Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XXVII/185/2005 w sprawie przyjęcia programu współpracy między Gminą Przelewice a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006. - dokument usunięty Janusz Wójtowicz 2005-12-02 12:36:15
Uchwała nr XXVII/191/2005 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Janusz Wójtowicz 2005-12-01 14:04:16
Uchwała nr XXVII/190/2005 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Janusz Wójtowicz 2005-12-01 14:03:33
Uchwała nr XXVII/189/2005 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie - dokument usunięty Janusz Wójtowicz 2005-12-01 14:01:54
Uchwała nr XXVII/189/2005 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie Janusz Wójtowicz 2005-12-01 14:01:19
Uchwała nr XXVII/188/2005 w sprawie w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r Janusz Wójtowicz 2005-12-01 14:01:06
Uchwała nr XXVII/187/2005 w sprawie w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2005 r. Janusz Wójtowicz 2005-12-01 14:00:37
Uchwała nr XXVII/186/2005 w sprawie w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2005 r. Janusz Wójtowicz 2005-12-01 14:00:22
Uchwała nr XXVII/185/2005 w sprawie przyjęcia programu współpracy między Gminą Przelewice a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006. Dawid Rogowicz 2005-12-01 13:59:58
Uchwała nr XXVII/184/2005 w sprawie o zmianie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przelewice. Janusz Wójtowicz 2005-12-01 13:59:43
Uchwała nr XXVII/183/2005 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niekt Dawid Rogowicz 2005-12-01 13:59:18
Sesja XXVII Janusz Wójtowicz 2005-12-01 13:59:11
Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Ubezpieczenie majątku gminy Przelewice wraz z jednostkami organizacyjnymi Dawid Rogowicz 2005-11-24 12:12:05
Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wołdowo". Dawid Rogowicz 2005-11-23 15:12:09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji "Rozbiórka istniejącej części budynku i dobudowa budynku mieszkalnego na działce o numerze ewidencyjnym 174/ Dawid Rogowicz 2005-11-14 13:49:10
Zarządzenie nr 65/05 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego w wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie „Ubezpieczenie majątku gminy Przelewice wraz z jednostkami organizacyjn Dawid Rogowicz 2005-11-08 15:46:50
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Ubezpieczenie majątku gminy Przelewice wraz z jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości pra Dawid Rogowicz 2005-11-08 15:46:10
Ogłoszenie o drugim publicznym ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej z obrębu Laskowo oraz nieruchomości rolnej z obrębu Przywodzie. Dawid Rogowicz 2005-11-08 12:27:15
Zarządzenie nr 64/05 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego w wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wołdowo” Dawid Rogowicz 2005-11-08 10:16:09
Zarządzenie nr 63/05 w sprawie ogłoszenia II ustnego nieograniczonego przetargu oraz przyjęcia jego regulaminu. Dawid Rogowicz 2005-11-08 10:15:34
Zarządzenie nr 62/05 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej z obrębu Laskowo. Dawid Rogowicz 2005-11-08 10:15:13
Zarządzenie nr 61/05 w sprawie zmiany w budżecie gminy Przelewice na 2005 r, oraz ustalenia układu wykonawczego. Dawid Rogowicz 2005-11-08 10:14:39
Zarządzenie nr 60/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2005 r. oraz ustalenia układu wykonawczego. Dawid Rogowicz 2005-11-08 10:14:03
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wołdowo". Dawid Rogowicz 2005-11-07 16:01:32
Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntó rolnych w obrębie Wołdowo". Janusz Wójtowicz 2005-11-07 08:57:03
Henryk Milewski - Wójt Gminy - dokument usunięty Janusz Wójtowicz 2005-11-04 09:21:07
Informacja o wynikach naboru na stanowisko "Inspektor d/s podatków" Dawid Rogowicz 2005-11-04 08:49:22
Marek Kibała - dokument usunięty Janusz Wójtowicz 2005-10-21 09:18:51
Marek Kibała - dokument usunięty Dawid Rogowicz 2005-10-21 09:08:19
Zarządzenie nr 59/05 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących w posiadaniu Gminy Przelewice oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Janusz Wójtowicz 2005-10-19 09:44:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej – linia kablowa NN 0,4 kV przeznaczona do zasilenia Janusz Wójtowicz 2005-10-18 12:58:49
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie ganku wejściowego o wymiarach 4m x 3m oraz budowie przyłącza gazowego niskiego ciśnie Dawid Rogowicz 2005-10-14 12:01:03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pracowni pszczelarskiej na działce nr 74/1 obręb geodezyjny Przelewice Dawid Rogowicz 2005-10-14 11:18:53
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącego budynku i budowa powiększonego budynku gospodarczego na działkach nr 2 Dawid Rogowicz 2005-10-14 09:39:52
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego, dach dwuspadowy kryty blachą ora Dawid Rogowicz 2005-10-14 09:39:24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie magazynu zbożowego na maszyny rolnicze, ściany murowane z bloczków gazobetonowych, ko Dawid Rogowicz 2005-10-14 09:38:38
Uchwała nr XXVI/177/2005 w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Przelewice na lata 2005 – 2015 - dokument usunięty Janusz Wójtowicz 2005-10-12 14:17:56
Uchwała nr XXVI/177/2005 w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Przelewice na lata 2005 – 2015 - dokument usunięty Janusz Wójtowicz 2005-10-12 14:11:49
Uchwała nr XXVI/182/2005 w sprawie przyjęcia zmiany uchwały Nr XXII/149/05 z dnia 01.03.2005r. w sprawie przyjęcia „Zasad Współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami p Janusz Wójtowicz 2005-10-12 10:18:04
Uchwała nr XXVI/181/2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości rolnej z obrębu Przywodzie oraz nieruchomości zabudowanej z obrębu Laskowo, stanowiących własność Gminy Przelewice Janusz Wójtowicz 2005-10-12 10:17:38