Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 8/06 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przelewice w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz profilaktyki i rozwiązywania p


Zarządzenie nr 8 /2006

Wójta Gminy Przelewice

z dnia 6 lutego 2006r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przelewice w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Na podstawie art.30 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, zm.. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 214 poz.1806, z 2003r, Nr 80 poz.717, Nr 153 poz.1271, Nr 162 poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 172 poz. 1441) w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr96 poz.873 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję treść Protokołów nr nr 1/2006/I -6/2006/I z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przelewice w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Komisji Opiniujaco-Doradzcej i udzielam dotacji podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przelewice pn.:

1) Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

2) Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

zgodnie z załącznikiem do zarządzenia nr 1.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz Komisji Opiniująco - Doradczej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Henryk Milewski

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 8 /2006

Wójta Gminy z dnia 06.02..2006r.

Wykaz podmiotów oraz przyznane kwoty dotacji na zadania publiczne Gminy Przelewice w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

1.

Ludowy Klub Sportowy „WICHER” Przelewice, 74-210

Propagowanie uprawiania piłki nożnej, prowadzenie Klubu Sportowego LKS „Wicher” Przelewice

22.000 zł

2.

Ludowy Klub Sportowy „WICHER” Przelewice, 74-210

Propagowanie uprawiania piłki nożnej, prowadzenie Klubu Sportowego LKS „Wicher” Przelewice

3.600 zł

3.

Ludowy Zespół Sportowy „Błyskawica” Kluki, 74-210 Przelewice

Propagowaniem uprawiania piłki nożnej, prowadzenie Klubu Sportowy LZS „Błyskawica” Kluk

24.000 zł

4.

Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy szanse”, 74-210 Przelewice 95

Propagowanie i organizacja zawodów sportowych dla szkół podstawowych, gimnazjum w różnych dyscyplinach

6.300 zł

5.

Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy szanse”, 74-210 Przelewice 95

Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży (imprezy sportowo-rekreacyjne i plenerowe)

3.600 zł

6.

Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne „Jesion”, Jesionowo 86, 74-210 Przelewice

Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży (imprezy sportowo-rekreacyjne i plenerowe)

500 zł

Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

7.

Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy szanse”, 74-210 Przelewice 95 -

Prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

4.000 zł

8.

Przelewickie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Wrzos”, 74-210 Przelewice

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

1.000 zł

Razem:

65.000 zł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 06-02-2006 14:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 06-02-2006 14:01