Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przelewice: Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Lubiatowie wraz z zagospodarowaniem terenu - wzmocnienie fundamentów

Przelewice: Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Lubiatowie wraz z zagospodarowaniem terenu - wzmocnienie fundamentów
Numer ogłoszenia: 307880 - 2014; data zamieszczenia: 16.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przelewice, , 74-210 Przelewice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5643393, faks 091 5643050.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Lubiatowie wraz z zagospodarowaniem terenu - wzmocnienie fundamentów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych polegających na wzmocnieniu konstrukcji fundamentów istniejącej świetlicy wiejskiej w Lubiatowie za pomocą mieszanki betonowej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.23.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Lider Pojezierza..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowym BUDMAR Marcin Barna, ul. Gwiaździsta 3/82, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 12029,40
  • Oferta z najniższą ceną: 12029,40 / Oferta z najwyższą ceną: 12029,40
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Podczas realizacji zadania podstawowego pn. Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Lubiatowie wraz z zagospodarowaniem terenu nastąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych związanych ze wzmocnieniem istniejących fundamentów. W/w roboty nie były możliwe do przewidzenia na etapie procedury przetargowej związanej z udzieleniem zamówienia podstawowego, ponieważ ich konieczność ujawniła się dopiero po całkowitym odkopaniu ścian fundamentowych obiektu. Podczas inwentaryzacji obiektu na etapie sporządzania dokumentacji projektowej dokonana ocena stanu technicznego nie wykazywała na konieczność dokonania wykonania ww robót budowlanych, wobec czego ich zakres nie został uwzględniony w zamówieniu podstawowym . Wykonanie zamówienia podstawowego uzależnione jest od wykonania zamówienia dodatkowego polegającego na wzmocnieniu fundamentów przedmiotowego obiektu, a tym samym oddzieleni zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów przez Zamawiającego.

 

Załączniki do pobrania

Udzielenie zamówienia
1 16.09.2014.13.48.42_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.docx 2014-09-16 13:48:42 14,9KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Królikowski 16-09-2014 13:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-09-2014
Ostatnia aktualizacja: - 16-09-2014 13:48