Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wołdowo". Janusz Wójtowicz 2005-10-05 15:33:39
Zarządzenie nr 51/05 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych z obrębu Przelewice Dawid Rogowicz 2005-10-05 14:37:46
Zarządzenie nr 50/05 w sprawie ogłoszenia ustnego nieograniczonego przetargu oraz przyjęcia jego regulaminu. Dawid Rogowicz 2005-10-05 14:37:18
Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Wykonanie specjalistycznej zabudowy pożarniczej GBA na podwoziu samochodu Janusz Wójtowicz 2005-10-05 13:50:10
Lista kandydatów na stanowisko "Inspektor d/s podatków", spełniających wymogi formalne, określone w ogłoszeniu o naborze Dawid Rogowicz 2005-10-03 09:17:56
- dokument usunięty Dawid Rogowicz 2005-10-03 09:17:14
Ogłoszenia 2005 Dawid Rogowicz 2005-10-03 09:17:05
Zarządzenie nr 49/05 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z sali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach. Dawid Rogowicz 2005-09-27 11:37:06
Zarządzenie nr 48/05 w sprawie zmiany w budżecie gminy Przelewice na 2005 r, oraz ustalenia układu wykonawczego. Dawid Rogowicz 2005-09-27 11:36:48
Zarządzenie nr 47/05 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych . Janusz Wójtowicz 2005-09-27 11:09:30
Zarządzenie nr 46/05 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat z tym związanych w Gmin Dawid Rogowicz 2005-09-27 10:14:26
Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wołdowo". Dawid Rogowicz 2005-09-27 09:15:45
Ogłoszenie o wynikach postępowania o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych i obiektów użyteczności publicznej oraz surowców wtórnych w Gminie Przel Dawid Rogowicz 2005-09-22 11:55:06
Ogłoszenie o wynikach postępowania o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych i obiektów użyteczności publicznej oraz surowców wtórnych w Gminie Przel - dokument usunięty Janusz Wójtowicz 2005-09-22 11:53:46
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Wykonanie specjalistycznej zabudowy pożarniczej GBA na podwoziu samochodu Star 244". Dawid Rogowicz 2005-09-15 15:48:24
Zarządzenie nr 45/05 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Wykonanie specjalistycznej zabudowy pożarniczej GBA na podwoziu samochodu Star 244. Dawid Rogowicz 2005-09-15 15:47:29
Zarządzenie nr 44/05 w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice na 2005 r. oraz ustalenia układu wykonawczego. Dawid Rogowicz 2005-09-15 15:46:41
II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (Namyślin Chwarszczany) - dokument usunięty Janusz Wójtowicz 2005-09-14 15:12:38
II przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (Chlewice) - dokument usunięty Janusz Wójtowicz 2005-09-14 15:12:13
Zarządzenie nr 43/05 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie Dawid Rogowicz 2005-09-07 15:53:58
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wołdowo". Janusz Wójtowicz 2005-09-07 15:15:25
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych i obiektów użyteczności publicznej oraz surowców wtórnych w Gminie P Janusz Wójtowicz 2005-09-07 15:14:52
Zarządzenie nr 42/05 w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60.000 Euro na zadanie "Wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych i obiektów użyteczności publicznej ora Janusz Wójtowicz 2005-09-07 15:13:52
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przelewice oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Nowielinie" Dawid Rogowicz 2005-09-07 11:34:58
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wołdowo" Dawid Rogowicz 2005-09-07 11:34:28
Zarządzenie nr 41/05 w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy. Dawid Rogowicz 2005-09-05 10:55:47
Zarządzenie nr 40/05 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Dawid Rogowicz 2005-09-05 10:55:09
Zarządzenie nr 39/05 w sprawie powołania Komisji ds. odbioru robót wykonanych w ramach inwestycji pt. „Budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Przelewicach” Dawid Rogowicz 2005-09-05 10:54:29
Zarządzenie nr 38/05 o zmianie zarządzenia Wójta Gminy Przelewice w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej Dawid Rogowicz 2005-09-05 10:50:10
Zarządzenie nr 37/05 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Przelewice w dziedzinie kultury fizycznej i sportu Dawid Rogowicz 2005-08-02 13:40:23
Zarządzenie nr 36/05 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowycych Dawid Rogowicz 2005-08-02 12:56:23
Zarządzenie nr 35/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Dawid Rogowicz 2005-08-02 12:55:57
Zarządzenie nr 34/05 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Dawid Rogowicz 2005-08-02 12:55:35
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zainstalowaniu przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności 2000 litrów na dzia Dawid Rogowicz 2005-07-25 13:48:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego z poddaszem użytkowym (niepodpiwniczony) na działce o numerze ew Dawid Rogowicz 2005-07-25 13:47:24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Przelewice na terenie miejscowości : Jesionow Janusz Wójtowicz 2005-07-21 09:28:43
Uchwała nr XXV/176/2005 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2004-2007. Janusz Wójtowicz 2005-07-20 09:36:29
Uchwała nr XXV/170/2005 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grupowego pn. „Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych zlewni jeziora Miedwie” Janusz Wójtowicz 2005-07-20 09:36:08
Uchwała nr XXV/171/2005 w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie z majątku Gminy Przelewice i nieodpłatne przekazanie ruchomości i nieruchomości na rzecz Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie Janusz Wójtowicz 2005-07-20 09:35:45
Uchwała nr XXV/172/2005 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 r. Janusz Wójtowicz 2005-07-20 09:35:27