Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wójt Gminy Przelewice ogłasza konkurs na trenera środowiskowego w ramach kompleksu boisk "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" posiadającego kwalifikacje zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej


Wójt Gminy Przelewice

ogłasza konkurs na trenera środowiskowego
w ramach kompleksu boisk

„Moje Boisko - Orlik 2012”

posiadającego kwalifikacje zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

  • posiada wykształcenie wyższe (preferowany kierunek - wychowanie fizyczne),

  • posiada kwalifikacje pedagogiczne,

  • posiada uprawnienia trenerskie,

  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu (oświadczenie o niekaralności),

  • nie ma przeciwwskazań ze względu na stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie).

 1. Posiada doświadczenie zawodowe lub społeczne w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej - minimum roczny staż pracy na stanowiskach lub funkcjach związanych z organizowaniem lub prowadzeniem działalności sportowej).

Ponadto od kandydatów na w/w stanowisko wymaga się:

 • pisemnej koncepcji działań sportowych i rekreacyjnych
  na boisku (koncepcja opracowana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie potwierdzona własnoręcznym podpisem),

 • dyspozycyjności,

 • umiejętności pracy w zespole.

Główne obowiązki:

 • przestrzeganie ustalonego Regulaminu funkcjonowania obiektu,

 • dbanie o stan techniczny, w tym wszelkiego rodzaju konserwacje boiska;

 • przestrzeganie przepisów bhp, (zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na boisku),

 • organizowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych
  dla mieszkańców gminy,

 • przygotowanie corocznego harmonogramu wykorzystania obiektu.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 • życiorys/ CV/,

 • potwierdzenie wykształcenia oraz opis przebiegu stażu zawodowego (kopie dokumentów),

 • kopię dowodu osobistego,

 • kwestionariusz osobowy,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności,

 • zaświadczenie o stanie zdrowia (brak przeciwwskazań
  do wykonywania prac na w/w stanowisku),

 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
  29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,

 • kserokopie świadectw pracy,

 • pisemną koncepcję działań sportowych i rekreacyjnych na boisku.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Gminy z dopiskiem: konkurs na trenera środowiskowego „Moje Boisko - Orlik 2012”.

do dnia 20 maja 2009 r. do godz. 15.30.

Inne informacje:

1) Forma zatrudnienia osoby: umowa o pracę.

2) Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Przelewice.

3) O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

4) Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert:
do 25 maja 2009 r. do godz. 15.30.

5) Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone
w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do rozmowy kwalifikacyjnej zastanie ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przelewicach pod adresem : www.bip.przelewice.pl oraz na tablicy ogłoszeń.

6) Oferty odrzucone nie będą zwracane (przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjna).

7) Z przeprowadzonego postępowania konkursowego sporządza się protokół.

8) Informacja o wynikach konkursu zostanie upowszechniona
w terminie 3 dni od dnia zakończenia procedury naboru
w BIP-ie i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

9) Wójt Gminy Przelewice może unieważnić konkurs
na w/w stanowisko bez podania przyczyny.

Wójt Gminy

mgr Marek Kibała

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 06-05-2009 08:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Wójtowicz 06-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Emil Kołodziejczyk 06-05-2009 08:07