Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XX/141/2004 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na 2005 rok


UCHWAŁA Nr XX/141/2004 r.

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Przelewice na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23 , poz. 220 , Nr 62 , poz. 558 , Nr 113 , poz. 984 , Nr 153 , poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 roku Nr 80 poz.717 ,Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/ Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy /załącznik Nr 1/

w wysokości 9.346.320 zł

z tego:

1/ dochody związane z realizacją zadań własnych /załącznik Nr 2/ 7.776.650 zł

w tym :

  • dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń /załącznik Nr 3/ 40.000 zł

2/ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami /załącznik Nr 4/ 1.569.670 zł

§ 2. Ustala wydatki budżetu gminy /załącznik Nr 5/

w wysokości: 8.938.688 zł

z tego:

1/ wydatki związane z realizacją zadań własnych /załącznik Nr 6/ 7.354.018 zł

z tego:

  • wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /załącznik Nr 7/ 50.000 zł

2/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /załącznik Nr 8/ 1.569.670 zł

3/wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego /załącznik Nr 9/ 15.000 zł

§ 3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości: 407.632 zł

z przeznaczeniem na:

1) spłatę rat pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 34.000 zł

2)spłatę rat kredytu z BGŻ i GBW w wysokości 373.632 zł

§ 4. Nadwyżka budżetowa w wysokości 407.632 zł

zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 407.632 zł

§ 5. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone

w załączniku Nr 10 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. Ustala się dotacje dla zakładu budżetowego w wysokości 50.000 zł

/ogród dendrologiczny/.

§ 9. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu:

1) kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 60.000 zł

§ 10. Ustala się dotacje na finansowanie wspólnych zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień przez Miasto i Gminę Barlinek z zakresu:

1)restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w ramach pilotażowego programu LEADER + w łącznej kwocie 15.000 zł

§ 11.Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2005-2013 zgodnie z załącznikiem

Nr 13.

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 800.000,- zł.

§ 13.Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 200.000 zł przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu podlegających spłacie w roku budżetowym.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

1/ dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2/ przekazywania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kibała

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 16-02-2005 10:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 16-02-2005 10:50