Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXVII/189/2005 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie


U C H W A Ł A Nr XXVII/189/05

RADY GMINY w PRZELEWICACH

z dnia 29 listopada 2005r.

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach

organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz zwolnień od tego

podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / z 2001r. Dz U Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441 / w związku z art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz U z 2002r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1680, z 2003 Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966, z 2004r. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291, z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 164 poz. 1365, Nr 167 poz. 1399, Nr 169 poz. 1419, Nr 175 poz. 1462/ Rada Gminy w Przelewicach uchwala, co następuje:

§ 1 Określa się stawki podatku od środków transportowych w sposób następujący:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12

ton:

a) od 3,5 tony do 5,5 ton włącznie - 632,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 895,00 zł

c) powyżej 9 ton - 1.000,00 zł

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawki podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi

2 osie

12

13

1.313,00

1.366,00

13

14

1.366,00

1.471,00

14

15

1.418,00

1.576,00

15

1.471,00

1.681,00

3 osie

15

17

1.471,00

1.681,00

17

19

1.523,00

1.786,00

19

21

1.576,00

1.891,00

21

23

1.628,00

1.944,00

23

25

1.681,00

1.996,00

25

1.733,00

2.049,00

4 osie i więcej

23

25

1.681,00

1.996,00

25

27

1.700,00

2.049,00

27

29

1.786,00

2.206,00

29

31

1.654,00

2.453,00

31

1.654,00

2.453,00

3) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą

lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej

12 ton - 1.474,00zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawki podatku ( w złotych )

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi

2 osie

12

18

1.471,00

1.523,00

18

25

1.523,00

1.576,00

25

31

1.576,00

1.681,00

31

1.581,00

1.890,00

3 osie i więcej

12

40

1.313,00

1.723,00

40

1.723,00

2.290,00

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę

całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 316,00 zł

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę

całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach )

Stawki podatku ( w złotych )

nie mniej

niż

mniej

niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 oś

12

18

368,00

420,00

18

25

420,00

473,00

25

473,00

561,00

2 osie

12

28

210,00

309,00

28

33

613,00

850,00

33

38

850,00

1.291,00

38

1.149,00

1.700,00

3 osie i więcej

12

38

677,00

942,00

38

942,00

1.281,00

7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia

a) mniej niż 30 miejsc - 1.158,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.263,00 zł

§ 2 Stawki określone w § 1 pkt 1, pkt 3, pkt 5 oraz pkt 7 obniża się o 5 % dla pojazdów

wyprodukowanych po 1995 roku.

§ 3 Zwalnia się z płacenia podatku od środków transportowych środki transportowe jednostek

organizacyjnych gminy.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5 Traci moc Uchwała Nr XIX/133/2004 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 30 listopada

2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

/Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 97, poz. 2081/

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek KIbała

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Janusz Wójtowicz 01-12-2005 14:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 01-12-2005 14:01