Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIX/159/08 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009


Uchwała Nr XIX/159/2008 r.

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 ) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227 ) Rada Gminy Uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w kwocie 12. 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zatwierdza się wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w kwocie 12. 450,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Załącznik

do Uchwały

Nr XIX/159/2008 r.

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 30 grudnia 2008 r.

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.

I PRZYCHODY

1. Stan środków na początek roku 1.100 zł

2. Przychody z tytułu przelewów dokonywanych w ciągu roku przez

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Dział 900 rozdz. 90095§0690 11.000 zł

3. Przychody z tytułu kar 1.000 zł

RAZEM PRZYCHODY: 13.100

II WYDATKI

90011§ 4210 Sprzątanie świata 500 zł

90011§ 4210 Edukacja - konkursy szkolne, nagrody w tym 500 zł na LOP 4.650 zł

90011§ 4300 Prenumerata czasopism 300 zł

90011§ 4300 Realizacja projektów z zakresu ochrony przyrody 3.000 zł

90011§ 4210 Przeciwdziałanie powstawaniu ,,dzikich'' wysypisk śmieci 2.000 zł

90011§ 4300 Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień 1.500 zł

90011§ 4210 Ochrona i konserwacja pomników przyrody 500 zł

RAZEM WYDATKI: 12.450,00

STAN ŚRODKÓW NA KONIEC 2009 ROKU: 650

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Wolniakowska 06-01-2009 09:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Wolniakowska 06-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Anna Wolniakowska 06-01-2009 09:45