Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XIII/109/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2008 rok Dawid Rogowicz 2008-02-27 15:21:15
Uchwała Nr XIII/108/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości Dawid Rogowicz 2008-02-27 15:16:13
Uchwała Nr XIII/107/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. Dawid Rogowicz 2008-02-27 15:09:33
Uchwała Nr XIII/106/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Przelewice Dawid Rogowicz 2008-02-27 15:09:06
Uchwała Nr XIII/106/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Przelewice Dawid Rogowicz 2008-02-27 15:07:43
Uchwała Nr XIII/105/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok Dawid Rogowicz 2008-02-27 15:07:11
Uchwała Nr XIII/104/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 Dawid Rogowicz 2008-02-27 15:06:37
Sesja XIII Dawid Rogowicz 2008-02-27 15:06:00
Uchwały 2008 r. Dawid Rogowicz 2008-02-27 15:05:48
Przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach” Dawid Rogowicz 2008-02-25 12:12:20
Przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach” Dawid Rogowicz 2008-02-25 12:12:12
Lista kandydatów na stanowisko młodszego referenta w Urzędzie Gminy w Przelewicach, spełniających wymogi formalne Dawid Rogowicz 2008-02-20 09:14:34
Przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach” Dawid Rogowicz 2008-02-18 15:57:59
Przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach” Dawid Rogowicz 2008-02-18 15:57:20
Przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach” Dawid Rogowicz 2008-02-18 15:56:38
Przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach” Dawid Rogowicz 2008-02-18 15:55:45
Przetarg nieograniczony na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach” Dawid Rogowicz 2008-02-18 15:52:31
Zarządzenie nr 15/08 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach” Dawid Rogowicz 2008-02-18 12:37:11
Zarządzenie nr 14/08 w sprawie powołania Komisji Dawid Rogowicz 2008-02-13 10:52:05
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z poddaszem użytkowym oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, na terenie działki nr 76/4 położonej w obrębie geodezyjnym Lucin Dawid Rogowicz 2008-02-06 13:03:08
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie gazowej stacji pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=3 tyś. m3/h na działkach o nr 215/19 i 215/25 obręb geodezyjny Żuków Dawid Rogowicz 2008-02-06 09:01:11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: - rozbudowie wiaty na maszyny rolnicze i zboże o wymiarach 12m x 13,5m x 5,6m, dach dwuspadowy, - budowie wiaty o wymiarach 11m x 8m x 4,5m, - rozbiórce istniejącego budynku i budowie magazynu na płody rolne o wymiarach 9m x 24m x 5m, na terenie działki nr 352/2 położonej w obrębie geodezyjnym Jesionowo Dawid Rogowicz 2008-02-06 08:51:29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obiektu magazynowego w formie baterii silosów o konstrukcji stalowej i pojemności jednorazowej 10000 Mg wraz urządzeniami towarzyszącymi na działce o nr 342/2 obręb Kłodzino Dawid Rogowicz 2008-02-06 08:50:46
Zarządzenie nr 13/08 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Dawid Rogowicz 2008-02-05 14:04:08
Zarządzenie nr 12/08 w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Przelewice na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Dawid Rogowicz 2008-02-04 13:12:02
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Dawid Rogowicz 2008-01-30 09:36:31
Zarządzenie nr 11/08 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych. Dawid Rogowicz 2008-01-30 09:36:01
Ogłoszenie o konkursie na roboty rozbiórkowe Dawid Rogowicz 2008-01-30 08:58:51
Zarządzenie nr 10/08 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na roboty rozbiórkowe. Dawid Rogowicz 2008-01-30 08:58:30
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie ,,Budowie gazowej stacji pomiarowej Q = 3 tyś m3 /h w gminie Przelewice w miejscowości Żuków’’ Dawid Rogowicz 2008-01-28 11:08:09
Obwieszczenie o przesłanianiu do odpowiednich organów wniosków o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Budowie gazowej stacji pomiarowej Q = 3 tyś m3 /h w gminie Przelewice w miejscowości Żuków Dawid Rogowicz 2008-01-28 11:07:37
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy młodszy referent w Urzędzie Gminy w Przelewicach Dawid Rogowicz 2008-01-24 11:11:54
Zarządzenie nr 9/08 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat z tym związanych w Gminie Przelewice w 2008 roku. Dawid Rogowicz 2008-01-24 11:11:06
Zarządzenie nr 8/08 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników Dawid Rogowicz 2008-01-24 11:10:25
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy młodszy referent w Urzędzie Gminy w Przelewicach Dawid Rogowicz 2008-01-23 20:36:02
Ogłoszenia 2008 Dawid Rogowicz 2008-01-23 20:35:40
Zarządzenie nr 7/08 w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2008-01-23 20:35:00
Zarządzenie nr 7/08 w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2008-01-23 20:34:56
Zarządzenie nr 7/08 w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy Dawid Rogowicz 2008-01-23 20:34:48
Zarządzenie nr 6/08 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach Dawid Rogowicz 2008-01-22 15:34:28