Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół nr XII/2007 z obrad XII Sesji Rady Gminy w Przelewicach Dawid Rogowicz 2008-03-18 10:22:03
Protokół nr XII/2007 z obrad XII Sesji Rady Gminy w Przelewicach Dawid Rogowicz 2008-03-18 10:21:27
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kłodzinie. Dawid Rogowicz 2008-03-17 10:44:22
ZARZĄDZENIE Nr 21/08 WÓJTA GMINY PRZELEWICE z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy. Dawid Rogowicz 2008-03-13 14:45:22
ZARZĄDZENIE NR 20/08 WÓJTA GMINY PRZELEWICE z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Przelewicach. Dawid Rogowicz 2008-03-13 14:44:31
ZARZĄDZENIE NR 20/08 WÓJTA GMINY PRZELEWICE z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Przelewicach. Dawid Rogowicz 2008-03-13 14:44:13
ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY PRZELEWICE z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy w Przelewicach Nr XIII/107/08 z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. Dawid Rogowicz 2008-03-13 14:43:24
Zarządzenie nr 18/08 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej – budynku Oranżerii, położonej na działce Nr 9/48 w obrębie Przelewice, z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe oraz przyjęcia jego regulaminu oraz przeznaczeniu jej do dzierżawy w drodze rokowań Dawid Rogowicz 2008-03-12 09:45:49
Przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach” Dawid Rogowicz 2008-03-06 15:58:56
Przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach” Dawid Rogowicz 2008-03-06 15:58:46
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przelewice na rok 2008 Dawid Rogowicz 2008-03-06 14:50:39
Zarządzenie nr 17/08 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych Dawid Rogowicz 2008-03-05 14:59:45
Zarządzenie nr 16/08 w sprawie powołania Komisji d/s przejęcia i przekazania nieruchomości Dawid Rogowicz 2008-03-05 14:59:25
Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro na budowę oczyszczalni przyobiektowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jesionowie Dawid Rogowicz 2008-03-05 12:37:15
Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro na budowę oczyszczalni przyobiektowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jesionowie Dawid Rogowicz 2008-03-05 12:36:19
Przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach” Dawid Rogowicz 2008-03-04 15:40:37
Przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach” Dawid Rogowicz 2008-02-28 15:59:53
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego o ganek, na terenie działki nr 108 położonej w obrębie geodezyjnym Laskowo Dawid Rogowicz 2008-02-28 12:15:56
Uchwała Nr XIII/111/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie podjęcia wspólnych działań, na rzecz rozwoju Gminy Przelewice i Gminy Pyrzyce. Dawid Rogowicz 2008-02-27 15:22:47
Uchwała Nr XIII/110/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok Dawid Rogowicz 2008-02-27 15:21:57
Uchwała Nr XIII/109/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2008 rok Dawid Rogowicz 2008-02-27 15:21:15
Uchwała Nr XIII/108/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości Dawid Rogowicz 2008-02-27 15:16:13
Uchwała Nr XIII/107/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. Dawid Rogowicz 2008-02-27 15:09:33
Uchwała Nr XIII/106/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Przelewice Dawid Rogowicz 2008-02-27 15:09:06
Uchwała Nr XIII/106/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Przelewice Dawid Rogowicz 2008-02-27 15:07:43
Uchwała Nr XIII/105/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok Dawid Rogowicz 2008-02-27 15:07:11
Uchwała Nr XIII/104/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 Dawid Rogowicz 2008-02-27 15:06:37
Sesja XIII Dawid Rogowicz 2008-02-27 15:06:00
Uchwały 2008 r. Dawid Rogowicz 2008-02-27 15:05:48
Przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach” Dawid Rogowicz 2008-02-25 12:12:20
Przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach” Dawid Rogowicz 2008-02-25 12:12:12
Lista kandydatów na stanowisko młodszego referenta w Urzędzie Gminy w Przelewicach, spełniających wymogi formalne Dawid Rogowicz 2008-02-20 09:14:34
Przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach” Dawid Rogowicz 2008-02-18 15:57:59
Przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach” Dawid Rogowicz 2008-02-18 15:57:20
Przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach” Dawid Rogowicz 2008-02-18 15:56:38
Przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach” Dawid Rogowicz 2008-02-18 15:55:45
Przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach” Dawid Rogowicz 2008-02-18 15:52:31
Zarządzenie nr 15/08 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach” Dawid Rogowicz 2008-02-18 12:37:11
Zarządzenie nr 14/08 w sprawie powołania Komisji Dawid Rogowicz 2008-02-13 10:52:05
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, na terenie działki nr 76/4 położonej w obrębie geodezyjnym Lucin Dawid Rogowicz 2008-02-06 13:03:08