Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego referenta w Urzędzie Gminy w Przelewicach


WÓJT GMINY PRZELEWICE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY MŁODSZY REFERENT

W URZĘDZIE GMINY W PRZELEWICACH

1. Wymiar czasu pracy: pełny etat

2. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

3.wykształcenie co najmniej średnie

4. dobry stan zdrowia

5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

6. umiejętność obsługi komputera.

3. Główne obowiązki:

1. Organizowanie i prowadzenie spraw wynikających z ustawy - Prawo zamówień

publicznych.

2. Obsługa informatyczna, organizacyjna, merytoryczna oraz techniczna Biuletynu

Informacji Publicznej, E-urzędu i strony internetowej.

3. Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. kserokopia dowodu osobistego,

2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia

/ dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia, itrp./,

3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności

za przestępstwo popełnione umyślnie,

4. kserokopie świadectw pracy,

5. życiorys - curriculum vitae,

6. list motywacyjny,

7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

8. oświadczenie o stanie zdrowia,

9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych.

Wymagane dokumenty winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Przelewicach lub pocztą / decyduje data wpływu do Urzędu/ na adres: Urząd Gminy w Przelewicach Nr 75, 74-210 Przelewice z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Młodszy referent” w terminie do dnia 15 stycznia 2009 roku.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne odrzucone zostaną odesłane lub będą odbierane osobiście przez

kandydatów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www. bip.przelewice.pl

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 29-12-2008 16:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Wójtowicz 29-12-2008
Ostatnia aktualizacja: - 29-12-2008 16:44