Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXIV/217/2009 RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.


UCHWAŁA NR XXIV/217/2009

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420) Rada Gminy Przelewice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 39.500,00 zł

w tym:

dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.000,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.000,00 zł

§ 4120 Składki na fundusz pracy 500,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 4.000,00 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 39.500,00

w tym:

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatów)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12.000,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.000,00 zł

§ 4120 Składki na fundusz pracy 500,00 zł

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 4.000,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Uzasadnienie

Wysoka Rado!

Uwzględniając fakt, iż dowóz dzieci niepełnosprawnych odbywa się za pomocą autobusu będącego własnością gminy, wydatki z tym związane należy klasyfikować w rozdziale 85311.

Wobec powyższego chcąc uporządkować plan budżetu proszę Wysoką Radę o zmniejszenie planu wydatków w rozdziałach gdzie pierwotnie były planowane wydatki oraz zwiększenie planu o te same kwoty w w/w rozdziale.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Wolniakowska 03-07-2009 14:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 03-07-2009 14:14