Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XXVIII/192/2005 w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Przelewice na 2006 rok. Dawid Rogowicz 2006-01-03 14:14:37
Sesja XXVIII Dawid Rogowicz 2006-01-03 14:14:20
Zarządzenie nr 1/06 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Dawid Rogowicz 2006-01-02 10:25:48
Zarządzenia 2006 r. Dawid Rogowicz 2006-01-02 10:22:55
Zarządzenie nr 78/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2005 r. oraz ustalenia układu wykonawczego Dawid Rogowicz 2005-12-30 09:59:18
Zarządzenie nr 77/05 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kłodzinie Dawid Rogowicz 2005-12-30 09:57:13
Zarządzenie nr 76/05 w sprawie zmiany w budżecie gminy Przelewice na 2005 r, oraz ustalenia układu wykonawczego Dawid Rogowicz 2005-12-30 09:56:26
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie i modernizacji systemów kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie’’ dla za Dawid Rogowicz 2005-12-30 09:03:23
Ogłoszenie o wynikach postępowania na zadanie "Ubezpieczenie majątku gminy Przelewice wraz z jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej". Dawid Rogowicz 2005-12-30 08:56:37
Ogłoszenie o wynikach postępowania na zadanie "Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach budowy Botanicznego Centrum Badawczo – Wdrożeniowego w Przelewicach" Dawid Rogowicz 2005-12-30 08:52:20
Zarządzenie nr 75/05 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanej z obrębu Laskowo. Dawid Rogowicz 2005-12-14 11:15:58
Zarządzenie nr 74/05 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Nr XXVII/187/2005 r. z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. Dawid Rogowicz 2005-12-14 10:55:33
Zarządzenie nr 73/05 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Nr XXVII/186/2005 r. z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. Dawid Rogowicz 2005-12-14 10:54:06
Zarządzenie nr 72/05 w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Nr XXVII/187/2005 r. z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. Dawid Rogowicz 2005-12-14 10:51:14
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Ubezpieczenie majątku gminy Przelewice wraz z jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości pr Janusz Wójtowicz 2005-12-07 12:37:06
Zarządzenie nr 71/05 w sprawie ogłoszenia przetargu ieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie „Ubezpieczenie majątku gminy Przelewice wraz z jednostkami organizacyjny Janusz Wójtowicz 2005-12-07 12:36:21
Zarządzenie nr 70/05 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego w wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie „Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach budowy Botani Dawid Rogowicz 2005-12-06 15:20:59
Zarządzenie nr 69/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2005 r. oraz ustalenia układu wykonawczego. Dawid Rogowicz 2005-12-06 15:19:43
Zarządzenie nr 68/05 w sprawie zmiany w budżecie gminy Przelewice na 2005 r, oraz ustalenia układu wykonawczego. Dawid Rogowicz 2005-12-06 15:18:58
Zarządzenie nr 67/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2005 r. oraz ustalenia układu wykonawczego. Dawid Rogowicz 2005-12-06 15:18:23
Zarządzenie nr 66/05 w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu użytkowania gruntów będących własnością Gminy Przelewice a dzierżawione przez Spółkę ,,ARKA’’ w Karsku . Dawid Rogowicz 2005-12-06 15:17:55
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach budowy Botanicznego Centrum Badawczo – Wdr Dawid Rogowicz 2005-12-06 14:22:34
Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej z obrębu Laskowo. Dawid Rogowicz 2005-12-05 11:15:24
Uchwała nr XXVII/185/2005 w sprawie przyjęcia programu współpracy między Gminą Przelewice a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006. - dokument usunięty Janusz Wójtowicz 2005-12-02 12:36:15
Uchwała nr XXVII/191/2005 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Janusz Wójtowicz 2005-12-01 14:04:16
Uchwała nr XXVII/190/2005 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Janusz Wójtowicz 2005-12-01 14:03:33
Uchwała nr XXVII/189/2005 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie - dokument usunięty Janusz Wójtowicz 2005-12-01 14:01:54
Uchwała nr XXVII/189/2005 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie Janusz Wójtowicz 2005-12-01 14:01:19
Uchwała nr XXVII/188/2005 w sprawie w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r Janusz Wójtowicz 2005-12-01 14:01:06
Uchwała nr XXVII/187/2005 w sprawie w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2005 r. Janusz Wójtowicz 2005-12-01 14:00:37
Uchwała nr XXVII/186/2005 w sprawie w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2005 r. Janusz Wójtowicz 2005-12-01 14:00:22
Uchwała nr XXVII/185/2005 w sprawie przyjęcia programu współpracy między Gminą Przelewice a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006. Dawid Rogowicz 2005-12-01 13:59:58
Uchwała nr XXVII/184/2005 w sprawie o zmianie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przelewice. Janusz Wójtowicz 2005-12-01 13:59:43
Uchwała nr XXVII/183/2005 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niekt Dawid Rogowicz 2005-12-01 13:59:18
Sesja XXVII Janusz Wójtowicz 2005-12-01 13:59:11
Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Ubezpieczenie majątku gminy Przelewice wraz z jednostkami organizacyjnymi Dawid Rogowicz 2005-11-24 12:12:05
Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wołdowo". Dawid Rogowicz 2005-11-23 15:12:09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji "Rozbiórka istniejącej części budynku i dobudowa budynku mieszkalnego na działce o numerze ewidencyjnym 174/ Dawid Rogowicz 2005-11-14 13:49:10
Zarządzenie nr 65/05 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego w wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie „Ubezpieczenie majątku gminy Przelewice wraz z jednostkami organizacyjn Dawid Rogowicz 2005-11-08 15:46:50
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Ubezpieczenie majątku gminy Przelewice wraz z jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości pra Dawid Rogowicz 2005-11-08 15:46:10