Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę budynku gorzelni, położonej na działce Nr 9/48 w obrębie Przelewice z przeznaczeniem na działalność gorzelniczą.


Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Nr 112/08

Wójta Gminy Przelewice

z dnia 3 grudnia 2008 r.

WÓJT GMINY PRZELEWICE

ogłasza I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę budynku gorzelni, położonej na działce Nr 9/48 w obrębie Przelewice z przeznaczeniem na działalność gorzelniczą.

 1. Przedmiotem dzierżawy jest budynek gorzelni wraz z wyposażeniem i przynależnymi zabudowaniami, położony na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 9/48 w obrębie Przelewice.

 1. W skład zabudowań przynależnych do gorzelni wchodzą:

 • waga,

 • 2 budynki gospodarcze przy gorzelni,

 • garaż,

 • studnia kopana,

 • komin gorzelni.

 1. W skład wyposażenia wchodzi:

 • kocioł parowy,

 • kadzie zacierowe,

 • kadzie fermentacyjne,

 • parniki do ziemniaków,

 • kadzie drożdżowe z motoreduktorem,

 • zbiorniki spirytusowe,

 • płuczka betonowa częściowo rozebrana,

 • przyrząd kontrolno - pomiarowy,

 • aparat odpędowy,

 • przenośnik kubełkowy,

 • zbiornik na melasę,

 • zbiorniki na wywar,

 • zbiorniki na wywar w budynku płatkarni.

 1. Nieruchomość zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przelewice położona jest w obszarach produkcji rolniczej, obsługi rolnictwa oraz w obszarze do przekształceń i rehabilitacji.

 1. Wywoławczy czynsz dzierżawny dla w/w nieruchomości wynosi 1 gr + VAT za każdy wyprodukowany litr spirytusu.

 1. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 500 zł, najpóźniej na trzy dni przed dniem otwarcia przetargu na w kasie Urzędu Gminy lub na konto Gminy Przelewice Nr 66 9393 1010 2600 1140 2000 0120 BS Wolin Filia Przelewice tj. do dnia 02.01.2009 r. (za datę wpłaty uznawana będzie data wpływu środków na konto Gminy).

7. Umowa dzierżawy zawarta będzie na czas określony, na okres 10 lat z możliwością przedłużenia.

8. Przystępujący do przetargu na dzierżawę zobowiązany jest złożyć pisemną ofertę do dnia 05.01.2009 r. (poniedziałek) do godz. 10:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Przelewicach lub pocztą w nieprzekraczającym terminie.

Oferta powinna zawierać:

 • imię nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

 • datę sporządzenia zgłoszenia,

 • oświadczenie o posiadanym doświadczeniu oferenta w prowadzeniu działalności gorzelniczej,

 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

 • deklarowaną wielkość czynszu dzierżawnego za przedmiot dzierżawy,

 • proponowany sposób zagospodarowania nieruchomości.

9. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 05 stycznia 2009 r. (poniedziałek) o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy w Przelewicach, sala konferencyjna Nr 1. Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.

10. Oprócz opłat za dzierżawę obiektu wygrywający wnosić będzie opłatę z tytułu eksploatacji pomieszczeń: zużycie energii elektrycznej, ścieków, ogrzewania, wywóz śmieci itp.

11. Dzierżawca zobowiązany będzie do zawarcia we własnym imieniu umów z dostawcami mediów wymienionych powyżej.

12. Czynsz dzierżawny będzie płatny w dwóch ratach w terminach:

 • należność z II półrocze płatna do 30 marca następnego roku,

 • należność za I półrocze płatna do 30 listopada.

13. W przypadku opóźnienia w dokonaniu wpłaty czynszu dzierżawnego dzierżawca zobowiązany jest do uiszczenia ustawowych odsetek, bez dodatkowego wezwania.

14. W razie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy w ciągu roku kalendarzowego, raty czynszu dzierżawnego ustala się proporcjonalnie do ilości wyprodukowanego spirytusu w okresie trwania dzierżawy w danym roku.

15. Dzierżawca zobowiązany będzie uiszczać podatki i inne ciężary związane z własnością lub posiadaniem przedmiotu dzierżawy oraz będzie partycypował w kosztach ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy od zdarzeń losowych, w tym kradzieży.

16. Uczestnik, który konkurs wygra staje się dzierżawcą nieruchomości zabudowanej na warunkach określonych przez Wójta Gminy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

17. Oględzin nieruchomości można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z właścicielem nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Przelewicach lub telefonicznie /091/ 5643 392 w.16.

Przelewice, dnia 03 grudnia 2008 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 03-12-2008 14:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-12-2008 14:39