Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Lucinie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Przelewice: Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Lucinie
Numer ogłoszenia: 378126 - 2014; data zamieszczenia: 18.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przelewice , 74-210 Przelewice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5643393, faks 091 5643050.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przelewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Lucinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis elementów wyposażenia CZĘŚĆ 1 - DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI ŚWIETLICOWYCH: Stolik pod telewizor - 1 szt. Wymiary 117 x 85 x 51cm z podwójną półką w połowie na metalowych nogach, o profilu okrągłym fi 50-60 mm, w kolorze chromu. Wykonany z płyty wiórowej laminowanej, drewnopodobnej, gr. 14-28 mm, kolor: naturalny dąb. Krawędzie wykończone okleiną PCV. Stolik świetlicowy - 12 szt. Stolik 80 x 80 cm - jest wykonany z płyty wiórowej laminowanej drewnopodobnej. Krawędzie są wykończone okleiną PCV. Blat grubość: 20 - 28 mm. Stelaż stalowy w kolorze chromu, nogi okrągłe fi 32-60 mm zabezpieczone ślizgaczami oraz regulatorami wysokości z tworzywa. Stolik świetlicowy z możliwością składania - 4 szt. Stolik 70 x 100 cm - jest wykonany z płyty wiórowej laminowanej drewnopodobnej. Krawędzie są wykończone okleiną PCV. Blat grubość: 14 - 28 mm. Stelaż stalowy w kolorze chromu. Nogi okrągłe fi 32-50 mm lub z profili kwadratowych - w kolorze chromu. Biurko - 1 szt. Z obu stron biurka szafki na dokumenty z drzwiami zamykanymi na klucz. Biurko o konstrukcji płytowej. Blat, boki i przód wykonane z płyty wiórowej laminowanej. Wszystkie krawędzie wykończone są okleiną PCV. Blat grubość: 14-28 mm. Pozostałe wymiary: szerokość: 70 cm, długość: 150 cm, wysokość: 72-76 cm. Krzesła z podłokietnikami- 2 szt. Krzesło konferencyjne z podłokietnikami, metalowy stelaż krzesła malowany w kolorze chromu, siedzisko w kolorze brązowym oraz oparcie - tapicerowane. Krzesła - 60 szt. Krzesło konferencyjne, metalowy stelaż krzesła w kolorze chromu, siedzisko w kolorze brązowym oraz oparcie - tapicerowane z możliwością sztaplowania do 10 szt. Nogi krzesła zakończone w sposób nierysujący podłogi. Regał otwarty- 1 szt. Wymiary 225 cm x 90 cm x 40 cm regał otwarty z przodu, z trzema bokami zabudowanymi - na segregatory, wykonany z płyty wiórowej laminowanej drewnopodobnej, grubości 14 - 20 mm, kolor: naturalny dąb. Szafa dwudrzwiowa - 1szt. Wymiary 225 x 90 x 58 cm szafa dwudrzwiowa zamykana na klucz. Wykonana z płyty wiórowej laminowanej drewnopodobnej, gr. 14 - 20 mm, kolor: naturalny dąb. Wewnątrz półki na segregatory. Uchwyt do uzgodnienia. Wieszak naścienny - 3 szt. Wieszak naścienny wykonany z płyty wiórowej laminowanej drewnopodobnej grubości płyty min. 16-28 mm, długości 120 cm, mocowany do ściany w sposób niewidoczny, na kołki rozporowe, z dwoma rzędami podwójnych haczyków w kolorze chromu - 15 szt. na jednym wieszaku. CZĘŚĆ 2 - DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI KUCHENNYCH: Szafka kuchenna stojąca - 1 szt. Wymiary szer. 80 cm, wysokość 82cm , głęboka 50 cm. Szafka kuchenna stojąca płyta wiórowa laminowana, drewnopodobna, gr. 14 - 18 mm uchwyt stalowy. Krawędzie wykończone okleiną PCV. Kolor naturalny dąb. Szafka kuchenna stojąca- 1 szt. Wymiary szer. 60 cm, wysokość 82, głęboka 50. Szafka kuchenna stojąca 1 drzwi prawe, płyta wiórowa laminowana, drewnopodobna, gr. 14 - 18 mm, uchwyt stalowy. Krawędzie wykończone okleiną PCV. Szafka kuchenna stojąca pod zlewozmywak- 1 szt. Pod zamontowanie zlewozmywaka dwukomorowego z odciekaczem, nakładanego typu o wym. 1200 x 600 mm , wysokość zabudowy meblowej 82 cm. Szafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej, drewnopodobnej, gr. 14 - 18 mm, uchwyt stalowy. Krawędzie wykończone okleiną PCV. Szafka kuchenna wisząca- 1 szt. Wymiary szer. 60 cm, wysokość 58 cm, głęboka 50 cm z 1 drzwi prawe, dwie półki. Wykonane z płyty wiórowej laminowana, drewnopodobna, gr. 14 - 18 mm, uchwyt stalowy. Krawędzie wykończone okleiną PCV Szafka kuchenna wisząca - 1 szt. Wymiary szer. 80 cm, wysokość 58cm , głęboka 50 cm dwudrzwiowa, dwie półki. Wykonane z płyty wiórowej laminowana, drewnopodobna, gr. 14 - 18 mm, uchwyt stalowy. Krawędzie wykończone okleiną PCV. CZĘŚĆ 3 - DOSTAWA I MONTAŻ ZESTAWU KOMPUTEROWEGO Zestaw komputerowy - 2 kpl. Monitor o przekątnej 21,5 cali w technologii wykonania TN, stacja: obudowa z min. dwoma wejściami USB na przednim panelu, z wejściem audio na przednim panelu + zasilacz 500 W, 8GB pamięci operacyjnej ram DDR3 1600MHz, Procesor czterordzeniowy 4x3.60GHz LGA1150 64-BIT, dysk 500 Gb, nagrywarka DVD, mysz, klawiatura, oprogramowanie: system operacyjny - obsługujący 16 GB RAM-u, procesor z dowolną liczbą rdzeni, z funkcją multimedialną, obsługujący sterowniki do ogólnie dostępnych edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, edytorów do prezentacji multimedialnych, drukarek, rzutników. program antywirusowy z licencją na 2 lata, pakiet biurowy: m. in. edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, edytor do prezentacji multimedialnych. CZĘŚĆ 4 - DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW PROMOCYJNYCH Gablota informacyjno-promocyjna - 1 szt. Gablota o wymiarach: szerokość 120 cm, wysokość 90 cm, grubość 25 cm. Wykonana w całości z profili aluminiowych anodowanych. Narożniki plastikowe. Drzwi tworzywo akrylowe w ramie aluminiowej unoszone do góry, zamykane na jeden lub dwa zamki. W zestawie półka z grubego szkła szlifowanego w trzech płaszczyznach z możliwością regulacji wysokości co 5 cm. Tablica informacyjna - 5 szt. Tablica o wymiarach: 100 x150 cm. Powierzchnia wykonana ze sprasowanego naturalnego korka. Aluminiowa rama z plastikowymi narożnikami w kolorze czarnym lub szarym. Możliwość zawieszenia w pionie lub poziomie. Montowana do ściany za pomocą zawieszek znajdujących się z tyłu tablicy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 39.13.00.00-2, 39.10.00.00-3, 30.19.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.przelewice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przelewicach, Przelewice 75, 74-210 Przelewice, pokój nr 2...

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2014 godzina 10:00, miejsce: miejsce: Urząd Gminy Przelewice, Przelewice 75, 74-210 Przelewice, sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Lider Pojezierza..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ 1 - DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI ŚWIETLICOWYCH: Stolik pod telewizor - 1 szt. Wymiary 117 x 85 x 51cm z podwójną półką w połowie na metalowych nogach, o profilu okrągłym fi 50-60 mm, w kolorze chromu. Wykonany z płyty wiórowej laminowanej, drewnopodobnej, gr. 14-28 mm, kolor: naturalny dąb. Krawędzie wykończone okleiną PCV. Stolik świetlicowy - 12 szt. Stolik 80 x 80 cm - jest wykonany z płyty wiórowej laminowanej drewnopodobnej. Krawędzie są wykończone okleiną PCV. Blat grubość: 20 - 28 mm. Stelaż stalowy w kolorze chromu, nogi okrągłe fi 32-60 mm zabezpieczone ślizgaczami oraz regulatorami wysokości z tworzywa. Stolik świetlicowy z możliwością składania - 4 szt. Stolik 70 x 100 cm - jest wykonany z płyty wiórowej laminowanej drewnopodobnej. Krawędzie są wykończone okleiną PCV. Blat grubość: 14 - 28 mm. Stelaż stalowy w kolorze chromu. Nogi okrągłe fi 32-50 mm lub z profili kwadratowych - w kolorze chromu. Biurko - 1 szt. Z obu stron biurka szafki na dokumenty z drzwiami zamykanymi na klucz. Biurko o konstrukcji płytowej. Blat, boki i przód wykonane z płyty wiórowej laminowanej. Wszystkie krawędzie wykończone są okleiną PCV. Blat grubość: 14-28 mm. Pozostałe wymiary: szerokość: 70 cm, długość: 150 cm, wysokość: 72-76 cm. Krzesła z podłokietnikami- 2 szt. Krzesło konferencyjne z podłokietnikami, metalowy stelaż krzesła malowany w kolorze chromu, siedzisko w kolorze brązowym oraz oparcie - tapicerowane. Krzesła - 60 szt. Krzesło konferencyjne, metalowy stelaż krzesła w kolorze chromu, siedzisko w kolorze brązowym oraz oparcie - tapicerowane z możliwością sztaplowania do 10 szt. Nogi krzesła zakończone w sposób nierysujący podłogi. Regał otwarty- 1 szt. Wymiary 225 cm x 90 cm x 40 cm regał otwarty z przodu, z trzema bokami zabudowanymi - na segregatory, wykonany z płyty wiórowej laminowanej drewnopodobnej, grubości 14 - 20 mm, kolor: naturalny dąb. Szafa dwudrzwiowa - 1szt. Wymiary 225 x 90 x 58 cm szafa dwudrzwiowa zamykana na klucz. Wykonana z płyty wiórowej laminowanej drewnopodobnej, gr. 14 - 20 mm, kolor: naturalny dąb. Wewnątrz półki na segregatory. Uchwyt do uzgodnienia. Wieszak naścienny - 3 szt. Wieszak naścienny wykonany z płyty wiórowej laminowanej drewnopodobnej grubości płyty min. 16-28 mm, długości 120 cm, mocowany do ściany w sposób niewidoczny, na kołki rozporowe, z dwoma rzędami podwójnych haczyków w kolorze chromu - 15 szt. na jednym wieszaku..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres gwarancji - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ 2 - DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI KUCHENNYCH: Szafka kuchenna stojąca - 1 szt. Wymiary szer. 80 cm, wysokość 82cm , głęboka 50 cm. Szafka kuchenna stojąca płyta wiórowa laminowana, drewnopodobna, gr. 14 - 18 mm uchwyt stalowy. Krawędzie wykończone okleiną PCV. Kolor naturalny dąb. Szafka kuchenna stojąca- 1 szt. Wymiary szer. 60 cm, wysokość 82, głęboka 50. Szafka kuchenna stojąca 1 drzwi prawe, płyta wiórowa laminowana, drewnopodobna, gr. 14 - 18 mm, uchwyt stalowy. Krawędzie wykończone okleiną PCV. Szafka kuchenna stojąca pod zlewozmywak- 1 szt. Pod zamontowanie zlewozmywaka dwukomorowego z odciekaczem, nakładanego typu o wym. 1200 x 600 mm , wysokość zabudowy meblowej 82 cm. Szafka wykonana z płyty wiórowej laminowanej, drewnopodobnej, gr. 14 - 18 mm, uchwyt stalowy. Krawędzie wykończone okleiną PCV. Szafka kuchenna wisząca- 1 szt. Wymiary szer. 60 cm, wysokość 58 cm, głęboka 50 cm z 1 drzwi prawe, dwie półki. Wykonane z płyty wiórowej laminowana, drewnopodobna, gr. 14 - 18 mm, uchwyt stalowy. Krawędzie wykończone okleiną PCV Szafka kuchenna wisząca - 1 szt. Wymiary szer. 80 cm, wysokość 58cm , głęboka 50 cm dwudrzwiowa, dwie półki. Wykonane z płyty wiórowej laminowana, drewnopodobna, gr. 14 - 18 mm, uchwyt stalowy. Krawędzie wykończone okleiną PCV..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres gwarancji - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ 3 - DOSTAWA I MONTAŻ ZESTAWU KOMPUTEROWEGO Zestaw komputerowy - 2 kpl. Monitor o przekątnej 21,5 cali w technologii wykonania TN, stacja: obudowa z min. dwoma wejściami USB na przednim panelu, z wejściem audio na przednim panelu + zasilacz 500 W, 8GB pamięci operacyjnej ram DDR3 1600MHz, Procesor czterordzeniowy 4x3.60GHz LGA1150 64-BIT, dysk 500 Gb, nagrywarka DVD, mysz, klawiatura, oprogramowanie: system operacyjny - obsługujący 16 GB RAM-u, procesor z dowolną liczbą rdzeni, z funkcją multimedialną, obsługujący sterowniki do ogólnie dostępnych edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, edytorów do prezentacji multimedialnych, drukarek, rzutników. program antywirusowy z licencją na 2 lata, pakiet biurowy: m. in. edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, edytor do prezentacji multimedialnych..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres gwarancji - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ 4 - DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW PROMOCYJNYCH Gablota informacyjno-promocyjna - 1 szt. Gablota o wymiarach: szerokość 120 cm, wysokość 90 cm, grubość 25 cm. Wykonana w całości z profili aluminiowych anodowanych. Narożniki plastikowe. Drzwi tworzywo akrylowe w ramie aluminiowej unoszone do góry, zamykane na jeden lub dwa zamki. W zestawie półka z grubego szkła szlifowanego w trzech płaszczyznach z możliwością regulacji wysokości co 5 cm. Tablica informacyjna - 5 szt. Tablica o wymiarach: 100 x150 cm. Powierzchnia wykonana ze sprasowanego naturalnego korka. Aluminiowa rama z plastikowymi narożnikami w kolorze czarnym lub szarym. Możliwość zawieszenia w pionie lub poziomie. Montowana do ściany za pomocą zawieszek znajdujących się z tyłu tablicy.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 19.12.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. Okres gwarancji - 10

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 18.11.2014.13.11.07_ogl_lucin.docx 2014-11-18 13:11:07 22,2KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 18.11.2014.13.11.07_SIWZ.docx Po terminie otwarcia ofert 2014-11-18 13:11:07 58,2KB 54 razy
2 18.11.2014.13.11.50_TABELA_ELEMENTA_W_SCALONYCH_-LUCIN-wyposaA_enie.doc Po terminie otwarcia ofert 2014-11-18 13:11:50 53KB 45 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 21.11.2014.15.11.41_Lucin.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-11-21 15:11:41 121,8KB
Wynik postępowania
1 10.12.2014.14.02.46_wyposazenie_swietlicy_w_Lucinie.pdf 2014-12-10 14:02:46 1,0MB
Udzielenie zamówienia
1 26.03.2015.20.00.44_20150326170959599.pdf 2015-03-26 20:00:44 1,0MB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Bartłomiej Królikowski 18-11-2014 13:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Anna Wolniakowska 26-03-2015 20:00