Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XX/147/2004 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady


Uchwała Nr XX/147/2004

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w związku z § 39

ust. 3 Regulaminu Rady Gminy w Przelewicach stanowiącego załącznik Nr 4 do Statutu Gminy uchwalonego w dniu 30 czerwca 1999 roku Uchwałą Nr VIII/53/99 r. Rady Gminy w Przelewicach /Dz. Urz. Woj. Zachod. z 2003 roku Nr 97, poz. 1671/ Rada Gminy:

§ 1. Zatwierdza plany stałych Komisji Rady Gminy na rok 2005 zgodnie z

załącznikami do niniejszej uchwały.

§ 2. Komisje przedkładają Radzie Gminy sprawozdania z realizacji przyjętego

planu pracy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Komisji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Marek Kibała

Plan Pracy

Komisji Rolnictwa

na 2005 rok

STYCZEŃ

1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2004 rok.

LUTY

1. Ocena przygotowania gospodarstw rolnych w świetle norm Unii Europejskiej.

MARZEC

1. Wdrażanie w życie normy azotanowej na terenie naszej gminy.

KWIECIEŃ

1. Sprawdzenie stanu przygotowania Ogrodu Dendrologicznego do nowego sezonu,

stan drzew - kasztanowce.

MAJ

1. Ocena stanu nieruchomości rolnych stanowiących własność gminy Przelewice.

CZERWIEC

1. Stan dróg dojazdowych do pól na terenie gminy.

LIPIEC

1. Informacja podmiotów o przygotowaniu do skupu zbóż.

WRZESIEŃ

1. Ocena stanu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej oraz podejmowane w tym

kierunku działania.

PAŹDZIERNIK

1. Informacja o stanie melioracji i działalności spółek wodnych w gminie Przelewice.

LISTOPAD

1. Rozpatrzenie projektów uchwał okołobudżetowych.

2. Edukacja rolnicza w gminie.

GRUDZIEŃ

1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2005 rok.

2. Ocena stanu rolnictwa w gminie.

3. Opracowanie planu pracy Komisji Rolnictwa na rok 2006.

Plan pracy

Komisji Budżetowej

LUTY

 1. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.

 2. Analiza kosztów eksploatacji urządzeń wodno - kanalizacyjnych.

 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.

 4. Wykorzystanie zaciągniętych kredytów, pożyczek. Ocena działań mających na celu pozyskiwanie środków pozabudżetowych.

KWIECIEŃ

 1. Wypracowanie opinii do sprawozdania z wykonania budżetu gminy i zadań rzeczowych za 2004 rok.

 2. Analiza windykacji należności podatkowych za I kwartał br. w kontekście podjętych uchwał okołobudżetowych.

CZERWIEC

 1. Rozpatrzenie materiałów i wypracowania opinii do tematów będących przedmiotem obrad Sesji.

 2. Wysłuchanie informacji nt. realizacji ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

 3. Ocena realizacji inwestycji na terenie gminy Przelewice i ich dofinansowanie.

WRZESIEŃ

 1. Wypracowanie opinii do sprawozdania z wykonania budżetu i zadań rzeczowych za I półrocze 2005 roku.

 2. Rozpatrzenie informacji nt. funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Gminy Przelewice w roku szkolnym 2005 - 2006.

 3. Realizacja inwestycji na terenie gminy.

 4. Opinia w sprawie planu remontów szkół i placówek oświatowo-kulturalnych.

LISTOPAD

 1. Wypracowanie opinii do uchwał okołobudżetowych.

GRUDZIEŃ

 1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2005 rok.

 2. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2005 rok.

Plan pracy

Komisji Społecznej

STYCZEŃ

 1. Udział członków Komisji w otwarciu Gabinetu Stomatologicznego.

 2. Stan placówek oświatowych - komisja wyjazdowa.

LUTY

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.

 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.

 3. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 4. Rozpatrzenie informacji nt. funkcjonowania świetlic środowiskowych na terenie gminy Przelewice.

MARZEC

 1. Rozpatrzenie informacji nt. zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.

 2. Rozpatrzenie informacji nt. działalności LKS „Wicher” Przelewice i LZS „Błyskawica” Kluki.

 3. Rozpatrzenie informacji nt. prowadzonych zajęć pozalekcyjnych.

KWIECIEŃ

 1. Rozpatrzenie i wypracowanie opinii do sprawozdania z wykonania budżetu i zadań rzeczowych za 2004 rok.

MAJ

 1. Rozpatrzenie informacji nt. funkcjonowania SP ZOZ w Przelewicach w kontekście podpisanego kontraktu.

 2. Rozpatrzenie informacji nt. działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

 3. Plany wakacyjne szkół dla uczniów danej szkoły ( Rada Rodziców,Dyrektor,udział

nauczycieli).

CZERWIEC

 1. Wyjazdowe posiedzenie do Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczo - Edukacyjnego w Nowielinie.

WRZESIEŃ

 1. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu i zadań rzeczowych za I półrocze 2005 roku.

 2. Wypracowanie opinii do informacji nt. funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Gminy Przelewice w roku szkolnym 2005 - 2006.

 3. Podsumowanie Akcji Letniej 2005 r.

LISTOPAD

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał okołobudżetowych.

GRUDZIEŃ

 1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2006 rok.

 2. Opracowanie sprawozdania z działalności w roku 2005.

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Przelewicach

na 2005 r.

Styczeń 2005 r.

 1. Kontrola - dokumentacji finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej.

 2. kontrola realizacji wydanych zarządzeń Wójta Gminy za 2004 r.

Luty 2005 r.

 1. Kontrola - dokumentacji finansowej oświaty za 2004 r.

Marzec 2005 r.

 1. Kontrola - ewidencji podatkowej, wiarygodność składanych deklaracji podatkowych, wpłaty, umorzenia, rozłożenie na raty, kontrola dokumentacji działu podatkowego, zaległości na dzień 31.12.2004 r.

Kwiecień 2005 r.

 1. Kontrola działów budżetu z wykonania budżetu gminy za 2004 r.

 2. Wypracowanie opinii w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Przelewice.

Maj 2005 r.

 1. Kontrola - dokumentacji finansowej Zakładu Budżetowego Ogród Dendrologiczny za 2004 r.

Czerwiec 2005 r.

 1. Kontrola - działalność P ZOZ w Przelewicach.

Sierpień 2005 r.

 1. Kontrola - dokumentacji finansowej oświaty za I półrocze 2005 r.

Wrzesień 2005 r.

 1. Kontrola działów z wykonania budżetu i zadań rzeczowych za I półrocze 2005 przez Wójta Gminy Przelewice.

Październik 2005 r.

 1. Kontrola - dokumentacji finansowej inwestycji i nieruchomości gminnych.

 2. Kontrola - dokumentacji finansowej działu podatkowego.

 3. Kontrola - dokumentacji finansowej Zakładu Budżetowego Ogród Dendrologiczny.

Listopad 2005 r.

 1. Kontrola - dokumentacji finansowej OPS.

Grudzień 2005 r.

 1. Kontrola stanu realizacji uchwał podjętych w 2005 r.

 2. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 r.

 3. Opracowanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy za 2005 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 16-02-2005 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 16-02-2005 10:52