Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Budżet 2007 r.


Uchwała Nr IV/21/2007

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 30 stycznia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przelewice na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 11.397.666 , zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.865.034 , zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a - zadania inwestycyjne w 2007 roku).

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 532.632 z przeznaczeniem na:

 1. planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 498.632 zł,

 2. planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 34.000 zł,

2. Rozchody w wysokości 532.632, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 54.000 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

 1. zakładów budżetowych:

- przychody - 1.302.984,

- wydatki - 1.302.984,

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 1. Dotacje przedmiotowe dla Ogrodu Dendrologicznego:

 1. z tytułu dopłaty do kosztów pielęgnacji, badań i utrzymania

- skalkulowane do ha fizycznego Ogrodu - 150.000,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dotacje podmiotowe dla:

 1. gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 144.696,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 79.000, zgodnie załącznikiem nr 9.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 1. przychody - 12.500,

 2. wydatki - 12.150,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Upoważnia się Wójta do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000,

 2. zaciągania zobowiązań:

  1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3,

  2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 1.000.000 zł,

 3. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

 4. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Ustala się plan realizacji przez gminę dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

2

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 02-02-2007 13:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2007 13:28