Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIX/166/08 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Przelewice do Stowarzyszenia ?Lider Pojezierza?


Uchwała Nr XIX/166/2008

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Przelewice do Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111) w związku z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, z 2008 Nr 98,poz.634) Rada Gminy uchwala, co następuje:

* 1. Gmina Przelewice przystępuje jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” z siedzibą w Barlinku.

§ 2.1 Celem Stowarzyszenia jako Lokalnej Grupy Działania (LGD), jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin: Barlinek, Bierzwnik, Boleszkowice, Choszczno, Dębno, Krzęcin, Lipiany, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, Przelewice, Trzcińsko Zdrój, zwanego obszarem "Lider Pojezierza”, a w szczególności:

  1. realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Stowarzyszenie,

  2. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,

  3. aktywizowanie i integracja ludności wiejskiej,

  4. podniesienie jakości życia ludności na obszarze działania Stowarzyszenia,

  5. upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich obszaru „Lider Pojezierza”,

  6. ochrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia;

  7. tworzenie warunków współpracy Stowarzyszenia i innych organizacji oraz instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich obszaru „Lider Pojezierza”.

2. Ponadto Stowarzyszenie zostało powołane w celach:

 1. stymulowania i wspierania lokalnych i regionalnych inicjatyw gospodarczo-społecznych,

 2. wspomagania inicjatyw lokalnych i regionalnych w zakresie rozwoju myśli naukowo-technicznej oraz informacji, doradztwa i szkolenia,

 3. wspierania przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, oświatowych mających na celu rozwój i aktywizację gmin,

 4. skupiania wokół idei Stowarzyszenia osób zainteresowanych rozwojem gmin i regionu, inicjatywami w dziedzinie przedsiębiorczości, zgodnych z lokalnymi i regionalnymi potrzebami,

 5. wspierania działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.

3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 3. Gmina zobowiązuje się do opłacania na rzecz Stowarzyszenia rocznej składki w wysokości 0,40 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego w gminie według stanu na ostatni dzień roku poprzedzającego rok, w którym jest opłacana.

§ 4. Szczegółowe prawa i obowiązki Gminy jako członka Stowarzyszenia określa Statut Stowarzyszenia, będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Tracą moc: Uchwała nr XXX/211/2006 r. Rady Gminy w Przelewicach z dn. 18.04.2006r. w sprawie przystąpienia Gminy Przelewice do Stowarzyszenia pn. „Lider Pojezierza” i Uchwała nr VII/53/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dn. 24.04.2007r. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Przelewice do Stowarzyszenia pn. „Lider Pojezierza”.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Wolniakowska 06-01-2009 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Wolniakowska 06-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 06-01-2009 11:44