Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr 69


UC HWAŁA Nr XI/69/2003r.

RADY GMINY w PRZELEWICACH

z dnia 28 października 2003r.

w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717/ w związku z art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84, Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1 Ustala się wysokość stawek podatku od posiadania psów w kwocie 25,- złotych od

jednego psa.

§ 2.1. Poboru podatku od posiadania psów dokonują:

a/ sołtysi na terenach poszczególnych wsi; w sołectwie Płońsko inkasa dokonywać

będzie Pani Ewa Gąsiorowska.

b/ kasa Urzędu Gminy.

2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 5 % wpływów z zebranego podatku.

3. Pobór podatku ustala się na dzień 30 czerwca każdego roku podatkowego.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4 Traci moc Uchwała Nr III/14/2002 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów (Dziennik Urzędowy

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 95, poz. 2203).

§ 5 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kibała

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 19-11-2003 13:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-11-2003
Ostatnia aktualizacja: - 19-11-2003 13:38