Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy inspektora w Urzędzie Gminy w Przelewicach


WÓJT GMINY PRZELEWICE

OGŁASZA NABÓR

NA NOWO TWORZONE STANOWISKO PRACY INSPEKTOR

W URZĘDZIE GMINY W PRZELEWICACH

1. Wymiar czasu pracy: pełny etat

2. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. wykształcenie wyższe magisterskie - pedagogiczne, administracyjne,

4. co najmniej 2 letni staż pracy,

5. dobry stan zdrowia,

6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

7. umiejętność obsługi komputera.

3. Główne obowiązki:

Zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i ustawy - Karta Nauczyciela, między innymi:

1. nadzór nad działalnością placówek oświatowych,

2. zadania związane z dowozem uczniów do szkół / gimnazjum, szkoły podstawowe, szkoły

specjalne/,

3. stypendia socjalne i naukowe,

4. zadania związane z dokształcaniem młodocianych,

5. zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli,

6. zadania wynikające z ustawy o systemie informacji oświatowej.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. kserokopia dowodu osobistego,

2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia

/dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia, itp./,

3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności

za przestępstwo popełnione umyślnie,

4. kserokopie świadectw pracy,

5. życiorys - curriculum vitae,

6. list motywacyjny,

7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

8. oświadczenie o stanie zdrowia,

9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie

danych osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Przelewicach, pocztą / decyduje data wpływu do Urzędu/ na adres Urzędu Gminy

z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Inspektor” w terminie do dnia

28 listopada 2008 roku.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne odrzucone zostaną odesłane lub będą odbierane osobiście przez

kandydatów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.przelewice.pl

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 13-11-2008 17:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Wójtowicz 13-11-2008
Ostatnia aktualizacja: - 13-11-2008 17:25