Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie „Zespołu Elektrowni Wiatrowych Przelewice” Dawid Rogowicz 2007-11-26 13:25:15
Przetarg nieograniczony na zadanie „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Gminy Przelewice oraz jej jednostek organizacyjnych” Dawid Rogowicz 2007-11-21 14:00:16
Przetarg nieograniczony na zadanie „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Gminy Przelewice oraz jej jednostek organizacyjnych” Dawid Rogowicz 2007-11-21 14:00:06
Zarządzenie nr 85/07 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Gminy Przelewice oraz jej jednostek organizacyjnych” Dawid Rogowicz 2007-11-21 13:59:20
Zarządzenie nr 84/07 w sprawie zmian budżetu gminy Przelewice na 2007 r. oraz ustalenia układu wykonawczego Dawid Rogowicz 2007-11-21 12:00:58
Zarządzenie nr 63/07 Wójta Gminy Przelewice w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Przelewicach Dawid Rogowicz 2007-11-14 08:40:07
Zarządzenie nr 60/07 Wójta Gminy Przelewice w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Przelewicach Dawid Rogowicz 2007-11-14 08:39:44
Zarządzenie nr 7/07 Wójta Gminy Przelewice w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Przelewicach Dawid Rogowicz 2007-11-14 08:39:19
Zmiany regulaminu w Zarządzeniu Nr 67/03 Wójta Gminy Przelewice Dawid Rogowicz 2007-11-14 08:39:09
Zarządzenie nr 83/07 w sprawie ustalenia czasu pracy Urzędu Gminy w Przelewicach Dawid Rogowicz 2007-11-13 11:55:47
Zarządzenie nr 82/07 w sprawie zmian budżetu gminy Przelewice na 2007 r. oraz ustalenia układu wykonawczego Dawid Rogowicz 2007-11-13 11:55:22
Zarządzenie nr 81/07 w sprawie zmian budżetu gminy Przelewice na 2007 r. oraz ustalenia układu wykonawczego Dawid Rogowicz 2007-11-13 11:53:19
Informacja o wynikach postępowania w sprawie naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach Dawid Rogowicz 2007-11-12 14:39:00
Gimnazjum im. Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej w Przelewicach - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2007-11-07 14:17:56
Gimnazjum im. Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej w Przelewicach - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2007-11-07 14:17:30
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach Dawid Rogowicz 2007-11-05 13:31:01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na ,,Zespołu Elektrowni Wiatrowych Przelewice’’ Dawid Rogowicz 2007-10-25 10:21:34
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie ,,Zespołu Elektrowni Wiatrowych Przelewice’’ - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2007-10-25 10:21:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie ,,Zespołu Elektrowni Wiatrowych Przelewice’’ - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2007-10-25 10:17:09
Obwieszczenie o przesłanianiu do odpowiednich organów wniosków o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ,,Zespołu Elektrowni Wiatrowych Przelewice’’ Dawid Rogowicz 2007-10-25 10:15:58
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na ,,Zespołu Elektrowni Wiatrowych Przelewice’’ Dawid Rogowicz 2007-10-25 10:08:53
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Kłodzinie Dawid Rogowicz 2007-10-24 10:02:10
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Kłodzinie Dawid Rogowicz 2007-10-24 10:01:35
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach Dawid Rogowicz 2007-10-12 13:57:08
Zarządzenie nr 80/07 w sprawie powołania Komisji ds. udzielania stypendiów dla uczniów i studentów Dawid Rogowicz 2007-10-12 13:54:00
Zarządzenie nr 79/07 w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy Dawid Rogowicz 2007-10-12 13:53:28
Zarządzenie nr 78/07 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych Dawid Rogowicz 2007-10-10 13:03:32
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach. Dawid Rogowicz 2007-10-08 16:21:40
Protokół nr IX/2007 z obrad IX Sesji Rady Gminy w Przelewicach. Dawid Rogowicz 2007-10-05 13:31:40
Zarządzenie nr 77/07 w sprawie poręczenia kredytu. Dawid Rogowicz 2007-10-05 09:57:51
Zarządzenie nr 76/07 w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na 2007 r. oraz ustalenia układu wykonawczego Janusz Wójtowicz Sekretarz Gminy Dawid Rogowicz 2007-10-05 09:57:26
Zarządzenie nr 76/07 w sprawie zmian budżetu Gminy Przelewice na 2007 r. oraz ustalenia układu wykonawczego Janusz Wójtowicz Sekretarz Gminy Dawid Rogowicz 2007-10-05 09:57:00
Uchwała Nr X/80/2007 RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 25 września 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r. Dawid Rogowicz 2007-10-04 11:16:00
Uchwała Nr X/79/2007 RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 25 września 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2010 Dawid Rogowicz 2007-10-04 11:15:38
Uchwała Nr X/78/2007 RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Rozwoju Miejscowości Laskowo, Ślazowo, Przywodzie Dawid Rogowicz 2007-10-04 11:15:00
Uchwała Nr X/78/2007 RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Rozwoju Miejscowości Laskowo, Ślazowo, Przywodzie Dawid Rogowicz 2007-10-04 11:14:29
Uchwała Nr X/78/2007 RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Rozwoju Miejscowości Laskowo, Ślazowo, Przywodzie Dawid Rogowicz 2007-10-04 11:13:59
Uchwała Nr X/77/2007 RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 25 września 2007 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy między Gminą Przelewice a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 Dawid Rogowicz 2007-10-04 11:12:03
Uchwała Nr X/76/2007 RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 25 września 2007 r. o zmianie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przelewice Dawid Rogowicz 2007-10-04 11:11:38
Uchwała Nr X/75/2007 RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 25 września 2007 r. w sprawie: w sprawie wyboru ławnika Dawid Rogowicz 2007-10-04 11:11:11