Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XIV/114/2008 r. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. Dawid Rogowicz 2008-04-30 12:11:56
Uchwała nr XIV/113/2008 r. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok Dawid Rogowicz 2008-04-30 12:10:32
Uchwała nr XIV/112/2008 r. z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przelewice w obrębach geodezyjnych Lubiatowo i Ukiernica Dawid Rogowicz 2008-04-30 12:08:50
Sesja XIV Dawid Rogowicz 2008-04-30 11:42:14
Zarządzenie nr 32/08 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na dzierżawę lokalu użytkowego w budynku sali wiejskiej, położonej na działce Nr 119 z obrębu Lubiatowo, z przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe Dawid Rogowicz 2008-04-30 10:30:31
Zarządzenie nr 31/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy Przelewice na 2008 r. oraz ustalenia układu wykonawczego Dawid Rogowicz 2008-04-30 10:28:29
Zarządzenie nr 30/08 w sprawie zmiany w budżecie gminy Przelewice na 2008 r. oraz ustalenia układu wykonawczego Dawid Rogowicz 2008-04-30 10:27:19
Protokół nr XIII z obrad XIII sesji Rady Gminy w Przelewicach Dawid Rogowicz 2008-04-30 10:21:01
Protokół nr XIII z obrad XIII sesji Rady Gminy w Przelewicach - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2008-04-30 10:20:21
Protokół nr XIII z obrad XIII sesji Rady Gminy w Przelewicach - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2008-04-30 10:17:21
Protokoły z sesji z 2008 r. Dawid Rogowicz 2008-04-30 10:15:10
Gminna Biblioteka Publiczna w Przelewicach Dawid Rogowicz 2008-04-30 08:58:33
Ośrodek Pomocy Społecznej w Przelewicach Dawid Rogowicz 2008-04-30 08:57:44
Lista kandydatów na stanowisko młodszego referenta w Urzędzie Gminy w Przelewicach, spełniających wymogi formalne Dawid Rogowicz 2008-04-30 08:56:11
Ogłoszenie o wyniku rokowań na dzierżawę lokali użytkowych, z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, znajdujących się w budynku Oranżerii Dawid Rogowicz 2008-04-24 12:54:02
Zarządzenie nr 29/08 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Dawid Rogowicz 2008-04-24 10:28:47
Zarządzenie nr 28/08 w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2008 r. oraz ustalenia układu wykonawczego Dawid Rogowicz 2008-04-24 08:21:46
Obwieszczenie o przesłaniu do odpowiednich organów wniosków o wydanie opinii w sprawie sporządzenia i zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ,,Zespołu Elektrowni Wiatrowych Przelewice’’ składającego się z 18 elektrowni wiatrowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonych na terenie działek o nr ewidencyjnych gruntu: obręb Ślazowo: 7/6, 7/8 , obręb Lucin: 2, 5, 9, 11, 16, 25, 28, obręb Podlesie: 11/1, 11/3, 13/6 w gminie Przelewice, powiat pyrzycki Dawid Rogowicz 2008-04-18 14:45:20
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na ,,Zespołu Elektrowni Wiatrowych Przelewice’’ składającego się z 18 elektrowni wiatrowych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonych na terenie działek o nr ewidencyjnych gruntu: obręb Ślazowo: 7/6, 7/8 , obręb Lucin: 2, 5, 9, 11, 16, 25, 28, obręb Podlesie: 11/1, 11/3, 13/6 w gminie Przelewice, powiat pyrzycki. Dawid Rogowicz 2008-04-18 14:38:57
Zarządzenie Nr 1/2008 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach Dawid Rogowicz 2008-04-16 13:12:46
Zarzadzenie nr 27/08 w sprawie przeprowadzenia selekcji księgozbioru z zasobów Gminnej Biblioteki Dawid Rogowicz 2008-04-15 15:48:53
Zarządzenie nr 26/08 w sprawie przygotowania głównego stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny Dawid Rogowicz 2008-04-15 15:10:04
Korekta obwieszczenia o wszczęciu na wniosek Leona Okińczyca zam. Kosin 35 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na ,,Modernizacji obory ubojowej dla 250 krów dojnych na fermę brojlerów dla 38000 sztuk piskląt’’ położonej na terenie działki o nr ewidencyjnym gruntu: obręb Kosin: 192/10, gmina Przelewice, powiat pyrzycki Dawid Rogowicz 2008-04-11 13:24:56
Przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach” Dawid Rogowicz 2008-04-10 11:15:45
Sesja XIV - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2008-04-07 10:00:27
Sesja XIV - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2008-04-07 09:04:29
Sesja XIV - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2008-04-07 09:03:43
Uchwała Nr XIII/111/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie podjęcia wspólnych działań, na rzecz rozwoju Gminy Przelewice i Gminy Pyrzyce. Dawid Rogowicz 2008-04-04 14:30:38
Sesja XIII Dawid Rogowicz 2008-04-04 14:30:29
Zarządzenie nr 25/08 w sprawie ustalenia czasu pracy Urzędu Gminy w Przelewicach Dawid Rogowicz 2008-04-04 14:20:06
Zarządzenie nr 25/08 w sprawie ustalenia czasu pracy Urzędu Gminy w Przelewicach Dawid Rogowicz 2008-04-04 14:18:23
Zarządzenie nr 25/08 w sprawie ustalenia czasu pracy Urzędu Gminy w Przelewicach Dawid Rogowicz 2008-04-04 14:17:17
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Leona Okińczyca zam. Kosin 35 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na ,,Modernizacji obory ubojowej dla 250 krów dojnych na fermę brojlerów dla 38000 sztuk piskląt’’ położonej na terenie działki o nr ewidencyjnym gruntu: obręb Kosin: 192/10, gmina Przelewice, powiat pyrzycki Dawid Rogowicz 2008-04-04 14:06:51
Obwieszczenie o przesłanianiu do odpowiednich organów wniosków o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji obory ubojowej dla 250 krów dojnych na fermę brojlerów dla 38000 sztuk piskląt’’ położonej na terenie działki o nr ewidencyjnym gruntu: obręb Kosin: 192/10, w gminie Przelewice, powiat pyrzycki Dawid Rogowicz 2008-04-04 14:06:34
Obwieszczenie o przesłanianiu do odpowiednich organów wniosków o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji obory ubojowej dla 250 krów dojnych na fermę brojlerów dla 38000 sztuk piskląt’’ położonej na terenie działki o nr ewidencyjnym gruntu: obręb Kosin: 192/10, w gminie Przelewice, powiat pyrzycki Dawid Rogowicz 2008-04-04 11:01:57
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Leona Okińczyca zam. Kosin 35 postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na ,,Modernizacji obory ubojowej dla 250 krów dojnych na fermę brojlerów dla 38000 sztuk piskląt’’ położonej na terenie działki o nr ewidencyjnym gruntu: obręb Kosin: 192/10, gmina Przelewice, powiat pyrzycki Dawid Rogowicz 2008-04-04 11:01:15
Zarządzenie nr 25/08 w sprawie ustalenia czasu pracy Urzędu Gminy w Przelewicach Dawid Rogowicz 2008-04-04 11:00:40
Zarządzenie nr 24/08 w sprawie przedłużenia terminu na składanie ofert w naborze na stanowisko młodszego referenta w Urzędzie Gminy w Przelewicach Dawid Rogowicz 2008-04-04 11:00:08
Zarządzenie nr 23/08 w sprawie przedłużenia terminu na składanie ofert w konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Przelewicach Dawid Rogowicz 2008-04-04 10:58:12
Zarządzenie nr 24/08 w sprawie przedłużenia terminu na składanie ofert w naborze na stanowisko młodszego referenta w Urzędzie Gminy w Przelewicach Dawid Rogowicz 2008-04-04 08:31:05