Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VIII/55/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r.


UCHWAŁA NR VIII/55/2007

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 29 maja 2007 r.

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) Rada Gminy Przelewice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 1.800.000

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.800.000

w tym:

dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

rozdział 40002 Dostarczanie wody

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000 zł

na zadanie: „Modernizacja ujęć wody i stacji wodociągowych

z wymianą sieci

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 546.334 zł

na zadania: „Droga Ślazowo-Lucin” (624 000 zł); „Naprawa

dróg publicznych i budowa ciągów pieszych przy drogach

na terenie gminy Przelewice” (80 000 zł)

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15.000 zł na zadanie: „Adaptacja pomieszczeń na lokale komunalne

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75023 Urzędy gmin

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 250.000 zł na zadanie: „Remont budynku Urzędu Gminy

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 63.275 zł na zadania: „Termomodernizacja budynków szkolnych

na terenie gminy Przelewice” (22 000 zł); „Etap II

modernizacji budynków szkolnych w Jesionowie” (6.275 zł);

„Budowa sali sportowej wraz z pomieszczeniami świetlicy

wiejskiej przy PSP Żuków” (35 000 zł)

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80110 Gimnazja

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42.000 zł na zadanie: „Remont dachu i zmiana sposobu opomiarowania

wody na obiekcie sala sportowa przy Gimnazjum w Przelewicach

dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000 zł na zadanie: „Remont i modernizacja budynku SP ZOZ w Przelewicach

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80.366 zł na zadanie: „Remonty i odbudowa świetlic wiejskich

dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary

i obiekty chronionej przyrody

rozdział 92595 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 299.545 zł

na zadanie: „Zagospodarowanie obiektów folwarku przy Ogrodzie

Dendrologicznym w Przelewicach

dział 926 Kultura fizyczna i sport

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 393.480 zł na zadanie: „Budowa kompleksu boisk szkolnych i poprawa

stanu boisk wraz z zapleczem oraz placów zabaw w gminie

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 04-06-2007 11:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-06-2007
Ostatnia aktualizacja: - 04-06-2007 11:23