Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu magazynów zbożowych (silosy zbożowe, suszarnie do zboża) dwóch wiat magazynowych na nawozy mineralne oraz budynku socjalnego – biurowego na terenie działki nr 7/19 położonej w obrębie geodezyjnym Ślazowo Dawid Rogowicz 2008-01-11 10:46:31
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku byłej hydrofilni na świetlicę wiejską wraz z rozbudową na terenie działki nr 86 położonej w obrębie geodezyjnym Topolinek Dawid Rogowicz 2008-01-11 10:46:05
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na Kompleksowej przebudowie pasa jezdni wraz z budową chodników przy drodze gminnej oraz budowie chodników na części dróg powiatowych nr 1576Z i 1577Z w Kosinie Dawid Rogowicz 2008-01-11 10:45:45
Obwieszczenia 2008 r. Dawid Rogowicz 2008-01-11 10:45:34
Składy komisji VI kadencji Rady Gminy Dawid Rogowicz 2008-01-11 09:50:54
Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy V kadencji Dawid Rogowicz 2008-01-08 12:45:28
Przewodniczący Rady Gminy V kadencji - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2008-01-08 12:45:06
Wójt Gminy - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2008-01-08 12:11:51
Dane teleadresowe Dawid Rogowicz 2008-01-08 12:11:20
Załączniki do Uchwały Nr XII/90/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 Dawid Rogowicz 2008-01-04 11:19:35
Załączniki do Uchwały Nr XII/90/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 Dawid Rogowicz 2008-01-04 11:19:15
Uchwała Nr XII/90/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008 Dawid Rogowicz 2008-01-04 11:16:58
Budżet 2008 r. Dawid Rogowicz 2008-01-04 11:16:45
Uchwała Nr XII/103/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2008 r. Dawid Rogowicz 2008-01-04 11:15:56
Uchwała Nr XII/102/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy w Przelewicach oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami Dawid Rogowicz 2008-01-04 11:15:35
Uchwała Nr XII/101/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przelewicach Dawid Rogowicz 2008-01-04 11:15:16
Uchwała Nr XII/100/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie najmu pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny, znajdującego się w Publicznym Gimnazjum w Przelewicach Dawid Rogowicz 2008-01-04 11:11:23
Uchwała Nr XII/99/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia wójtowi gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości Dawid Rogowicz 2008-01-04 11:11:01
Uchwała Nr XII/98/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych Dawid Rogowicz 2008-01-04 11:10:39
Uchwała Nr XII/98/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2008-01-04 11:10:22
Uchwała Nr XII/98/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2008-01-04 11:09:43
Uchwała Nr XII/97/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Przelewice od Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości z obrębu Ślazowo Dawid Rogowicz 2008-01-04 10:54:22
Uchwała Nr XII/96/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia na 2008 r. jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego w Przelewicach Dawid Rogowicz 2008-01-04 10:47:05
Uchwała Nr XII/95/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych Dawid Rogowicz 2008-01-04 10:40:33
Uchwała Nr XII/94/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zabezpieczenia środków budżetowych w budżecie 2008 r. Dawid Rogowicz 2008-01-04 10:39:26
Uchwała Nr XII/93/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. Dawid Rogowicz 2008-01-04 10:38:57
Uchwała Nr XII/92/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2008-01-04 10:38:37
Uchwała Nr XII/92/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. Dawid Rogowicz 2008-01-04 10:38:31
Uchwała Nr XII/92/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r. - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2008-01-04 10:37:47
Uchwała Nr XII/91/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 Dawid Rogowicz 2008-01-04 10:37:02
Uchwała Nr XII/90/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przelewice na rok 2008 Dawid Rogowicz 2008-01-04 10:34:36
Uchwała Nr XII/90/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przelewice na rok 2008 Dawid Rogowicz 2008-01-04 10:33:34
Uchwała Nr XII/90/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przelewice na rok 2008 Dawid Rogowicz 2008-01-04 10:33:16
Uchwała Nr XII/89/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 2008 rok Dawid Rogowicz 2008-01-04 09:13:47
Sesja XII Dawid Rogowicz 2008-01-04 09:13:11
Protokół nr XI/2007 z obrad XI Sesji Rady Gminy w Przelewicach Dawid Rogowicz 2008-01-04 09:12:21
Zarządzenie nr 92/07 w sprawie powołania Komisji Dawid Rogowicz 2007-12-17 11:47:53
Zarządzenie nr 91/07 w sprawie ustalenia regulaminu cmentarzy komunalnych stanowiących własność Gminy Przelewice Dawid Rogowicz 2007-12-13 13:41:09
Przetarg nieograniczony na zadanie „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Gminy Przelewice oraz jej jednostek organizacyjnych” Dawid Rogowicz 2007-12-13 08:50:41
Zarządzenie nr 90/07 w sprawie zmian budżetu gminy Przelewice na 2007 r. oraz ustalenia układu wykonawczego Dawid Rogowicz 2007-12-03 12:41:02