Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIX/161/08 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008 r.


UCHWAŁA NR XIX/161/08

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) Rada Gminy Przelewice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 25.031 zł

w tym:

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 Pozostała działalność 631 zł

§ 3119 Świadczenia społeczne

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116 Biblioteki 20.000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

rozdział 92195 Pozostała działalność 4.400 zł

§ 4260 Zakup energii

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 25.031

w tym:

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75416 Straż Miejska 20.000 zł

§ 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące

realizowane na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego

dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 631 zł

emerytalne i rentowe

§ 3110 Świadczenia społeczne

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 Pozostała działalność 4.400 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Wolniakowska 06-01-2009 09:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Wolniakowska 06-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Anna Wolniakowska 06-01-2009 09:48