Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Gmina Przelewice zaprasza do składania ofert na potrzeby realizacji zadania w zakresie zbierania, odbioru, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w ramach zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przelewice. 2022-03-23 14:42 Po terminie składania ofert
Zapytanie ofertowe na badanie wody i ścieków 2021-12-16 14:03 Po terminie składania ofert
Opieka i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu gminy Przelewice w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku 2021-12-07 08:49 Po terminie składania ofert
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Przelewice oraz przewożenie wyłapanych zwierząt do schroniska z którym Gmina Przelewice podpiszę umowę. 2021-12-06 13:58 Po terminie składania ofert
Wycinka i korekta drzew na nieruchomościach stanowiących własność gminy Przelewice 2021-09-07 09:18 Po terminie składania ofert
Odbiór, transport i utylizacja zwłok padłych zwierząt w 2022 roku z terenu gminy Przelewice 2021-07-30 14:26 Po terminie składania ofert
Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia na zakup 18 osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. 2021-01-20 13:01 Po terminie składania ofert
Zapytanie ofertowe na zadanie p.n. ,,Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie gminy Przelewice, z udziałem zwierząt bezdomnych" 2020-08-05 08:35 Po terminie składania ofert
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. ,,Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Przelewice oraz przewiezienie do schroniska prowadzonego przez Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r." 2020-08-05 08:28 Po terminie składania ofert
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę komputerów przenośnych ( laptopów) wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu Zdalna szkoła + 2020-07-15 13:16 Po terminie składania ofert
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnen w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych na terenie Gminy Przelewice w roku 2021. 2020-07-01 12:52 Po terminie składania ofert
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę komputerów przenośnych ( laptopów) wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu Zdalna szkoła + 2020-06-24 12:20 Po terminie składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2020 na zakup wraz z dostawą i montażem pomostu plywającego na jeziorze Płoń koło m. Żuków 2020-06-23 13:42 Po terminie składania ofert
Rozeznanie cenowe - Remont SPZOZ w Przelewicach 2020-04-21 15:20 Po terminie składania ofert
Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego. 2020-02-03 08:34 Po terminie składania ofert
Azbest 2019-07-17 13:23 Po terminie składania ofert
Rozeznanie cenowe na dowóz dzieci do PSP w Jesionowie (trasa nr 1 i 2) 2019-06-27 14:47 Po terminie składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę i ułożenie chodnika z kostki brukowej na terenie Gminy Przelewice 2019-06-10 12:43 Po terminie składania ofert
Zapytanie ofertowe na ułożenie chodnika z kostki brukowej na terenie Gminy Przelewice 2019-04-25 12:45 Po terminie składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizacje zadania pod nazwą - Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz ofiar przemocy domowej. 2019-04-05 08:23 Po terminie składania ofert
Transport dzieci po zajęciach dodatkowych w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce + 2019-01-08 20:01 Po terminie składania ofert
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce +" 2019-01-04 09:58 Po terminie składania ofert
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce +" 2018-12-07 10:12 Po terminie składania ofert
Wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz bakteriologicznych próbek wody surowej, pitnej, ścieków i wód popłucznych z SUW oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Przelewice 2018-11-27 16:00 Po terminie składania ofert
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce +" 2018-11-15 11:15 Po terminie składania ofert
Wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych oraz bakteriologicznych próbek wody surowej, pitnej, ścieków i wód popłucznych z SUW oraz oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Przelewice 2018-11-08 08:51 Po terminie składania ofert
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce+" 2018-10-17 10:12 Po terminie składania ofert
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu KS "Pyrzyce+" 2018-09-27 15:05 Po terminie składania ofert
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę sprzętu gimnastycznego w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce +. 2018-09-20 15:33 Po terminie składania ofert
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę mebli w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce +. 2018-09-20 15:32 Po terminie składania ofert
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę mebli w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce +. 2018-09-12 14:32 Po terminie składania ofert
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce +. 2018-09-12 14:27 Po terminie składania ofert
Zapytanie o cenę na zakup i dostawę sprzętu gimnastycznego w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce +. 2018-09-12 14:25 Po terminie składania ofert
Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia zajęć dla dzieci w ramach KS "Pyrzyce +" 2018-08-29 15:28 Po terminie składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7011.10.2015/2018 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną". 2018-04-25 14:20 Po terminie składania ofert
Zapytanie oferowe na świadczenie usługi pn. Odwóz dzieci z dodatkowych zajęć edukacyjnych. 2018-03-28 15:34 Po terminie składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7011.10.2015/2018 na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi w m. Kłodzino wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną". 2018-03-06 14:57 Po terminie składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.2.2014/2018 na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa wraz z budową drogi gminnej w m. Przelewice". 2018-03-06 14:36 Po terminie składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty IP.041.8.2016/2017 na: usługę pełnienia funkcji koordynatora projektu pt.: "Wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Przelewice w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce+". 2017-12-08 15:40 Po terminie składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi ułożenia kostki brukowej wraz z obrzeżani i krawężnikami w Przelewicach dz. 132 obręb Przelewice. 2017-12-05 14:52 Po terminie składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV. Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 pn. "Adaptacja zabytkowego dworu na Regionalne Laboratorium Tradycji w Przelewicach". 2017-11-06 15:19 Po terminie składania ofert
Zapytanie ofertowe na wybór biegłego rewidenta w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego z realizacji projektu pn: Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Przelewice do roku 2023. 2017-10-12 14:45 Po terminie składania ofert
Zapytanie o cenę 2017-09-29 08:04 Po terminie składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty IP.7013.1.2017 na: usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operację typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wołdowo". 2017-08-23 15:25 Po terminie składania ofert
Zaproszenie do złożenia ofert na realizację zadania pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Przelewice do 2023 roku. 2017-08-10 15:06 Po terminie składania ofert
Zapraszenie do złożenia oferty na dostawę kostki brukowej, krawężników drogowych, obrzeży chodnikowych do miejscowości Laskowo, Kluki, Karsko i Jesionowo, gmina Przelewice, powiat pyrzycki. 2016-03-17 14:37 Po terminie składania ofert