Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXIV/215/2009 r. RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości z obrębu Laskowo.


UCHWAŁA NR XXIV/215/2009 r.

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości z obrębu Laskowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża zgodę na oddanie w użyczenie na okres 10 lat nieruchomość zabudowaną budynkiem po byłej szkole wraz z przyległym terenem, oznaczoną w ewidencji gruntów Nr działki 26/8 o pow. 0,9148 ha położoną w obrębie geodezyjnym Laskowo.

2. Opisaną w § 1 pkt 1 nieruchomość przeznacza się na punkt biblioteczny, świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjne.

3. Oddanie nieruchomości w użyczenie nastąpi na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Przelewicach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przelewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisława Pijewski

U z a s a d n i e n i e

Uzasadnieniem niniejszej uchwały jest współpraca Urzędu Gminy w Przelewicach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Przelewicach w zakresie realizacji zadania związanego z pozyskiwaniem środków finansowych na adaptację obiektu na punkt biblioteczny, świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjne w Laskowie.

Biblioteka jako samorządowa instytucja kultury zobowiązana będzie do opracowania wniosku o dofinansowanie zadania wyżej wymienionego ze środków PROW w działaniu Odnowa Wsi w ramach projektu „Adaptacja budynku byłej szkoły w Laskowie na punkt biblioteczny, świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjne”, a w przypadku jego otrzymania prowadzenie i rozliczenie inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gmina zaś zobowiązana jest do załatwienia spraw formalno - prawnych wynikających z ustawy prawo budowlane oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na planowaną inwestycję.

Przekazanie budynku byłej szkoły i gruntu w użyczenie pozwoli zagospodarować obiekt, zapewni Gminie dobry wizerunek i zaoszczędzi kłopotu związanego z kwestią utrzymania porządku i estetyki na powyższej nieruchomości.

O ile Rada Gminy jest przychylna niniejszej uchwale - podjęcie jej jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Wolniakowska 03-07-2009 12:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Anna Wolniakowska 03-07-2009 12:51