Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXI/192/09 RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.


UCHWAŁA NR XXI/192/09

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 24 marca 2009 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 233, poz. 1458) Rada Gminy Przelewice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 302.000,00

w tym:

dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę 10.000,00 zł

rozdział 40002 Dostarczanie wody

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„Przebudowa rurociągu odprowadzającego wody popłuczne w Klukach”

dział 600 Transport i łączność 10.000,00 zł

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„Przystanki dla dzieci na terenie gminy Przelewice”

dział 600 Transport i łączność 10.000,00 zł

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„Remonty dróg rolniczych”

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 30.000,00 zł

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„Modernizacja kaplicy przycmentarnej w Przelewicach”

dział 750 Administracja publiczna 30.000,00 zł

rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„Remont budynku Urzędu Gminy w Przelewicach”

dział 801 Oświata i wychowanie 17.000,00 zł

rozdział 80110 Gimnazja

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„Doposażenie boiska przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach w piłkochwyty”

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.000,00 zł

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„Kanalizacja Myśliborki”

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.000,00 zł

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„Kanalizacja Kosin”

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30.000,00 zł

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„Kanalizacja Wołdowo”

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 25.000,00 zł

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„Oświetlenie uliczne Przelewice, Płońsko oraz budowa dodatkowych

punktów świetlnych na terenie gminy Przelewice”

dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary

i obiekty chronionej przyrody 100.000,00 zł

rozdział 92595 Pozostała działalność

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

na realizację zadania inwestycyjnego pn.

„Modernizacja dworku w folwarku Przelewice”

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 302.000,00

w tym:

dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę 10.000,00 zł

rozdział 40002 Dostarczanie wody

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z zadania inwestycyjnego

„Odwiert studni głębinowej w Wołdowie”

dział 600 Transport i łączność 55.000,00 zł

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z zadania inwestycyjnego

„Droga Lubiatowo”

dział 801 Oświata i wychowanie 67.000,00 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z zadania inwestycyjnego

„Budowa Sali sportowej przy PSP Żuków”

dział 801 Oświata i wychowanie 70.000,00 zł

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z zadania inwestycyjnego

„Etap II modernizacji budynków szkolnych w Jesionowie”

dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary

i obiekty chronionej przyrody 100.000,00 zł

rozdział 92595 Pozostała działalność

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z zadania inwestycyjnego

„Adaptacja spichlerza na schronisko młodzieżowe na terenie

folwarku w Przelewicach”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 25-03-2009 13:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 25-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 25-03-2009 13:35