Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr 68


U C H W A Ł A Nr XI/68/2003r.

RADY GMINY w PRZELEWICACH

z dnia 28 października 2003r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / z 2001r. Dz U Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80 poz.717/ w związku z art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz U z 2002r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039/ Rada Gminy w Przelewicach uchwala, co następuje:

§ 1 Określa się rocznie stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej

12 ton:

a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 612,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 867,00 zł

c) powyżej 9 ton - 969,00 zł

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż

12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawki podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi

2 osie

12

13

1275

1326

13

14

1326

1428

14

15

1377

1530

15

18

1428

1632

3 osie

15

17

1428

1632

17

19

1479

1734

19

21

1530

1836

21

23

1581

1887

23

25

1632

1938

25

26

1683

1989

4 osie i więcej

23

25

1632

1938

25

27

1650

1989

27

29

1734

2142

29

31

1785

2193

31

32

1836

2244

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z

naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony

i poniżej 12 ton

- 1.428,00

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z

naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub

wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawki podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi

2 osie

12

18

1428

1479

18

25

1479

1530

25

31

1530

1632

31

40

1581

1734

3 osie

36

40

1275

1530

40

44

1530

2295

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną

masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z

działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 306,00 zł

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną

masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z

działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach )

Stawki podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 oś

12

18

357

408

18

25

408

459

25

28

459

510

2 osie

23

28

408

459

28

33

561

765

33

38

765

1173

38

44

1020

1530

3 osie

36

38

612

867

38

44

867

1173

7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia

a) mniej niż 30 miejsc - 1.122,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.224,00 zł

§ 2 Stawki określone w § 1 pkt 1, pkt 3, pkt 5 oraz pkt 7 obniża się o 5 % dla pojazdów

wyprodukowanych po 1995 roku.

§ 3 Zwalnia się z płacenia podatku od środków transportowych środki transportowe jednostek

organizacyjnych gminy.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5 Traci moc Uchwała Nr III/15/2002 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 12 grudnia 2002

roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok

2003 (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 95, poz. 2204).

§ 6 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kibała

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 19-11-2003 13:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 19-11-2003 13:37