Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr 117


UCHWAŁA NR XVII/117/2004
RADY GMINY w PRZELEWICACH
z dnia 22 czerwca 2004r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055) w związku z art.40 ust.8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz.838, Nr 86, poz.958; z 2001r. Nr 125, poz.1371; z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz.804, Nr 113, poz.984 i Nr 216, poz. 1826; z 2003r. Nr 80, poz.717 i 721, Nr 200, poz.1953, Nr 217, poz.2124) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych, których zarządcą jest gmina, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

 1. prowadzenia robót w pasie drogowym,

 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

 4. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1 - 3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m 2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych na cele, o którym mowa w §1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

 1. przy zajęciu jezdni do 20% szerokości 1,00zł;

 2. przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50 % szerokości 2,50 zł;

 3. przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni 4,00 zł.

2. Stawki określone w § 1 pkt 1 stosuje się także do zajęcia poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych, a dla pozostałych elementów pasa drogowego ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 1,00 zł.

3. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jako zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

4. Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1m2 traktowane jest jak zajęcie 1m2 pasa drogowego.

§ 3. 1.Za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych, w celu o którym mowa w §1 pkt. 2 ustala się następujące stawki opłat rocznych, jeżeli zajęcie obejmuje:

 1. jezdnię - 40,00zł

 2. pozostałe elementy pasa drogowego na obszarze zabudowanym 20,00zł

 3. pozostałe elementy pasa drogowego poza obszarem zabudowanym 10,00 zł;

 4. drogowy obiekt inżynieryjny 80,00 zł.

2. Opłaty, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i rocznej stawki opłaty za zajęcie 1m2.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu , o którym mowa w § 1. pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub

usługowego:

- na terenie zabudowanym - 0,25zł,

- usytuowanego poza terenem zabudowanym - 0,15 zł,

2) pasa drogowego zajęty przez rzut poziomy innych obiektów - 0,30 zł,

 1. reklamy - 1,00 zł.

2. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kibała

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 11-01-2005 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 11-01-2005 14:55