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz.730/, w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym / Dz U z 2006r. Nr 136 poz. 969, Nr 191 poz. 1412, Nr 249 poz. 1825, Nr 245 poz. 1775; z 2007r. Nr 109 poz. 747; z 2008r. Nr 116 poz.730 / oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz U Nr 200 poz. 1682, Nr 179 poz. 1484, z 2006r. Nr 245 poz.1775, Nr 249 poz.1825, Nr 245 poz. 1775; z 2007r. Nr 109 poz. 747; z 2008r. Nr 116 poz.730 / - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1 Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w

drodze inkasa.

§ 2 Inkaso podatków od nieruchomości rolnego i leśnego powierza się sołtysom gminy

Przelewice:

a) sołectwo Bylice - Pan Pielich Adam

b) sołectwo Ślazowo - Pani Rudzka Janina

c) sołectwo Kłodzino - Pan Ruchlicki Henryk

d) sołectwo Topolinek - Pan Maciejewski Mieczysław

e) sołectwo Rosiny - Pani Hes Grażyna

f) sołectwo Laskowo - Pani Ewa Migdalska

g) sołectwo Przywodzie - Pan Obuchowski Waldemar

h) sołectwo Przelewice - Pani Lesiczka Kazimiera

i) sołectwo Żuków - Pani Wieczorkiewicz Regina

j) sołectwo Ukiernica - Pan Kacprzak Jan

k) sołectwo Lubatowo - Pani Kurkowiak Elżbieta

l) sołectwo Kluki - Pan Figiel Tomasz

ł) sołectwo Lucin - Pan Ciesielski Roman

m) sołectwo Jesionowo - Pan Kosiński Marian

n) sołectwo Kosin - Pan Budnicki Jerzy

o) sołectwo Płońsko - Pani Gąsiorowska Henryka

§ 3 Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5% od sumy zainkasowanych i

terminowo przekazanych do 16 marca, 16 maja, 16 września, 16 listopada do Urzędu

Gminy w Przelewicach podatków pobranych przez sołtysów.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5 Tracą moc uchwały Nr V/33/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 lutego 2007 r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz

określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

oraz Nr VI/41/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 marca 2007 o zmianie

uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze

inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia

za inkaso.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 06-11-2008 13:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2008
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2008 13:00