Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XIX/170/08 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2009 r.


Uchwała Nr XIX/170/2008

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2009 r.

Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Gminy stanowiącego załącznik Nr 4 do Statutu Gminy uchwalonego w dniu 30 czerwca 1999r. Uchwałą Nr VII/53/99 Rady Gminy w Przelewicach /Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003. Nr 97, poz. 1671 z późn. zm./ Rada Gminy:

§ 1. Uchwala plan pracy Rady Gminy na 2009 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Rada Gminy w każdym czasie może dokonać zmian i uzupełnień planu pracy.

§ 3. Nadzór nad realizacją planu pracy sprawuje Przewodniczący Rady.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

PLAN PRACY RADY GMINY NA 2009 r.

LUTY

1. Informacja nt. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych za 2008 r.

2. Informacja nt. realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2008 r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na 2009 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r.

5. Informacja sołtysów na temat wykorzystania środków finansowych sołectwa w 2008r.

6. Informacja nt. realizacji Uchwały Nr XV/117/08 Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu finansowanego

z Europejskiego Funduszu Społecznego -„Mogę, chcę, zrobię” - zajęcia

pozalekcyjne dla uczniów szkół Gminy Przelewice.

KWIECIEŃ

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i zadań rzeczowych za 2008 r.

2. Absolutorium dla Wójta Gminy.

3. Informacja na temat realizacji Uchwały Nr VIII/56/2008 Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów

Społecznych Gminy Przelewice na lata 2007 - 2013 - prezentacja.

.

MAJ

1. Informacja na temat pozyskanych przez Gminę Przelewice zewnętrznych środków

finansowych i ich rozliczenie za okres 2006 - 2008r.

2. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Przelewice.

3. Informacja na temat dotychczasowej realizacji Uchwały Nr VII/51/2007 Rady Gminy

w Przelewicach z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia programu usuwania

azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2007 - 2032.

CZERWIEC

1. Wręczenie nagród Przewodniczącego Rady Gminy absolwentom klas VI i Gimnazjum.

2. Informacja na temat realizacji Uchwały Nr XV/119/08 Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu

pod nazwą „Nowa szansa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Informacja na temat dotychczasowej realizacji Uchwały Nr X/79/2007 Rady Gminy

w Przelewicach z dnia 25 września 2007 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego

Planu Inwestycyjnego na lata 2007 - 2010.

WRZESIEŃ

1. Informacja z wykonania budżetu i zadań rzeczowych za I półrocze 2009 r.

2. Informacja na temat funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy.

3. Informacja na temat realizacji Uchwały XIII/111/2008 Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie wspólnych działań na rzecz rozwoju Gminy

Przelewice i Gminy Pyrzyce.

PAűDZIERNIK

1. Podjęcie uchwał okołobudżetowych.

2. Przyjęcie programu współpracy między Gminą Przelewice a organizacjami

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na

2010 r.

3. Informacja na temat dotychczasowej realizacji Uchwały Nr XXVI/177/2005

Rady Gminy w Przelewicach z dnia 27 września 2005 roku w sprawie przyjęcia

dokumentu pt. „Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy

Przelewice na lata 2005 - 2015”.

4. Informacja nt. złożonych oświadczeń majątkowych Radnych.

GRUDZIEŃ

1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.

2. Zmiany budżetu gminy na 2009 r.

3. Zmiany w budżecie gminy na 2009 r.

4. Informacja na temat realizacji Uchwały Nr XXX/211/2006 Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 18 kwietnia 2006 roku w sprawie przystąpienia Gminy Przelewice do

Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Przelewicach

na 2010 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady

Gminy na 2010 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Wolniakowska 07-01-2009 13:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Wolniakowska 07-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Anna Wolniakowska 07-01-2009 13:39