Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVII/152/08 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 04 listopada 2008 r. w sprawie zasad polityki czynszowej


UCHWAŁA NR XVII/152/08 r.

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 04 listopada 2008 r.

w sprawie zasad polityki czynszowej.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz.266, z 2006r. Nr 86, poz.602, Nr 167, poz.1193, Nr 249, poz.1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz.1218) - Rada Gminy w Przelewicach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady polityki czynszowej na lata 2009 - 2013 obowiązujące w mieszkaniowym zasobie Gminy Przelewice.

§ 2. 1. Z uwagi na zły stan techniczny i niski standard mieszkaniowego zasobu Gminy oraz konieczność powstrzymania procesu jego dalszej dekapitalizacji, Gmina Przelewice będzie kontynuować aktywną politykę czynszową, zmierzającą do ustalenia czynszów na poziomie pozwalającym na utrzymanie mieszkań i budynków w stanie nie pogorszonym i na stopniową likwidację wieloletnich zaniedbań w sferze remontów.

2. Stosowany równolegle system dodatków mieszkaniowych, przewidziany w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, będzie stanowić ochronę dla uboższych lokatorów przed skutkami wzrostu opłat mieszkaniowych.

§ 3. Podwyższanie wysokości czynszów wynikające z konieczności racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, powinno być powiązane z niżej wymienionymi działaniami:

1) stałym podnoszeniem poziomu usług świadczonych na rzecz najemców,

2) zamianami lokali w celu racjonalnego zasiedlenia zasobu mieszkaniowego, uwzględniającymi możliwości finansowe lokatorów, ich potrzeby mieszkaniowe oraz stan techniczny i standard mieszkań,

3) zwiększeniem nakładów na remonty budynków,

4) zmianami w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.

§ 4. W lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przelewice, stawkę wyjściową czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ustala Wójt Gminy Przelewice w oparciu o czynniki zmniejszające stawkę bazową, określone w § 5 niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Przyjmuje się zasady obniżania stawki bazowej dla danego lokalu, wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przelewice:

  1. za zły stan techniczny budynku i lokalu lub za mieszkanie przeznaczone do remontu kapitalnego - 30%

  2. za mieszkanie bez w.c. - 5%

  3. za mieszkanie z ciemną kuchnią lub bez kuchni - 3%

  4. za mieszkanie bez instalacji wodno - kanalizacyjnej - 5%

  5. za mieszkanie bez łazienki - 2%

2. Zmniejszenie czynszu może nastąpić z tytułu dwóch czynników najkorzystniejszych dla najemców.

§ 6. Czynsz za lokale mieszkalne opłacają najemcy lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

§ 7. Podwyższanie czynszu następować może nie więcej niż jeden raz do roku.

§ 8. W przypadku gdy ustawa uzależnia podnajęcie części lub całości lokalu mieszkalnego od zgody wynajmującego, zgoda ta powinna być udzielona pod warunkiem uzgodnienia przez wynajmującego i najemcę podwyższenia czynszu o 20 % - przez okres trwania podnajmu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przelewice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 06-11-2008 13:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-11-2008
Ostatnia aktualizacja: - 06-11-2008 13:03