Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy młodszy referent w Urzędzie Gminy w Przelewicach


WÓJT GMINY PRZELEWICE

OGŁASZA NABÓR

NA NOWO TWORZONE STANOWISKO PRACY MŁODSZY REFERENT

W URZĘDZIE GMINY W PRZELEWICACH

1. Wymiar czasu pracy: nie pełny etat - 1/2

2. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. wykształcenie wyższe,

4. dobry stan zdrowia,

5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

6. umiejętność obsługi komputera.

3. Główne obowiązki:

Zadania z zakresu spraw obrony cywilnej i spraw wojskowych , między innymi:

1. tworzenie formacji obrony cywilnej, planowanie przedsięwzięć obronnych i obrony

cywilnej, prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej,

2. organizowanie i prowadzenie spraw z zakresu przygotowania ludności i mienia

gminnego na wypadek wojny oraz wykonywanie zadań w trakcie pokoju w ramach

powszechnego obowiązku obrony kraju,

3. nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,

4. zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym,

5. prowadzenie kancelarii tajnej.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. kserokopia dowodu osobistego,

2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia

/ dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia, itp./,

3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności

za przestępstwo popełnione umyślnie,

4. kserokopie świadectw pracy,

5. życiorys - curriculum vitae,

6. list motywacyjny,

7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

8. oświadczenie o stanie zdrowia,

9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie

danych osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Przelewicach, pocztą / decyduje data wpływu do Urzędu/ na adres Urzędu Gminy

z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Młodszy Referent” w terminie do dnia

28 listopada 2008 roku.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne odrzucone zostaną odesłane lub będą odbierane osobiście przez

kandydatów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.przelewice.pl

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 13-11-2008 17:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Wójtowicz 13-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Janusz Wójtowicz 13-11-2008 17:23