Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXIV/222/2009 r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice.


UCHWAŁA NR XXIV/222/2009 r.

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 153, poz. 1271, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy Przelewice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/196/2005 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice - § 23 otrzymuje brzmienie:

,, § 23. Bieżące prowadzenie kontroli w zakresie realizacji postanowień powyższego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przelewice powierza się pracownikowi gminy posiadającemu stosowne upoważnienie Wójta oraz Straży Międzygminnej w Pyrzycach''.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Wolniakowska 03-07-2009 14:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Anna Wolniakowska 03-07-2009 14:39