Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (Namyślin Chwarszczany) - dokument usunięty Janusz Wójtowicz 2005-09-14 15:12:38
II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (Chlewice) - dokument usunięty Janusz Wójtowicz 2005-09-14 15:12:13
Zarządzenie nr 43/05 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie Dawid Rogowicz 2005-09-07 15:53:58
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wołdowo". Janusz Wójtowicz 2005-09-07 15:15:25
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych i obiektów użyteczności publicznej oraz surowców wtórnych w Gminie P Janusz Wójtowicz 2005-09-07 15:14:52
Zarządzenie nr 42/05 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych i obiektów użyteczności publicznej ora Janusz Wójtowicz 2005-09-07 15:13:52
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przelewice oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie" Dawid Rogowicz 2005-09-07 11:34:58
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wołdowo" Dawid Rogowicz 2005-09-07 11:34:28
Zarządzenie nr 41/05 w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy. Dawid Rogowicz 2005-09-05 10:55:47
Zarządzenie nr 40/05 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Dawid Rogowicz 2005-09-05 10:55:09
Zarządzenie nr 39/05 w sprawie powołania Komisji ds. odbioru robót wykonanych w ramach inwestycji pt. „Budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Przelewicach” Dawid Rogowicz 2005-09-05 10:54:29
Zarządzenie nr 38/05 o zmianie zarządzenia Wójta Gminy Przelewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Dawid Rogowicz 2005-09-05 10:50:10
Zarządzenie nr 37/05 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przelewice w dziedzinie kultury fizycznej i sportu Dawid Rogowicz 2005-08-02 13:40:23
Zarządzenie nr 36/05 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowycych Dawid Rogowicz 2005-08-02 12:56:23
Zarządzenie nr 35/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Dawid Rogowicz 2005-08-02 12:55:57
Zarządzenie nr 34/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Dawid Rogowicz 2005-08-02 12:55:35
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zainstalowaniu przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności 2000 litrów na dzia Dawid Rogowicz 2005-07-25 13:48:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego z poddaszem użytkowym (niepodpiwniczony) na działce o numerze ew Dawid Rogowicz 2005-07-25 13:47:24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Przelewice na terenie miejscowości : Jesionow Janusz Wójtowicz 2005-07-21 09:28:43
Uchwała nr XXV/176/2005 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004-2007. Janusz Wójtowicz 2005-07-20 09:36:29
Uchwała nr XXV/170/2005 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn. „Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych zlewni jeziora Miedwie” Janusz Wójtowicz 2005-07-20 09:36:08
Uchwała nr XXV/171/2005 w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie z majątku Gminy Przelewice i nieodpłatne przekazanie ruchomości i nieruchomości na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie Janusz Wójtowicz 2005-07-20 09:35:45
Uchwała nr XXV/172/2005 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. Janusz Wójtowicz 2005-07-20 09:35:27
Uchwała nr XXV/173/2005 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Przelewice na 2005 rok Janusz Wójtowicz 2005-07-20 09:35:05
Uchwała nr XXV/174/2005 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Przelewice od Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości z obrębu Laskowo Janusz Wójtowicz 2005-07-20 09:34:43
Uchwała nr XXV/175/2005 w sprawie zatwierdzenia programów gospodarczych miejscowości: Przelewice i Kłodzino na lata 2005-2015 Janusz Wójtowicz 2005-07-20 09:33:55
Sesja XXV Janusz Wójtowicz 2005-07-20 09:33:31
Zarządzenie nr 33/05 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Opiniująco - Doradczej Janusz Wójtowicz 2005-07-19 10:00:45
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kosza zasypowego do odbioru na magazyn zbóż, wiata o wymiarach 11m x 4,9m na działce Janusz Wójtowicz 2005-07-15 10:25:03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na dobudowie do budynku mieszkalnego tarasu o wymiarach 4m x 5m oraz ganku ze zmianą części kons Janusz Wójtowicz 2005-07-15 10:24:47
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie magazynu przeznaczonego na przechowywanie płodów rolnych lub maszyn rolniczych w miej Janusz Wójtowicz 2005-07-15 10:24:30
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego na działce o numerze ewidencyjnym Janusz Wójtowicz 2005-07-15 10:24:02
Anna Danielak - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2005-07-14 12:03:44
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wołdowo" Dawid Rogowicz 2005-07-06 10:59:53
Zarządzenie nr 32/05 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wołdowo" Dawid Rogowicz 2005-07-06 10:59:09
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wołdowo" - dokument usunięty Janusz Wójtowicz 2005-07-05 13:38:24
Zarządzenie nr 32/05 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 euro na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wołdowo" - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2005-07-05 12:38:01
Zarządzenie nr 31/05 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych Janusz Wójtowicz 2005-07-05 11:06:16
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej powyżej 60.000 euro na zadanie "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przelewice oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Dawid Rogowicz 2005-07-05 10:02:57
Zarządzenie nr 30/05 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Nr XXV/172/2005 r. z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. Dawid Rogowicz 2005-07-05 10:01:48