Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr X/2007 z obrad X Sesji Rady Gminy w Przelewicach


PROTOKÓŁ Nr X/2007r.

z obrad X Sesji Rady Gminy w Przelewicach

odbytej w dniu 25 września 2007r.

Rada Gminy w Przelewicach liczy 15 Radnych - obecnych na Sali obrad 13 Radnych, co stanowi 86% składu osobowego Rady.

Lista obecności Radnych stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

Na wstępie Pan Przewodniczący Rady powitał wszystkich przybyłych na obrady dzisiejszej Sesji.

Do p-ktu 1b porządku:

W tym punkcie obrad Pan Przewodniczący Rady poinformował iż zgodnie z art.20 ust.5 ustawy o samorządzie gminnym Pan Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad trzech projektów uchwał tj. w sprawie zatwierdzenia Planów Rozwoju Miejscowości Laskowo, Ślazowo, Przywodzie, w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2010, zmian w budżecie gminy na 2007r.

Poinformował zebranych iż punkty te zostają wprowadzone pod obrady jako 13,14 i 15, pozostałe punkty otrzymują kolejną numerację.

Do p-ktu 1c porządku:

Protokół z poprzedniej Sesji w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie 13 głosami za bez uwag i poprawek.

Przed przystąpieniem do realizacji kolejnego punktu porządku obrad głos zabrał Pan Wójt Gminy Marek Kibała.

Wójt Gminy-„ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni państwo dwa dni wcześniej mieliśmy dożynki gminne, niestety nie mogliśmy wręczyć wyróżnień i dyplomów za wieńce dożynkowe. Komisja w skladzie Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Norbert Obrycki, Pan Wiktor Tołłoczko Starosta Powiatu pyrzyckiego i Pan Wojciech Kuźmiński Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego jako najlepszy wieniec uznała wieniec Sołectwa Płońsko”.

W dalszej części swojego wystąpienia Pan Wójt Gminy wręczył wyróżnienia przedstawicielom następujących Sołectw: Rosiny, Kosin, Kłodzino, Żuków, Jesionowo, Lubiatowo, Przywodzie.

Pan Wójt-„ ja serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy owoc tegorocznej pracy w postaci wieńców przynieśli pod ołtarz. Trochę mi przykro, że z największej miejscowości, rolniczej miejscowości stolicy gminy czyli z Przelewic nie było wieńca. Nie wiem dlaczego tak się stało, ale trochę przykro jest. Musimy akurat to przełknąć jako naszą małą porażkę. Z tego miejsca chciałem wszystkim Sołtysom i wszystkim osobom, które przyczyniły się do tak sprawnego przeprowadzenia święta dziękczynienia serdecznie podziękować.

Do p-ktu 2 porządku:

Radna Ziarkowska- „ proszę państwa rozpoczął się kolejny rok szkolny 2007/2008 i pracując w Zespole szkół to już są szkoły ponad gimnazjalnych i wiemy, że w szkołach zawodowych jest coraz mniej uczniów natomiast coraz więcej uczniów gimnazjum nie podejmuje nauki, którzy nie mają skończonych 18 lat. W ramach interpelacji to może na przyszłość bardzo proszę mamy na naszym terenie jedno gimnazjum czy jest taka możliwość żeby w ramach wywiadu środowiskowego jacy uczniowie są na naszym terenie, którzy ukończyli gimnazjum a nie kontynuują nauki. Bo co się okazało. Mamy system oświatowy taki jaki mamy, ale ja jestem jedną z tych iż bardzo mocno powtarzam od dłuższego czasu, że gimnazja się nie sprawdziły. I ucząc, będąc wychowawczynią szkół zawodowych stwierdziłam, że ci uczniowie w gimnazjum to zmarnowane 2-3 a nawet i więcej lat, bo oni mają po 17 lat bo jakąś klasę powtarzają. A więc jeżeli chodzą do gimnazjum to już ten czas mogliby poświęcić w kierunku przyuczenia do zawodu. A więc stąd ta moja interpelacja. Konstytucja mówi, że mamy obowiązek kontynuowania nauki do 18 roku życia. Nie wiem jak to się dzieje jakie to prawo nie pisane, że obowiązek ukończenia gimnazjum. Przepraszam, ale ci uczniowie są niepełnoletni. Pomyślmy już teraz jak zrobić aby na naszym terenie nie było uczniów, którzy mają po 16 lat i nie kontynuują nauki”.

Radny Pender-„ na posiedzeniu Komisji Społecznej rozmawialiśmy między innymi o tym, że te 2 oddziały zerowe mieszczące się w budynku remizy, że tam jedna z sal jest słabo ogrzewana. Czy w tej sprawie zostały podjęte działania lub w najbliższych dniach zostaną podjęte aby taka sytuacja nie miała miejsca, bo po poprzedniej zimie rodzice skarżyli się, że temperatura wynosiła czternaście stopni i dzieci siedziały w kurtkach”.

Radna Ziarkowska-„ w ramach interpelacji zasygnalizowałam żeby miejscowość Kluki była oznaczona, żeby był drogowskaz. Pięknie dziękuję dzisiaj jechałam tak od jednej jak i od drugiej strony jadąc widzimy, że jest. Za to dziękuję. Druga interpelacja, która była to wyjeżdżając z podwórza Ogrodu Dendrologicznego jest to wgłębienie takie po tej stronie chodnika. Niestety nic w tej sprawie nie jest zrobione, byłam świadkiem, że jest to wielkie zagrożenie. Jeżeli nie ma pieniędzy na zrobienie tego to chociażby oznaczyć to farbą. Bardzo proszę aby tym się zająć”.

Pan Przewodniczący Rady-„ dodam do tej interpelacji, bo chodzi również o chodnik. Tam jest naprawdę fatalnie. Pani Dyrektor słyszy więc myślę, że w ciągu tygodnia zostanie to załatwione”.

Radny Paplicki-„ przeglądałem tą gazetkę regionalną i przeczytałem, że Zarząd Dróg Powiatowych podpisał już jakieś konkretne umowy co do przekazania pieniędzy na drogi. Nie jest tu wymieniona nasza gmina. Dlaczego?, skoro już wcześniej mówiło się, że niby umowa jest niby podpisana. Druga sprawa to brak tablicy informacyjnej z nazwą miejscowości.”

Radny Świderski-„ wiemy, że w związku z różnymi zmianami w oświacie wielu nauczycieli skorzystało z możliwości przejścia na emeryturę. Interesuje mnie ile do oświaty dołożymy w tym roku i wiem, że są jakieś problemy jeśli chodzi o nauczanie języków obcych w gimnazjum. Jest język angielski i niemiecki jednak uczniowie są dzieleni. Czy nie można wprowadzić aby były dwa języki i może Komisja Społeczna zajęłaby się tym tematem. Również chodzi o to co zrobić aby jak najmniej, ja nie mówię żeby w ogóle nie dokładać, ale żeby te pieniądze były jak najbardziej celowo wydane. Bo jeżeli będzie to na naukę języków, pomoce naukowe to jestem jak najbardziej za”.

Radny Król-„ tyle razy zwracałem uwagę na stan drogi, tam jest tak fatalnie jak deszcz pada. Ja nie wiem czy to trzeba aż tyle pieniędzy żeby to zrobić. Kałuża stoi na łuku mi już brakuje słów aby cokolwiek powiedzieć. Ja tyle razy mówiłem o tym drzewie, trawie porastającej przy zjeździe z osiedla i nic. Jedzie się tam na tzw. „ pałę” albo się uda albo nie. Trzeba coś z tym zrobić.”

Pan Przewodniczący Rady-„ uważam Panie Radny, że Pan Wójt przekaże te pańskie uwagi do Zarządu dróg, a po drugie należałoby pobudzić Radnego powiatowego o zainteresowanie się tymi sprawami.”

Radna Ziarkowska-„ już ostatnia interpelacja z mojej strony. Trzeba mieć rzeczywiście mieć wielką odwagę cywilną żeby taką interpelację postawić, ale ja ją mam. Podkreślę, że jeszcze nigdy nie podniosłam reki za likwidacją szkół, ale na Komisji Społecznej zostałam poinformowana, że w Przywodziu jest jeszcze jednostka, która podlega szkole w Żukowie z klasami I-II. To jest wbrew prawu oświatowemu, to jest nieregulaminowo, I-III tak, ale I-II nie. I patrząc na koszty i patrząc na dzieci gdzie mamy system I-III i IV-VI, gimnazjum. I tu jest coś urwane, dlatego bardzo proszę o odpowiedź dlaczego tak, jakie to są koszty, a z kolei przeniesienie tej jednostki do Żukowa na tyle nie ponosi dodatkowych kosztów ponieważ po uczniów do szkoły podstawowej klas III-VI przyjeżdża gimbus, po gimnazjum również. A więc proszę państwa na naszym terenie jeżeli mamy tyle znamienitych ludzi, którzy tyle dobrego zrobili dla oświaty to nie róbmy czegoś wbrew regulaminom. Klasy I-III tak, ale I-II gdzie jest 16 uczniów, gdzie budynek wiadomo trzeba utrzymać, odpowiedzi pracownicy muszą być. Może przeznaczyć ten budynek na korzyść mieszkańców, społeczeństwa”.

Radny Król-„ ja jeszcze mam pytanie związane z wodą. Chodzi o tą naszą jedna studnię, ona już zaczyna siadać. Jaka jest ta woda to wszyscy wiedzą. A druga sprawa to jest kanalizacja. Jest straszny smród, nie wiem dlaczego tak się dzieje. Na tej starej kanalizacji tak nie było. Teraz na tej nowej makabra”.

Radny Halarewicz-„ ja proponowałbym aby chociaż dwa razy do roku odbyły się wspólne posiedzenia Komisji. Każda debatuje osobno, potem się spotykamy i rozmawiamy o niepotrzebnych sprawach. Raz na pół roku wspólne posiedzenie byłoby jak najbardziej wskazane”.

Pan Przewodniczący Rady-„ projekt wart rozważenia tylko trzeba wypracować tematy do takiej analizy, abyśmy nie przegadali kolejnej Komisji, tylko były wnioski.”

Radny Świderski-„ nie wiem jak to ująć, ale korzystając z obecności Pani radczyni a chodzi o salę gimnastyczną przy gimnazjum a głównie dach i utratę gwarancji. Moje zdanie jest takie, że jeżeli ja kupuję samochód czy cokolwiek to gdy firma padnie to ja jestem ubezpieczony. Czy coś takiego nie działa w przypadku firm budowlanych. Czy z tego tytułu nie możemy dochodzić czy to od stowarzyszenia budowlanego, czy też od syndyka masy upadłościowej aby odzyskać te pieniądze. Bo to jest nie fer , że po raz kolejny będziemy ponosili koszty na nowy obiekt, który ma rok czasu, przepraszam może dwa. Chciałbym aby mi ktoś odpowiedział czy jest taka możliwość, czy istnieje taka szansa, czy ta firma była w jakimś zrzeszeniu, czy z tytułu gwarancji, czy ta firma padła i już koniec i staliśmy się ofiarami jakby oszustów”.

Radny Pender-„ pod koniec sierpnia w naszej miejscowości odbyło się zebranie wiejskie, zgłosiliśmy o poprawę oświetlenia, jest jedno miejsce koło kiosku i jeszcze chodzi o tablicę informacyjną. Kiedy możemy się spodziewać realizacji tych zadań”.

Do p-ktu 4 porządku:

Informację z realizacji budżetu gminy za I półrocze przedstawiła Pani Skarbnik Gminy. Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie głos zabrał Pan Wójt Gminy, który przedstawił informację z wykonania zadań rzeczowych za I półrocze br. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Wójt Gminy-„ informacja ta została przedstawiona w formie książkowej, pozwolę sobie na zwrócenie szczególnej uwagi na pewne osiągnięcia, pewne fakty, które należałoby uwypuklić. Sprawy organizacyjno - społeczne opracowano projekt regulaminu wynagrodzenia nauczycieli, który został uchwalony na Sesji Rady Gminy 27.02.br. Komisja ds. stypendiów przyznała dla 21 wnioskodawców stypendia naukowe dla uczniów gimnazjum 6 po 50zł, dla uczniów szkól ponad gimnazjalnych 2 po 120zł oraz dla studentów 13 po 190zł. Stypendia były przyznawane na okres 5m-cy. W odniesieniu do uczniów gimnazjum i szkół ponad gimnazjalnych od lutego do czerwca, natomiast dla studentów od marca do lipca. W wyniku postępowania konkursowego wyłoniona kandydatów na dyrektorów PG w Przelewicach, PSP w Żukowie i PSP w Jesionowie. W dniu 5 czerwca br. odbyła się uroczystość nadania imienia i przekazania sztandaru Szkole Podstawowej w Kłodzinie, która nosi imię Jana Brzechwy. W dniu 31 marca br. na obiektach sportowych gmin Kozielice i Pyrzyce odbyły się IV Igrzyska Rekreacyjno- Sportowe LSZ Gmin Powiatu Pyrzyckiego, gdzie nasza gmina zajęła III miejsce. W lutym odbyły się zebrania wiejskie na których wybrano 16 sołtysów z czego 8 nowych oraz nowe rady sołeckie. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. do prowadzonej ewidencji działalności gospodarczej wpisano 14 podmiotów, a wykreślono 12. Na dzień 30 czerwca br. na terenie naszej gminy działalność gospodarczą prowadziło 247 podmiotów. Zarządzeniem Wojewody gmina Przelewice otrzymała środki na stypendia socjalne w wysokości ponad 90tys. W dniu 5 kwietnia Komisja stypendialna dokonała ich podziału. W zakresie zadań inwestycyjnych gminy szczególną uwagę należałoby zwrócić na zadanie „ Rozbudowa i I etap modernizacji budynku szkoły w Jesionowie”. Prace trwały do miesiąca marca. Zadanie to dofinansowane jest z kontraktu wojewódzkiego - drugą i zarazem ostatnią transzę w kwocie 156.814zł otrzymaliśmy w styczniu br. termin realizacji wydłużył się ze względu na awarię sieci c.o. W rezultacie oddział przedszkolny posiada cała nową instalację c.o. Wykonano prace zmierzające do zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych w opuszczonej siedzibie Ogrodu dendrologicznego na schronisko młodzieżowe. Dalej przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ślazowo-Lucin została opracowana dokumentacja techniczna, podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania z tzw. funduszy ochrony gruntów rolnych 164tys.. Na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Przelewicach przy PG złożone zostały 2 wnioski o dofinansowanie na kwotę 200tys.zł do Ministerstwa Sportu i na 20tys. do Urzędu Marszałkowskiego, ten drugi wniosek nie został zaakceptowany, natomiast na te 200tys. do Ministerstwa to jesteśmy na liście rezerwowej, czekamy z niecierpliwością na taką wiadomość czy będziemy robić czy nie będziemy robić, a o celowości tej inwestycji chyba nikogo nie muszę przekonywać. Z prac dokumentacyjnych posiadamy dokumentację na urządzenie wnętrza oranżerii, które budynek powstał z realizacji kontraktu na tutejsze Botaniczne Centrum Badawczo- Wdrożeniowe. Została ona przekazana firmie doradczej, która opracowuje studium wykonalności oraz ma za zadanie poszukanie środków zewnętrznych, pozabudżetowych na jej realizację. Kosztorysowo jest to w granicach 480tys. zł. Nie możemy sobie pozwolić na to aby te środki były wydane tylko z naszego budżetu. Trzeba szukać szans przekazania środków czyli przynajmniej złotówka za złotówkę. Gmina otrzymała również pozwolenie na budowę dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego w Lubiakowie i Żukowie. Przetarg został rozstrzygnięty. Wyłoniono firmę, podpisuję w najbliższym czasie umowę i myślę, że późną jesienią te punkty oświetleniowe już będą świecić. Mieszkańcy Żukowa i Lubatowa będą mieli jaśniej. Zarządzeniem Nr 1 z 2007r. ogłosiłem otwarty konkurs na realizację zadań publicznych na 2007 rok w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Nastąpiło rozstrzygnięcie i podpisanie umów. Umowy te są realizowane i później po upłynięciu tego okresu będziemy przeprowadzać weryfikację poprawności wydatkowania środków finansowych. Dalej należałoby wspomnieć o gospodarce nieruchomościami. W omawianym okresie dokonano aktem notarialnym przejęcia od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna nieruchomości gruntowych zlikwidowanej kolei Pyrzyce-Płonsko położonych w obrębach ewidencyjnych Kosin, Kłodzino, Rosiny, Płońsko. Postanowiłem aby materiał jaki znajduje się na byłych torowiskach był wykorzystany również do prac, które nas czekają, czyli parking tutaj z tyłu Urzędu Gminy czy inne jeszcze miejsca i chociażby parking przy PSP w Żukowie gdzie autokar zatrzymuje się i dzieci wysiadają na tzw. grzęzawisku i potem z brudnymi butami idą do szkoły. Rozpoczęta została procedura przejęcia gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych na realizację celów publicznych w Myśliborkach pod budowę świetlicy. Wysoka rada podjęła taką decyzję nie mamy placu jeszcze, podjęliśmy takie starania aby ten plac uzyskać. Ślazowo - działki z przeznaczeniem na boiska sportowe, place zabaw dla dzieci, w Ślazowie - ustanowienie służebności drogowej czyli droga Lucin-Ślazowo. Podczas II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanych z obrębu Laskowo o pow. Łącznej 0,4285ha wyłoniono nabywcę. Cena sprzedaży nieruchomości osiągnęła w przetargu 50tys.zł netto plus 22% VAT plus koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Podpisanie aktu notarialnego nastąpi w terminie późniejszym. Mamy mały problem ponieważ okazuje się, że niedopatrzenie jednego z pracowników pracującego akurat w tym temacie z tej działki nie została wyłączona droga dojazdowa do przepompowni. Pan który wygrał przetarg wyraził zgodę na odstąpienie od tego areału po cenach przetargowych. Podjąłem decyzję o przeznaczeniu 4 budynków gospodarczych, które znajdują się w Przywodziu na działce naszej do rozbiórki. Mimo usilnych starań nie udało nam się znaleźć wykonawcy, który dokonał by tej rozbiórki. Moim zamysłem było oszczędne gospodarowanie i przekazanie ewentualnie tych budynków do rozbiórki w zamian za uzyskanie materiału, który się tam znajduje. Okazuje się, że wpłynęły dwie oferty i z tych dwóch ofert, które wpłynęły okazuje się, że ci którzy złożyli te oferty chcieliby jeszcze na tym zarobić. Jedna oferta była na 50tys. zł, natomiast druga oferta na 80tys.zł. Moim zamysłem jest przekazanie tych materiałów poprzez rozbiórkę, uporządkowanie tych terenów na tzw. wyjście zero. Dajemy materiał a ten który tam będzie robił porządki zabiera sobie ten materiał i sprząta. Taki zamysł był. Natomiast gdy nie wyjdzie ten pomysł będziemy pracownikami robót publicznych, prac interwencyjnych sami to robili. Będziemy mieli gdzie ten materiał składować i wtedy ewentualnie będzie można dokonać sprzedaży tego materiału. W zakresie rolnictwa i ochrony środowiska mówi się o szeregu szkoleń jakie się odbywały dla rolników. Nasza gmina jest typowo rolnicza, rolnicy muszą wiedzieć w jakiej materii się poruszać gdyby chodziło o pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej. Odbyło się szereg takich szkoleń na terenie naszej gminy. Była powołana Komisja do oszacowania strat jakie rolnicy ponieśli w wyniku gradobicia i wiosennych przymrozków. Odbyły się wybory do samorządu rolniczego Izby Rolniczej. Niestety frekwencja jeśli chodzi o uprawnione osoby była bardzo słaba. Po raz trzeci uczniowie PSP w Zukowie zostali zwycięzcami w Gminnej Olimpiadzie Ekologiczno-Unijnej i otrzymali puchar dla najlepszej szkoły. Należałoby zwrócić uwagę na konkurs ekologiczny organizowany przez PPK Pyrzyce. Konkurs miał zwrócić uwagę na narastający problem ilości opakowań wrzucanych do pojemników w każdym gospodarstwie domowym. Chodzi o wyrobienie nawyku tzw. segregacji tych odpadów i umieszczanie ich w zbiornikach IGLO. Na słowa pochwały zasługują uczniowie PG w Przelewicach, którzy zajęli I miejsce w powiecie. Nagrodą dla szkoły był kolorowy telewizor. Został również ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie konkurs na „ Najbardziej ekologiczną gminę w województwie zachodniopomorskim”. Znaleźliśmy się na III miejscu. Gmina z tego tytułu otrzymała czek na kwotę 100tys. złotych. Może być on już realizowany, bo została podpisana umowa z Panem Prezesem Pieczyńskim. Nagroda ma służyć poprawie ochrony środowiska. W pierwszej kolejności przydomowa oczyszczalnia ścieków przy PSP w Jesionowie, druga część nagrody zostanie przeznaczona na projekt, który będzie służył poprawie czystości powietrza przy oczyszczalni ścieków w Przelewicach. Dalej mowimy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W związku z tym tematem bardzo dużo mieszkańców gminy jest niezadowolonych. Przygotowałem taką informację dla Pań i Panów Radnych oraz Sołtysów celem rozwieszenia na tablicach informacyjnych. Aby państwo mieli ściągę jak należy tłumaczyć mieszkańcom, że to nie Rada, nie Wójt ale te stawki wchodzą w życie i koniec. My nie mamy na to żadnego wpływu. O takich procedurach zdecydował ustawodawca czyli Sejm. I ten materiał państwo dostaniecie. Na szczególną uwagę w zakresie działań USC zasługuje fakt, że 30 czerwca br. mieliśmy na terenie naszej gminy 5.528 obywateli. Związek małżeński zawarło 15 par, zmarło 16 osób, urodziło się 26 dzieci. Jest przyrost naturalny dodatni. W zakresie działalności OPS-u jest tu szereg wymienionych spraw, którymi zajmuje się ten Ośrodek. Ogółem w ramach zadań własnych z pomocy skorzystało z usług opiekuńczych 9 rodzin, z dożywiania 292 rodziny, zasiłki okresowe 125. Dalej jest mowa, że z ogólnej pomocy tego Ośrodka skorzystało w omawianym okresie 551 rodzin, liczba osób w tych rodzinach wynosiła 1.178. W gminie tak jak mówiłem zamieszkuje 5.528 osób co stanowi 21,31% ogółu mieszkańców gminy. Jest to bardzo oblegany Ośrodek i chciałem tutaj równocześnie zasygnalizować, że mimo odbycia 8 konkursów na stanowisko Kierownika OPS-u konkursy zostają nie rozstrzygnięte. Tak mówi prawo, że trzeba spełnić określone wymogi, których niestety ci którzy składają nie spełniają. Oczywiście mówimy tu również o pomocy żywnościowej dla najbardziej potrzebujących, takie produkty były wydawane. Z realizacji zadań Ogrodu Dendrologicznego mamy dokładne wyliczenia. Ogród w omawianym okresie osiągnął dochody 707.552zł. Dotacje otrzymane czyli 150tys. złotych z gminy, 57tys. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czyli w sumie jest to 914tys. złotych. Natomiast wydatki w tym okresie 808tys. złotych. Czyli na plusie jest ponad 100tys.złotych. To wszystko może się zmienić w tych miesiącach, które są tzw. okresami martwymi. Tu jest to zagrożenie, żę no niestety Ogród Dendrologiczny może mieć za mało. Jest szereg informacji na temat tego co się robi w Ogrodzie Dendrologicznym. Ja natomiast chciałem zasygnalizować jeden problem tzw. koncerty i wystawy w soboty od godziny 17.00 i co muszę powiedzieć przy nikłej frekwencji i udziale naszych mieszkańców. Jest to robione po to żeby zasygnalizować aby zaprosić mieszkańców w wolną sobotę do odwiedzenia Ogrodu, zachłyśnięcia się trochę kulturą poprzez słuchanie muzyki. Mamy w informacji przedstawione jacy to wykonawcy byli i jaka była frekwencja. Troszeczkę trzeba byłoby społeczeństwo rozruszać. Na terenie naszej gminy działa GBP, która posiada trzy filie oraz punkty filialne. Składając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie jestem przekonany iż każdy z nas we właściwej i odpowiedniej dla siebie części realizując finansową stronę budżetu wypełnił i wykonał szereg najróżniejszych zadań rzeczowych oraz wiele powinności względem naszej lokalnej społeczności .Każde nasze działanie wymagało dużego zaangażowania, troski o dobro wspólne oraz szczególnego wysiłku. Mimo trudnych warunków zewnętrznych i wewnętrznych udało się wiele zadań zrealizować i wypełnić w sposób jak najbardziej przyjazny dla naszych mieszkańców. Składam w tym miejscu podziękowania dla tych wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji poszczególnych zadań i dbali o poprawne wykonanie dochodów i oszczędne gospodarowanie wydatkami budżetowymi w I półroczu 2007r. Dziękuję bardzo”.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowej Radny Pan Paweł Paplicki, który przedstawił opinię Komisji do przedłożonego materiału.

D Y S K U S J A

Radny Świderski-„ chodzi mi o wykonanie budżetu w Ogrodzie Dendrologicznym. W chwili obecnej bardzo ładnie to wygląda wszystko na papierze. Chciałbym wiedzieć czy to wystarczy i jak na dzień dzisiejszy mają się finanse Ogrodu. Chciałbym poruszyć jeszcze jedną sprawę a mianowicie karnetów. Było prawo pisane czy nie pisane, że karnety były dla mieszkańców gminy Przelewice. Później dowiedziałem się, że są już dla powiatu, województwa. Ja się cieszę, że można wykupić ten karnet i tutaj padały takie stwierdzenia, że nie możemy ograniczać praw i to się zgadza. Tylko, że każdy mieszkaniec naszej gminy dokłada około 50zł, które idą z budżetu. A mieszkaniec powiatu nie płaci tych pieniędzy dlatego tak lokalnie i zdrowo rozsądkowo myśląc to jeżeli chce korzystać z Ogrodu to powinien nabyć ten karnet za większą odpłatnością”.

Radny Turoń-„ ja kilka słów w sprawie tego zadłużenia jeżeli chodzi o podatek rolny. Myślę, że rolnicy z naszej gminy nie są tacy biedni, na Komisji zadałem pytanie Panu Wójtowi czy był komukolwiek podatek umarzany i uzyskałem odpowiedź , że nie. No to dziwię się, że jest taka słaba ściągalność w stosunku do roku 2006. bo ta nieściągalność wzrosła o kwotę ponad 300tys. złotych. Jak dla naszej gminy jest to ogromna suma i wydaje mi się iż należy w tym kierunku coś zrobić. Nie dziwiłbym się jeżeli ta nieściągalność wzrosła by w odniesieniu do podatku od nieruchomości. Myślę, że coś nie gra w tym wszystkim”.

Pan Przewodniczący-„ jeśli można korzystając z obecności Pani Dyrektor Ogrodu, na Komisji Pani nie było chciałem po części nawiązać do wypowiedzi Radnego Świderskiego. Wykonanie budżetu w Ogrodzie wynosi 56% jeżeli chodzi o dochody. Jest różnica tylko 2% to jest taka cieniutka kreseczka. Mamy na uwadze subwencję w wysokości 150tys. złotych. Ogród odwiedziło 12% to jest stosunkowo bardzo dużo. Przekroczyliśmy na półrocze 41 tys. ludzi. I pytanie jest zasadnicze. Jak Pani widzi to II półrocze bo to są konkretne rzeczy. W tej szczegółowej analizie gdzie są wpływy z działalności laboratorium jest 1.100złotych. No szanowna Pani Dyrektor laboratorium jest warte kilka milionów złotych, a wpływy z usług z tego tytułu w takiej wysokości. Przecież tam pracują też naukowcy. Czym to jest spowodowane. Jako Radni liczyliśmy na większe wpływy. Czy w tym kierunku nie ma żadnych możliwości?”.

Pan Wójt-„ bardzo się cieszę, że takie pytania zostają zadane, poprosiłem Panią Dyrektor żeby była na dzisiejszej Sesji ponieważ spodziewałem się takich pytań. Jest to realizacja budżetu I półrocza natomiast co będzie nas czekało w II półroczu myślę, że Pani Dyrektor nam wyliczenia przedstawi jak widzi tą sytuację i na pewno poinformuje nas o ewentualnościach jakie Wysoką Radę czekają, ewentualnie co będziemy musieli zdziałać aby ten budżet Ogrodu był zrealizowany w 100%. Natomiast jeśli chodzi o ten podatek rolny tak jak mówiła Pani Skarbnik my naprawdę dokonaliśmy wszelkich czynności prawnych w celu ściągnięcia tego podatku. Tylko muszę powiedzieć, że gmina typowo rolnicza gdzie jest tylu rolników, dobrych rolników podatki do gminy płaci niestety na samym końcu. Kupi sobie wszystko co mu jest potrzebne do funkcjonowania jego gospodarstwa, po kupi sobie również rzeczy, które są mu potrzebne w domu a na końcu odda podatek. Ale proszę mi wierzyć, że wszystkie czynności związane ze ściągalnością tego podatku zostały dokonane, będziemy do skutku męczyć rolników aby wyegzekwować od nich odpowiednie zapłaty.”

Pani Dyrektor Syczewska-„ Wysoka Rado, Szanowni goście budżet w Ogrodzie jest w zasadzie realizowany zgodnie z założeniami. Nie czuję jakby zagrożenia tego budżetu, rzeczywiście wykonanie wynosi 56%, ale kwota zapasowa jest na tyle stabilna jak do tej pory bo ta kwota 100tys. złotych o której pisaliśmy na koniec czerwca praktycznie stale jest. Mamy ten zapas na dzień dzisiejszy. Jest mi trudno przewidzieć jaka będzie jeszcze frekwencja. Nie ukrywamy, że główne dochody na dzień dzisiejszy są z konferencji, to są dochody z wynajmu pokoi gościnnych, co pozwala nam w jakiś sposób funkcjonować i utrzymywać ten zapas środków. Ja nie wiem czy np. w listopadzie nie będziemy musieli wystąpić o dofinansowanie zgodnie z naszym pierwotnym założeniem. Tego nie powiem, natomiast jakby na ta państwa przygotowywałam wiosną. Natomiast staramy się zrobić wszystko, żeby o to nie prosić. Także dopóki ich nie potrzebujemy to siedzę sobie cichutko i staram się jak najmniej wydawać a zarabiać. Natomiast ja myślę, że to jest dobry rok dla nas bo jest on dużo lepszy niż ubiegły. Bo w ubiegłym roku gdy był taki szum medialny wokół tego Ogrodu w związku z oddaniem do użytku pałacu to było znacznie ,mniej pieniędzy niż w tym roku gdzie tego szumu medialnego już nie było. Natomiast była dosyć spora promocja. Największa promocja to jest promocja bezpośrednia i na wszystkich targach w których uczestniczymy. Uczestniczyliśmy praktycznie we wszystkich targach za darmo dzięki temu, że gmina jest członkiem ZROT-u, który to organizuje wyjazdy na targi krajowe, zagraniczne. I my w zasadzie swoje oferty tylko przekazujemy im. Ja nie panikuję na ten moment, jestem w miarę spokojna. Natomiast jeśli chodzi o te karnety to każdy ma prawo kupić taki karnet nawet ten z zagranicy. I jest on wtedy imienny. Pisze się imię i nazwisko i dana osoba za te 25 zł może wchodzić ile razy chce. Takie ceny zostały ustalone. Natomiast mieszkańcy gminy mają karnet i ta rodzina może wejść za darmo, nie znaczy to, że rodzina może sobie wprowadzać gości. Nie, te osoby muszą płacić i taką świadomość trzeba mieć. My nikogo nie będziemy sponsorować. Rzeczywiście są na bramce kłótnie, dlaczego przecież 4 osoby mają prawo wejść. Tak, ale rodzina. Jedynym wyjątkiem była policja, która zwróciła się żeby pozwolić policjantowi wejść na teren Ogrodu na podstawie karnetu z najbliższą rodziną. A to tylko dlatego, że zadeklarowali iż będą w tym czasie czuwać nad bezpieczeństwem i porządkiem w Ogrodzie. Natomiast jeśli chodzi o laboratoria to po pierwsze ja przedstawiłam na Komisji my w momencie kiedy nie mamy dofinansowania nie jesteśmy konkurencyjni. Stacja Chemiczno-Rolnicza ma tak niskie ceny, że nikt nie jest w stanie ich przebić. Nasze koszty są znacznie wyższe. Dochody, które mam to jest realizacja prac naukowych, które związane są jednocześnie z naszym projektem BCBW, a dzięki którym możemy jakieś tam dodatkowe wpływy osiągnąć. Jakby zwracają nam koszty odczynników, eksploatacji budynku w tym momencie, a jednocześnie możemy wykazać, że jest realizowany projekt.. W tej chwili po ostatniej konferencji na spotkaniu był Pan, który prowadzi działalność z zakresu prób gleb, interesował się tym żeby ewentualnie ponieważ on jest z Pyrzyc zwrócić się do nas o możliwość robienia analiz. Miał rozeznać sytuację czy jemu bardzie opłaci się wozić do Szczecina czy też przywieźć do nas. Poniżej pewnych kosztów my zejść nie możemy bo będziemy dopłacać, więc nie opłaca się to. My przede wszystkim robimy to co narzuca nam projekt czyli robienie badań wód, badania gleb, robienie analiz i wyniki wpisywać na bieżąco w projekt. Także robimy to na terenie samego Ogrodu, robimy to na terenie wszystkich wód w gminie. Natomiast pozostałe rzeczy jeśli są, dzisiaj ta kwota jest znacznie wyższa czyli uległo to zmianie w okresie wakacyjnym. Przede wszystkim są to prace doktoranckie. Ja myślę, że może być taki moment, iż to się rozkręci, a możemy potem podejść całkiem komercyjnie, pytałam bo państwo wcześnie pytaliście jakie są uzyskania tych pozwoleń, atestów. Robiliśmy rozeznanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mamy informację iż jest to kwota kilkudziesięciu złotych. Jakby kolejny wydatek, który pozwoli nam na uzyskanie atestów aby uwiarygodnić się w swoich badaniach w stosunku do wszystkich klientów, którzy chcieli by skorzystać. Tylko pytanie czy będzie na tyle dużo klientów żeby koszty uzyskania tych atestów się zwróciły. Ja wiem, że na dzień dzisiejszy nie. Stopniowo jak będziemy zdobywać klientów być może zwrócimy się o tego typu zezwolenia i będziemy prowadzić te badania na tym sprzęcie, gdzie już wiem z góry, że będziemy musieli zakupić całkiem inne naczynia, bo oprócz tego, że mamy sprzęt to musimy mieć naczynia najwyższej jakości aby otrzymać atesty. I to jest oczywiście ponawiane co roku, czyli co roku wnosi się opłatę, robi się monitoring tego co się dzieje. Są to olbrzymie koszty związane z prowadzeniem takiego ścisłego rejestru bo to jest kwestia uzyskania certyfikatu jakości. To są już certyfikaty europejskie.”

Pan Przewodniczący Rady-„ powiem szczerze, że Pani wiele nie rozwiała moich wątpliwości pozwolę sobie na taką polemikę, ale szanowna Pani to jest zakład w którym jest trzydzieści parę osób i Pani mówi, że nie boi się. A już to że będziemy sobie badać wodę w stawkach to tak jak możemy sobie badać wpływ wiatrów zachodnich na wysokość plonów pszenicy ozimej w naszej gminie.. I naukowcy będą pracować, laboratoria będą pracować a efektów żadnych dla gminy nie będzie. Bo moim zdaniem warto nawet zainwestować w te pozwolenia po to aby chociaż badać tą wodę dla „ Wodociągów Zachodniopomorskich” żebyśmy mieli ją tańszą chociaż o 10 groszy w przyszłości, aby była jakaś perspektywa”.

Pani Dyrektor-„ to jest jeszcze jedna rzecz, ja nie mówię o tym co się dzieje w laboratoriach in vitro. Gdzie próby, które należy wykonywać mnożenia roślin tą metodą trwają przez określony czas. Wymaga to opracowania określonych receptur i my musimy doprowadzić do takiej sytuacji żeby rośliny które wykazaliśmy w swoich wykazach musimy to robić. I te próby są czynione z pozytywnym tego skutkiem, ja państwu dałam wykaz tych roślin, które już dzisiaj możemy mnożyć, bo laboratorium to nie jest tylko chemia, robimy zlecenie dla Ośrodka w Dąbiu, ale zapłata następuje dopiero po realizacji tego zadania. Dzisiaj jeszcze to wszystko nie jest skończone i nie możemy z tego tytułu osiągnąć dochodu. To jest również pozyskiwanie nasion, wysyłanie ich w ramach wymiany, to jest również przekazywanie nasion do szkółki. Także to nie jest tylko sama chemia. Są określone wymierne efekty tego co się robi, one nie są w cyfrach. Mnożenie in vitro są to koszty na początku, potem są określone dochody”.

Radny Turoń-„ Pani Dyrektor skoro jest tak dobrze na półrocze to chciałbym się zapytać w swoim imieniu i imieniu Radnych na pewno w zamysłach już sobie Pani kalkuluje a jakim wnioskiem i na jaką kwotę wyjść do Pana Wójta o dotację. Bo czuję, że bez tego się na pewno nie obejdzie . Ja to tak odbieram, bo w I półroczu są wpływy z biletów itd. a w drugim przychodzi ogrzewanie obiektu i inne sprawy, bo wiadomo iż w tym okresie Ogród jest mniej odwiedzany i czuję, że jak w tamtym roku wyszła Pani z wnioskiem 300tys. a Radni byli tacy źli, że dali 150tys. to teraz chciałbym się dowiedzieć, radni i szanowni goście też jak to sobie Pani kalkuluje”.

Pani Dyrektor-„ nie przekroczę na pewno tej kwoty 300tys.”

Radny Turoń-„ a ja myślałem, że zrezygnuje Pani”.

Radna Ziarkowska-„ ja od lat podkreślam, że Ogród Dendrologiczny to jest nasze dziedzictwo kulturowe i trudno wymagać żeby przynosił dochody, na pewno nie straty. Ale dzisiaj pierwszy raz zasygnalizuję jedno. Jestem zauroczona, prawie codziennie chodzę do Ogrodu i nie mogę uwierzyć, że ten pałac został odbudowany. Rzeczywiście jest to wielkie wydarzenie. Ale przy tym wszystkim po raz pierwszy odważnie podkreślę nie zgubmy sekcji, nie zgubmy dendrologii. Ja jeżdżę po kraju mam sygnały od moich przyjaciół uważaj tu nie chodzi tylko o pałac, tu chodzi o drzewostan, nasadzenia. I o to właśnie teraz powinniśmy pytać Panią Dyrektor. Dbajmy o to żeby ten Ogród Dendrologiczny był Ogrodem, a nie tylko miejscem w którym można wspaniale spędzić czas na weselu, konferencji. Nie zapominajmy o dendrologii, a dendrologia kosztuje.”

Radny Świderski-„ podzielam pogląd radnej Ziarkowskiej tylko jest jeszcze jedna kwestia Ogród Dendrologiczny ale mamy jeszcze inne drzewostany, które przejmuje Ogród a są zapisane gdzie indziej. Ja jestem za tym aby te pieniądze były, ale korzystając z okazji chcę powiedzieć, że występuje problem starego drzewostanu, który nie został wycięty. Podam przykład Lucina gdzie są potężne stare lipy, ale teraz stanowią one zagrożenie. Mamy fachowców i trzeba w jakiś funduszach znaleźć pieniądze po to, żeby ci fachowcy przejechali teren i powiedzieli iż trzeba tak i tak podciąć, bo przyjdzie czas, że dojdzie do tragedii . Ludzie nie wiedzą jak w tej materii się poruszać. Powiesić tabliczkę, że jest to pomnik czy też powiedzieć, że to nie jest moja sprawa. A druga sprawa to oddaliśmy pałac, fajnie zarabia, promuje ale jego eksploatacja i zużycie chodzi tu głównie o parkiety jest bardzo duże. Kiedy staniemy przed faktem, że musimy mieć ileś tam pieniędzy na renowację parkietów, bo wesela są weselami goście się bawią, ale nie wiem czy one były przewidziane pod to, że można tam tańczyć. Ja nie wiem tylko zadaję pytanie. Sygnalizują to mieszkańcy a ja sam również to zauważyłem . I co w tej kwestii?. Jak to rozwiązać?”.

Pani Dyrektor-„ znaczy tak z jednej strony mamy robić komercję żeby zarobić, ja najchętniej tej komercji nie robiłabym w ogóle. Mówi się coś za coś . To nie będzie zmartwienie Radnych, Gminy czy Rady ale to będzie nasze zmartwienie. Dzisiaj one nie są jeszcze zniszczone, są lekko przytarte w niektórych miejscach, ale to nie znaczy, że wszystkie sale.. Jedna sala jest bardziej eksploatowana, ona nie jest tak duża żebyśmy w jakiś sposób nie poradzili sobie sami z tym problemem. To jest konsekwencja tego, że musimy zarabiać na utrzymanie i eksploatację. Mogę tego nie robić i chętnie bym tego nie robiła tylko w takiej sytuacji przyjdę po pieniądze do Rady. To są imprezy na których zarabia się najbardziej przyzwoite pieniądze. I to pozwala nam spokojnie na utrzymanie całego pałacu. Także nie możemy od tego odstąpić”.

Radny Świderski-„ jeśli mamy taką placówkę z odpowiednią kadrą naukową to tymi siłami dokonać takiego przeglądu w poszczególnych miejscowościach istniejącego drzewostanu i to należy do naszych obowiązków jako włodarzy tej gminy. Trzeba wyjść z ofertą do mieszkańców, żeby mieszkańcy nie pukali do Starostwa, do województwa”.

Pani Dyrektor-„ to nie jest problem, dostajemy zlecenie i wówczas jeździmy”.

Radny Świderski-„ a druga myśl to Pani już przyszła do Rady bo te 150tys. złotych wyłożyła Rada. Za to płacą mieszkańcy. To nie jest tak, że my nie płacimy. Ja chcę wiedzieć czy jest jakieś wydzielone pomieszczenie , czy wskazane. Mi tylko o to chodzi, nie że mam jakieś uwagi do Pani”.

Pani Dyrektor-„ jest jedno pomieszczenie w którym odbywają się właśnie imprezy taneczne. Wszystkie pomieszczenia są jednakowe przy czym jedno jest przeznaczone do imprez tanecznych.”

Radny Świderski-„czy może są jakieś nakładki, zabezpieczenia na czas trwania takiej imprezy?”.

Pani Dyrektor-„ nie ma. Jeżeli położy Pan zabezpieczenie w postaci gumy to goście nie będą mogli tańczyć. Rzeczywiście będzie można jeśli będziemy widzieli iż staje się sytuacja niepokojąca spróbować pomyśleć nad tym i znaleźć taki materiał, który pozwoli nam na czas takich imprez przykryć to”.

Pan Budnicki Sołtys Sołectwa Kosin-„ ja chciałbym tylko zwrócić uwagę iż państwo mówicie tylko cały czas o Ogrodzie, a prawie milion złotych jest zadłużenia bo podatnicy nie płacą do gminy. Czy to jest mała suma czy to jest duża suma?. A jeżeli te pieniądze by były to i moje boisko byłoby zrobione i wiele innych rzeczy. A to jest ważna suma”.

Pani Dyrektor-„ my naprawdę nie powinniśmy robić żadnej komercji, tylko z jednej strony sa naciski żeby zarobić na siebie a z drugiej strony my mamy świadomość tego, że musimy coś robić co pozwoli nam wykazać się, że realizujemy konkretny program. I ja chętnie tak jak to jest na zachodzie w Ośrodkach Uniwersyteckich oni się o to nie troszczą. Oni po prostu realizują programy, projekty. Oni mają na taką jedną sekcję, których u nas jest dwadzieścia kilka mają jednego magistra, który nad tym pracuje. Gdybym ja miała nawet dwudziestu kilku magistrów gdzie każdy by grzebał w swoim kawałku to wówczas byśmy zobaczyli jakie to są koszty. Ile to wszystko kosztuje. I my że tak powiem prawie społecznie, bo dzisiaj odchodzi chłopak, który dostał dużo lepszą pracę i spotkamy się z tym, że połowa ludzi mi odejdzie. Nie będzie doktora, który będzie chciał za takie pieniądze pracować”.

Pan Przewodniczący Rady-„ Pani Dyrektor proszę nie straszyć rady, Pani bierze pieniądze i odpowiada za budżet”.

Pani Dyrektor-„ pracujemy jak możemy najwydajniej przy małej ilości osób nadzorujących przygotowanych do tej pracy od strony studiów. To są trzy osoby, które ukończyły studia i pracują bezpośrednio w parku. Trzy osoby z odpowiednim przygotowaniem zawodowym. A to, że staramy się jak możemy i mamy wymierne tego efekty to chciałam powiedzieć, że dzisiaj jedziemy odebrać nagrodę Marszałka za produkt, który od wielu lat realizujemy, są to „ Cztery pory Ogrodu”. Prawdopodobnie zajęliśmy II miejsce. Także uważam, że są wymierne efekty naszej pracy i gdzie indziej są zauważalne, żal mi tylko że jakby tutaj pod nosem tego nie widać ile trudu i pracy wkładamy w to żeby realizować budżet i realizować go dobrze. To naprawdę nie jest żadna niechęć, zła wola. Wszyscy dają z siebie wszystko co tylko można i staramy się wykonać wszystko łącznie z tą komercją”.

Radny Turoń-„ mam takie zdanie, że w Ogrodzie jest przerost administracji i z tym trzeba skończyć”.

Pan Przewodniczący Rady-„ale to jest Pana zdanie”.

Radny Turoń-„ nie tylko moje zdanie ale i mieszkańców. Ja tylko mówię”.

Radny Świderski-„ ja podkreślam zasługi tego Ogrodu, ale to nie znaczy, że mam nie patrzeć na pieniądze i ten majątek, który cały czas jest nasz aby był jak najlepiej prowadzony i wykorzystany. I proszę tego nie odbierać jako osobistych wycieczek, tylko po prostu jako troskę o majątek”.

Radny Halarewicz-„ zadałem pytanie na posiedzeniu Komisji Budżetowej aby wykazać całoroczną pracę Pani Soski. Konkretnie jednej osoby. Prawdopodobnie jest ona menadżerem tego Ogrodu. Pani Soska działa tam niezmiernie ostro ma przynieść ogromne zyski. A z opinii innych ludzi słyszę , że jest zupełnie odwrotnie”.

Pan Przewodniczący Rady-„ czyli aby to ujęła w swojej pracy Komisja Budżetowa. Nie wiem czy nie jest to daleko idący wniosek, bo od oceny pracowników jest Pani Dyrektor, następnie Pan Wójt a my na końcu odnośnie tylko budżetu”.

Pani Dyrektor-„ myślę, że my przedstawiliśmy wszystko co robią nasi pracownicy na wspólnym posiedzeniu Komisji. Są prace które że tak powiem nie budzą kontrowersji. Stanowisko jest nazwane specjalista do spraw projektów. To, że projekt nie jest realizowany przez Ogród to nic nie znaczy. Ja dzisiaj świeżo wręczyłam Panu Wójtowi kolejny projekt, który został przygotowany przez Panią Soskę. Oprócz tego koncerty, konferencje, spotkania to też musi być realizowane. Takie osoby są potrzebne. Najlepiej by było żeby nie było takich niedomówień to możemy na jakąś Komisję jeśli zechcieliby państwo porozmawiać to spotkać się i podyskutować. Ponadto w niedługim czasie będzie dokonana ocena pracowników i Pani Soska również będzie oceniona. Ja jako pracodawca mam taki obowiązek dokonania takiej oceny. Kierownicy z kolei oceniają swoich pracowników i tak do 10 października br. taka ocena będzie i będzie można się z nią zapoznać.

Pan Przewodniczący Rady-„ wniosek z tej dyskusji jaki wynika jest jeden. Będę prosił Pana Wójta jako szef Rady aby Pani brała udział w obradach Komisji, bo nie było by tylu pytań na Sesji. Bo tu gdzie była Pani Skarbnik, Pan Sekretarz i Pan Wójt gdzie wszystkie wątpliwości były wyjaśniane na bieżąco i dzisiaj tych pytań nie było. I to nie jest tak Panie Sołtysie, że jako Radni nie zajmujemy się tym co nas boli i nie widzimy tego nieściągalnego długu bo są protokoły z Komisji i można się zapoznać. Każda Komisja głęboko dyskutuje dlaczego tak się dzieje i jest to analizowane. Może tak państwo to dzisiaj odbieracie, że my dopytujemy szczegółów o Ogrodzie a nie o całości problemów gminy, budżetu, ale o to dopytaliśmy w szczegółach na Komisjach. Mieliśmy możliwość otrzymania bezpośredniej odpowiedzi, a brakowało nam tego ogniwa. Usilnie będę prosił Pana Wójta aby na Komisjach gdzie są omawiane sprawy Ogrodu Dendrologicznego uczestniczyła Pani Dyrektor. Aby to stało się regułą a nie tylko przywilejem. Rozumiem, że wyczerpaliśmy ten temat”.

Następnie pod głosowanie poddana została opinia Komisji, która w jego wyniku została przyjęta jednogłośnie 13 głosami za.

Przedłożone informacje również zostały przyjęte jednogłośnie 13 głosami za.

Informacje wraz z opinią Komisji stanowią załączniki Nr 4,5 i 6 do niniejszego protokołu.

P R Z E R W A

Wznowienie obrad

Do p-ktu 4 porządku:

W tym punkcie obrad Pani Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.

Pani Skarbnik-„ zmiany przedłożone w tym projekcie uchwały dotyczą tego co działo się w budżecie w okresie wakacji, a więc zrealizowanych dochodów na kwotę 11.920zł oraz o zwiększenie planu wydatków również na taka samą kwotę”.

Następnie opinię do przedłożonego projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetowej.

Dyskusji do przedłożonego projektu nie było.

Projekt uchwały poddany został pod głosowanie w wyniku którego jednogłośnie 13 głosami za podjęta została Uchwała Nr X/71/ 2007r. Rady Gminy z dnia 25 września br. w w/w sprawie. Stanowi ona wraz z opinią Komisji załącznik Nr 7 i 8 do niniejszego protokołu.

Do p-ktu 5 porządku:

W tym punkcie obrad Pani Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.

Pani Skarbnik-„ kolejny projekt uchwały również dotyczy zarówno wzrostu w planie dochodów jak i wydatków. Jest to związane z tym, iż ze wskazania organu prowadzącego była możliwość wnioskowania o środki finansowe z rezerwy subwencji oświatowej w przypadku nowych pomieszczeń uzyskanych w wyniku modernizacji i remontów. W tym przypadku określony wniosek został złożony przez Pana Dyrektora PSP w Jesionowie. W związku ze złożeniem takiego wnioski otrzymaliśmy kwotę 19.720zł przy czym na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa ma być to wydane na zakup materiałów wyposażeniowych do nowo oddanych do użytku pomieszczeń. Wobec takiego stanu rzeczy należy te środki przyjąć zarówno po stronie dochodów, a następnie umieścić je w wydatkach”.

Opinię do projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetowej która w wyniku głosowania została przyjęta jednogłośnie 13 głosami za.

Następnie pod głosowanie poddany został projekt uchwały w wyniku którego jednogłośnie 13 głosami za podjęta została Uchwała Nr X/72/2007r. Rady Gminy z dnia 25 września br. w w/w sprawie. Stanowi ona wraz z opinią Komisji załącznik Nr 9 i 10 do niniejszego protokołu.

Do p-ktu 6 porządku:

W tym punkcie obrad Pani Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r.

Pani Skarbnik-„ kolejny projekt uchwały dotyczy tego co dzieje się w planie budżetu ale wyłącznie po stronie wydatków. Ten projekt uchwały ma charakter czysto porządkujący i łączna kwota przesunięć w planie wydatków wynosi 105.596zł”.

Pan Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił opinię Komisji do przedłożonego projektu uchwały, która w wyniku głosowania została przyjęta jednogłośnie 13 głosami za.

Następnie pod głosowanie Pan Przewodniczący Rady poddał przedstawiony projekt uchwały wyniku którego jednogłośnie 13 głosami za podjęta została Uchwała Nr X/73/2007r.Rady Gminy z dnia 25 września br. w w/w sprawie. Stanowi ona wraz z opinią Komisji załącznik Nr 11i 12 do niniejszego protokołu.

Do p-ktu 7 porządku:

Pani Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków.

Pani Skarbnik-„ otóż upoważnienie Wójta do dokonywania zmian dotyczy szczegółowości w odniesieniu do rozdziałów kwalifikacji budżetowej. Mając na uwadze realizację budżetu w ciągu roku upoważnienie takie daje możliwość porządkowania budżetu w celu zachowania dyscypliny budżetowej bez każdorazowego angażowania Rady. Dotyczy to jak mówiłam przesunięć w obrębie rozdziałów”.

Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił opinię Komisji, która w wyniku głosowania została przyjęta jednogłośnie 13 głosami za.

Pan Przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały, w wyniku którego jednogłośnie 13 głosami za podjęta została Uchwała Nr X/74/2007r. Rady Gminy z dnia 25 września br. Stanowi ona wraz z opinią Komisji załącznik Nr 13 i 14 do niniejszego protokołu.

Do p-ktu 8 porządku:

W tym punkcie obrad głos zabrał Radny Pan Waldemar Pender- Przewodniczący Zespołu Opiniującego, który przedstawił informację z przebiegu prac związanych ze zgłaszaniem kandydatów na ławnika wraz z charakterystyką osób ubiegających się o wybór na ławnika. Informacja ta stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu.

Do p-ktu 9 porządku:

W tym punkcie obrad przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej, która zajęła się przeprowadzeniem głosowania.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujących Radnych:

  1. Pani Beata Woźniak

  2. Pan Jerzy Szczęsny

  3. Pan Marian Świderski

Wymienione osoby wyraziły zgodę na pracę w Komisji.

Komisja przystąpiła do pracy poprzez przygotowanie kart do głosowania i przeprowadzenie aktu głosowania.

GŁOSOWANIE

W tym czasie kiedy Komisja zajęła się obliczaniem głosów na Sali obrad głos zabrali:

Pan Wójt Gminy-„ to co zobaczyłem w trakcie miejscowościowych dożynek przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Gdy wszedłem na salę w Lucinie to tak jakbym był na weselu. Byłem pod wrażeniem. Dziękowałem panu Sołtysowi i wszystkim mieszkańcom, żę Lucin potrafił się tak zorganizować. Jak było gdzie indziej trudno mi powiedzieć, bo nie miałem zaproszenia więc nie byłem”.

Pani Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Radna Beata Woźniak przedstawiła protokół Komisji z przeprowadzonego głosowania w wyniku którego 6 głosami za na ławnika do orzekania w sprawach rodzinnych wybrana została Pani Natalia Jolanta Kibała.

Następnie Pan Przewodniczący Rady poprzez przedstawienie Uchwały Nr X/75/2007r. Rady Gminy z dnia 25 września br. potwierdził powyższy wynik głosowania.

Uchwała oraz protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik Nr 16 i 17 do niniejszego protokołu.

Do p-ktu 10 porządku:

W tym punkcie obrad Pan Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały o zmianie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przelewice.

Pan Wójt-„ Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni państwo 3 lata od 2005 mamy dotację od Wojewody na stypendium socjalne. Życie weryfikuje pewne działania, które skutkują tym, że spotkaliśmy się z niedopełnieniem formalności przez rodziców uczniów, którzy otrzymywali te stypendia, poprzez brak rachunków rozliczenia się z tego stypendium. Jest to ogromnie niepokojące zjawisko bo na szereg wezwań rodzice nie fatygowali się żeby w jakikolwiek sposób odpowiedzieć. Były takie zakusy aby postraszyć komornikiem włącznie. Bo jeżeli ktoś bierze stypendium 500-600 złotych nie mając dokumentacji na rozliczenie również my jako gmina nie będziemy mogli występować o przyznanie środków finansowych do Wojewody. Nie jesteśmy rozliczeni. W związku z tym zdecydowaliśmy się na bardzo przewrotną zmianę propozycję zmiany regulaminu udzielania stypendium socjalnego. Na czym te zmiany będą polegały. Pierwsza zmiana polega na tym aby przyznane stypendium było wypłacane wtedy kiedy już będą faktury. Czyli kiedy ktoś przychodzi idzie do kasy i mówi, że jest rozliczony na przyznaną kwotę przynosi rachunki i prosi o wypłacenie środków finansowych. Niektórzy Radni mówili tak, ale żeby stypendium zrealizować w ten sposób to trzeba mieć własną gotówkę, której niejednokrotnie dana rodzina nie ma. Pani Skarbnik podpowiedziała taką rzecz iż przecież istnieją różnego rodzaju możliwości zapłacenia tzw. przelewem. Jeżeli dana osoba idzie i mówi proszę o wystawienie faktury za którą zapłaci Urząd Gminy bo ja mam tutaj upoważnienie na jaką kwotę mogę dokonać zakupu. Wtedy na podstawie przelewu dokonamy tzw. refundacji. Czyli, że rodzic nie musi wcale angażować się finansowo. I my nie będziemy jako gmina mieć kłopotu z rozstrzygnięciem rozliczył się czy też nie. Druga sprawa to do tej Komisji, która dzieli stypendia do tej pory byli w niej tylko pracownicy Urzędu zaproponowałem aby był udział również wszystkich pedagogów szkolnych. Oni mają największą wiedzę w tym temacie komu się należy a komu nie. Następna zmiana dotyczy wprowadzenia zapisu iż 3 godziny nieobecności nieusprawiedliwionej powodują iż uczeń nie otrzymuje stypendium. I będziemy unikać takiej sytuacji, że uczniowie przestaną sobie wybierać lekcje na które chodzą a na które nie. Szczególnie chodzi tu o uczniów gimnazjum. W związku z tym proszę o przychylność i wyrażenie zgody na realizację nowego regulaminu w ten sposób jaki zaproponowałem”.

Następnie głos zabrał Radny Pan Waldemar Pender Przewodniczący Komisji Społecznej, który przedstawił opinię Komisji do przedłożonego projektu uchwały.

D Y S K U S J A

Pani Żelazkowska Dyrektor PSP w Żukowie-„ uważam iż bardzo słusznym jest wprowadzenie tego rodzaju zmian. Ideą wprowadzenia stypendium socjalnego było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących tereny wiejskie. Z ogromną przykrością muszę stwierdzić myślę, że w imieniu koleżanek i kolegi zauważyliśmy takie bardzo niepokojące zjawisko mianowicie dzieci utrzymują całe rodziny. Utrzymują właśnie z tych świadczeń, które daje państwo. W postaci stypendiów socjalnych, szkolnych, dofinansowania różnego rodzaju właśnie dzieci. W związku z tym, że te pieniądze do gminy wpływały z poślizgiem, były wypłacane z wyrównaniem my nie obserwowaliśmy aby nasi uczniowie byli wyposażeni w przybory szkolne czy odzież niezbędną do prawidłowego realizowania obowiązku szkolnego. Wręcz przeciwnie pieniądze te często były przeznaczone na remonty mieszkań, zakupy różnego rodzaju, które absolutnie w niczym dzieciom nie ułatwiały funkcjonowania w szkole. A dzieci jak nie były przygotowane tak nie były, znaczy przygotowane w sensie odpowiedniej odzieży, podręczniki, zeszyty, kredki itd. Poza tym te pieniążki są przeznaczone również na to aby dzieci z terenów wiejskich mogły uczestniczyć w życiu kulturalnym. Wyjechać do kina, teatru, pojechać na wycieczkę, zobaczyć jak wygląda stolica powiatu, województwa. I bardzo często te dzieci, które otrzymywały te stypendia przez cały rok w ogóle na wycieczki nie jechały. Jeździły te dzieci, które nie dostawały stypendium i jeździłyby i bez tego. Bo rodzice poczuwali się do odpowiedzialności i do tego, że są odpowiedzialni za ich wychowanie. Także uważam, że przynajmniej tak troszkę restrykcyjniejsze podejście do sprawy jest jak najbardziej słuszne. Mam nadzieję, że nie będzie lewych rachunków w związku z tym, że zostały np. zakupione spodnie sportowe, tylko spodnie sportowe będą rzeczywiście kupione”.

Pani Kozicka Dyrektor PG w Przelewicach-„ chciałabym zabrać głos zwłaszcza jeśli chodzi o tą trzecią zmianę ponieważ ona w bardzo dużym stopniu dotyczy uczniów gimnazjum. Chodzi o zawieszanie stypendium w przypadku nieusprawiedliwionych 3 godzin, nie wiem czy jest to możliwe i czy taki zapis się znajdzie chodzi o możliwość zabrania w ogóle stypendium jeśli to przekroczy jakąś sensowna ilość godzin. Do czego zmierzam. No niestety była u nas sytuacja w szkole taka, że uczniowie będący nie klasyfikowani co oznacza, że opuścili więcej niż 50% godzin w roku lub na granicy nie klasyfikowania czyli 30% godzin to są setki godzin 200-300 godzin w roku a był uprawniony do pobierania stypendium. Więc jak można pobierać pieniądze na to, że chodzi do szkoły jeżeli faktycznie do tej szkoły nie chodził. Więc byłabym za tym aby najpierw straszak, ale jeżeli sytuacja permanentnie się powtarza to wówczas należałoby zabrać to stypendium ponieważ dochodzi do absurdu”.

Radna Ziarkowska-„ koleżanka poruszyła ten problem o którym ja mówiłam na Komisji Społecznej mówiąc, że nie w skali m-ca, a w skali np. 3m-cy. Ale w praktyce to wyjdzie bo jeżeli będziemy faktycznie kontrolowali to nam wyjdzie. Ja powiem w imieniu uczniów szkół średnich mieszkańców Gminy Przelewice, którzy stąd dostają pieniądze. Dlatego bardzo się cieszę i podkreślę, że wyraziliśmy zgodę na to aby pedagog również ze szkoły średniej miała kontakt z gminą. Od nas już Pani pedagog była. Bo do czego dochodzi. Uczniowie na początku września czy się podoba Pani w sekretariacie czy nie automatycznie wydaje zaświadczenia, że są uczniami danej szkoły. I dochodziło do tego, że bazowali na tym zaświadczeniu a do szkoły nie chodzili i mieli wypłacane stypendium. W związku z tym doszliśmy do czegoś takiego ja wyraziłam zgodę jeśli chodzi o Pyrzyce. Jeżeli będą pieniądze o czym powiedział nam Pan Wójt np. wypłacone w listopadzie to najpierw do szkół dotrą listy i ja się zobowiązałam jako członek Komisji, że ja potwierdzę czy ci uczniowie są uczniami danej szkoły, bo brali zaświadczenie a od września tego ucznia nie było. Druga sprawa i bardzo mocno podkreślę żebyśmy się tego trzymali. Rodzic nie może otrzymać pieniędzy do ręki. Bo doszło do tego nie wymienię nazwiska, że uczennica bez zeszytu, bez książki i bez długopisu. Nie ma pieniędzy. Dałam pieniądze w porozumieniu tu z Panią to co niezbędne dziecko otrzymało i może kontynuować naukę. A tu rodzice otrzymują pieniądze i wara dziecku na co one zostały wydane. A przecież to jest dla dziecka”.

Pani Cegłowska Dyrektor SP w Kłodzinie-„ oczywiście wszystko co powiedzieli moi przedmówcy jest uzasadnione tylko chciałam dodać taką sprawę, że rodzice przedkładają rachunki na zakup dresów , butów, przyborów szkolnych a dzieci dalej tego nie mają. Nie wiem czy załatwiają lewe rachunki bo z takimi rzeczami się też spotykaliśmy. Mało tego dziecko dostaje od nauczyciela zeszyt żeby mogło pisać a mama zabiera mu ten zeszyt na przepisy. Może też należy wypracować jakiś sposób kontroli nad tym i kary dla rodziców, bo to że dziecko nie ma przyborów to nie jest jego wina a rodzica.”

Pan Wójt Gminy-„ Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni no przecież po to jest pedagog szkolny w tej Komisji. Pedagog, który będzie kontrolował, który ma wgląd, rozmawia z wychowawcami i wie co się dzieje w danej rodzinie. I to właśnie poprzez tego pedagoga będzie taki pas transmisyjny, który będzie przekazywał informacje. Nawet ma możliwość sprawdzenia tego rachunku np. jeśli na fakturze są dresy a to dziecko ich nie ma to pedagog się zapyta dziecko gdzie ty masz te dresy”.

Radna Ziarkowska-„ i jeszcze dopowiem zbliża się ten najgorszy okres bo zimno i z komunikacją nie będzie tak łatwo ja zostałam upoważniona do tego aby przekazać taką informację. Otóż w Zespole Szkół Nr 2 w Pyrzycach jest internat gdzie uczniowie dojeżdżający mogą z niego skorzystać, gdzie płacą tylko za wyżywienie 8,50zł stawka dzienna. Od poniedziałku do piątku. Nie płacą za mieszkanie. To wychodzi około 180 zł gdzie również OPS może finansować. Nawet bilet miesięczny nie będzie taki drogi bo uczeń jedzie w poniedziałek a wraca w piątek. Już niektórym uczniom załatwiłam, wreszcie maja normalny dom. Jedzą śniadanie, obiad i kolację. I powiem coś bardzo mocno gdyby była możliwość zostania na sobotę i niedzielę to są uczniowie, którzy chętnie by w tym internacie zostali. Niestety nie możemy jeszcze na to pójść bo nie ma wychowawców na te dni wolne.”

Pan Przewodniczący Rady-„ szanuję poglądy wszystkich, którzy się wypowiedzieli, ale powiem przewrotnie tak. Jako Radni musimy patrzeć trochę więcej bo w którymś momencie gubimy to dobro dziecka poprzez restrykcje. Nie może tak być w tym kraju, że ustawami będziemy regulować sposób zachowania ludzi. Szanowni państwo jesteście ludźmi wykształconymi, ale odczuwam to jako jeden z obywateli i powiem przewrotnie, że nie do końca jestem za restrykcyjnymi uchwałami. Chciałoby się żeby to tak było z młodzieżą będziemy mieli do czynienia bo tak jest na całym świecie. I tych problemów nie unikniemy. Nie możemy w którymś momencie w tym kraju wszystkiego regulować ustawami. Bo to jest błędne koło. Być może to rozwiązanie coś usprawni, coś zniesie, ale mówimy tu o stypendium socjalnym czyli o rodzinach w których wiemy z założenia, że jest patologia. Zazwyczaj takie to są rodziny. No nie wiem jak Rzecznik Praw Dziecka się odniesie gdyby ten projekt uchwały został tam przekazany. Czy nie zostałaby ona zaskarżona. Nie wiem do końca, ale to my podejmiemy decyzję jako Radni i zagłosujemy. To co nam się wydaje jako ludziom dorosłym, że jest właściwe nie zawsze jest dobre dla dzieci”.

Radna Ziarkowska-„ proszę państwa moja kadencja się kończy, może jak szczęśliwie przebrnę to już nie będę kandydować. Stało się tak, że nasze państwo zaczęło być żebracze, a może wreszcie kiedy mówimy o tej pomocy socjalnej to rzeczywiście weźmy się za te wynagrodzenia posłów. Bo to co do mnie dociera te miesięczne wypłaty 10tys. złotych, na prowadzenie biur 10tys. Pomnóżmy to przez 200, pomnóżmy to przez 400. Proszę zobaczyć ile to jest pieniędzy. Bo nasze diety 93 zło od 6-7 lat nie zmieniane kiedy wiadomo telefony, wyjazdy, to jest żadna suma. Dobrze, jesteśmy społecznikami. Tam u góry, my naprawdę zwróćmy uwagę na jedno co się w naszym kraju dzieje, cokolwiek się zdarzy telewizja, radio, zbieramy. Proszę dajcie, no przepraszam a co od góry. 54zł stypendium socjalnego i to co powiedział Pan Przewodniczący restrykcje. Tak, bo my musimy się pewnych regulaminów trzymać, musimy ludzi mobilizować, ale w życiu nie przypuszczałem, że ja dożyję czegoś takiego, że suma 24 zł będzie ratowała daną rodzinę”.

Radny Świderski-„ każda organizacja, każdy rolnik starając się o dofinansowanie a to jest jakaś forma dofinansowania to stypendium socjalne z samej nazwy i jestem za tym aby obligować. Są rodziny, które przestrzegają tego wszystkiego i to trafia celowo. Mówimy tutaj o skrajnych przykładach i te skrajne przykłady musimy obwarowywać. Tak jak każdy obywatel ubiegający się o jakieś dofinansowanie musi czy to przynieść bilet, czy podbić delegację tak tutaj jestem za tym. Może jest to tak trochę ubezwłasnowolniające ale jeżeli ktoś stara się o pomoc publiczną niestety musi spełnić pewne warunki. Popieram Pana Wójta, że na wniosek innych wyszedł z takim projektem uchwały. A Rzecznik Praw Dziecka niech się zajmuje, ma prawo. I jestem za tym jeżeli przekroczyliśmy swoje kompetencje to będę z czystym sumieniem je przekraczał w tym dobrym kierunku.”

Pani Żelazkowska-„ ja chciałabym się teraz ustosunkować do słów Pana Przewodniczącego bo restrykcje nie są skierowane na uczniów i nie taki myślę był zamiar, ale na rodziców tych dzieci. I to co ja powiedziałam Panie Przewodniczący nie taki miało cel. My chcemy aby uczniowie mieli to wszystko na co zasługują tak jak wszystkie inne dzieci. Bo na to są te środki. Nie chcemy żeby zdarzały się takie sytuacje, że rodzice rezygnują z możliwości dożywiania dziecka w szkole tylko i wyłącznie dlatego, że jeżeli dziecko będzie dożywiane w szkole to przekroczy to o parę złotych kwotę dzięki której rodzina może ubiegać się o pomoc socjalną, a to dziecko siedzi później na ławce kiedy jest przerwa śniadaniowa, nie siedzi z innymi w klasie tylko siedzi na korytarzu bo ono nie ma co jeść. Bo mu mama nie dała jedzenia. Ale matka wszelkie pieniądze jakie tylko może na to dziecko to bierze. I my chcemy temu przeciwdziałać. Bo proszę mi wierzyć nam naprawdę leży na sercu dobro dziecka. Wbrew opinią, które się wypowiada na temat nauczycieli, dyrektorów czy też ludzi związanych z oświatą.”

Pan Przewodniczący Rady Gminy-„ właśnie, że ta rzecz chociażby tak jak Pani zauważyła to dobro dziecka dzisiaj ten próg 3 godzin nieusprawiedliwionych dla kogo to staje się skutkiem. Dla rodziny bo ona już tego stypendium nie dostanie”.

Pan Wójt-„ ale z winy dziecka”.

Pan Przewodniczący Rady Gminy-„ oczywiście z winy dziecka, że rodzice nie dopilnowali. Państwo macie rację i ja się z tym zgadzam.”

Pani Kozicka-„ ja powiem tutaj z doświadczenia i kontaktów z rodzicami jeśli chodzi o gimnazjum. Panie Przewodniczący te problemy takie największe, które stwarzają dzieci to są dzieci rodziców, którzy przez okres 3-letniej nauki nie potrafią się pojawić w szkole ani razu. Trzy lata chodzi dziecko do nas do szkoły a my nie widzimy tego rodzica. Wielu rodziców zobaczyłam teraz po raz pierwszy kiedy były składane wnioski o dofinansowanie na stroje. Przyszli wszyscy, którzy tego potrzebowali. Więc jeżeli tutaj będzie jakikolwiek nie chcę tego nazwać batem, ale jakikolwiek element w którym ten rodzic wreszcie zainteresuje się tym dzieckiem to może to być jakiś zysk. Nie mówię, że wszyscy się wyprostują oczywiście tak jak powiedział Pan Przewodniczący zawsze będzie taka grupa której żadna restrykcja ani zachęty nic nie pomogą. Oni będą korzystać z czego tylko się da, a nie będą swojej pracy w to wkładać. Część na pewno zainteresuje się tym co ich dziecko nie w szkole tylko po wyjściu z domu robi. Bo to jest problem. My nie jesteśmy w stanie czasami skontaktować się z rodzicami, bo telefonów komórkowych nie odbierają okłamują nas co do kontaktów”.

Następnie pod głosowanie poddana została opinia Komisji w wyniku którego przyjęto ją 13 głosami za.

Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku którego 12 głosami za przy 1 wstrzymującym się podjęta została Uchwała Nr X/76/2007r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 25 września 2007r. w w/w sprawie. Stanowi ona wraz z opinią Komisji załączniki Nr 18 i 19 do niniejszego protokołu.

Do p-ktu 11 porządku:

W tym punkcie obrad głos zabrał Pan Wójt Gminy, który przedstawił informację nt. funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy Przelewice w roku szkolnym 2007/2008.

Pan Wójt -„ Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni państwo przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2007/2008 odwiedziłem wszystkie placówki oświatowe znajdujące się na terenie naszej gminy. Panie Dyrektorki i Pan Dyrektor przesłali pisemną informację nt. zatrudnienia, ilości uczniów którzy będą kontynuować naukę w tym roku szkolnym. Z tego została sporządzona pisemna informacja słowna i tabelaryczna i z tej informacji należy wyciągać konkretne wnioski i mówić o tym co jest dobrze a co jest źle. Może zacznę od tej materialnej strony placówek oświatowych czyli o stanie budynków w jakich uczniowie pobierają naukę. Z satysfakcją stwierdzam, że również przyczyniłem się do tego aby w głosowaniu nad przyznaniem możliwości remontu kapitalnego PSP w Żukowie. W związku z likwidacją PSP w Lubiakowie doszło do remontu kapitalnego. Przypomnę tutaj, że 1.100tys. złotych zostało przekazane na ten remont. I teraz z satysfakcją również stwierdzam , że jest to najlepiej funkcjonujący budynek naszych placówek oświatowych. Naprawdę nie ma się czego wstydzić. Jest tam tak jak powinno być czyli czysto, estetycznie, przytulnie. Dzieci na pewno czują się tam dobrze. Zdecydowanie najgorzej w chwili obecnej jest w SP Kłodzino. Jest tam zdecydowanie najgorzej. Cieknący dach na łączniku Sali gimnastycznej, należy naprawdę tutaj zastanowić się i będę tutaj najprawdopodobniej składał wnioski do Wysokiej Rady o wykonanie niezbędnych prac poprawiających warunki nauki w tej szkole. Do tej szkoły uczęszczają dzieci z 10 miejscowości naszej gminy. Jest to największa jeśli chodzi o szkołę podstawową placówka, która w chwili obecnej ma 207 uczniów. Oprócz tego uczniowie w dwóch oddziałach przedszkolnych, które znajdują się w budynku GBP w Przelewicach. To jest ten minus o którym chciałem Wysoką Radę poinformować. Bardzo dużo dobrych rzeczy zdarzyło się w PSP Jesionowo. Począwszy od oddania po 10 latach niestety łącznika, którego budowa odbywała się w tak długim czasie, poprzez wyposażenie tego łącznika w niezbędny sprzęt. Uczniowie będą mogli już korzystać z normalnych szatni a nie takich klitek. Szkoła została wymalowana, sala gimnastyczna wymalowana. Jeszcze czeka nas drugi etap remontu i modernizacji PSP w Jesionowie. O przydomowej oczyszczalni ścieków wspominałem i wracam teraz do ostatniej szkoły Publicznego Gimnazjum. Czeka nas o czym Wysoka Rada wie remont dachu. Okazuje się, żę wszedł fachowiec na dach i powiedział w ten sposób, że najlepiej byłoby aby cały dach na Sali sportowej został pokryty na nowo i na łączniku również. Niektórzy się dziwią, że niedawno oddany bo w 2005r. i co się okazuje, że dach przecieka. Cierpimy z tego powodu. Ja w interpelacjach będę na ten temat udzielał informacji. Jeśli chodzi o nauczycieli, pracowników obsługi w szkołach to sprawy wyglądają nie źle. Muszę powiedzieć, że we wszystkich szkołach mamy 6 stażystów, 9 nauczycieli kontraktowych, 32 mianowanych i tych najdroższych nauczycieli podobno najlepszych 20. Z tego należy się cieszyć. Nie mniej jednak to większość środków zatrudnienie nauczycieli i pracowników obsługi generuje to nasze nie dofinansowanie w oświacie. Oni są niezbędni oczywiście, ja tylko tutaj daję pod rozwagę, że to nie utrzymanie placówki w ogólnie tego słowa znaczeniu tak, ale mamy dziurę budżetową ponad 500tys. złotych. Dzisiaj robiliśmy wspólnie z Panią Skarbnik, Wysoka Rada zaakceptowała działania aby wszelkie środki, które nadarzają się do tego aby tą „ dziurę” zmniejszyć były już teraz na realizację zaspokojenia tej potrzeby budżetowej robione. Jeszcze nam dużo brakuje dlatego musimy szukać tych środków aby budżet w jakiś sposób spiąć. Potrzeby są zdecydowanie większe niż możliwości. Dlatego na spotkaniu z dyrektorami prosiłem o wstrzemięźliwość jeśli chodzi o zakupy. Aby teraz się wstrzymać, wytrzymać do końca roku. Opłata za gaz, energię elektryczną itd. Proszę sobie wyobrazić że w niektórych sytuacjach zużycie gazu tak jak w PSP Jesionowo jest zerowe a opłata miesięczna 750złotych. Nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć, bo płaci się za gotowość. Takie są przepisy, no trudno się z tym pogodzić ale takie są sytuacje. Dyrektorzy realizują plan finansowy to co niezbędne zakupują, natomiast o wszelkie inne sprawy muszą już występować osobiście do mnie i kontaktować się z Panią Skarbnik. Taka jest moja prośba i będę ją restrykcyjnie przestrzegał w stosunku do dyrektorów. I co możemy sobie powiedzieć, że placówki oświatowe na terenie naszej gminy, niestety jedna rzecz o której chciałem tutaj wspomnieć to filia w Przywodziu i tutaj już praktycznie wracam do konkretnej odpowiedzi na interpelację dlaczego tak się stało. Filia w Przywodziu gdzie rodzice na zebraniu zorganizowanym w szkole nie wyrazili zgody aby uczniowie klasy III wywodzący się z tej miejscowości pobierali naukę w Przywodziu. Tylko aby byli dowożeni do Żukowa. Czym to skutkuje?. Dziewięciu uczniów tej szkoły zasiliło szkołę w Żukowie. I teraz jakie jest tłumaczenie rodziców a no takie, że nie chcieli aby klasa II była łączona z klasą III. Aby zajęcia odbywały się w jednej klasie, żeby nie było klas łączonych bo to jest XXI wiek. Proszę sobie wyobrazić klasa „ O” i klasa I to 12 uczniów, a klasa II to tylko 4. To jest nauczanie indywidualne. Czyli spostrzegam tutaj zupełnie inne myślenie rodziców, myślenie perspektywiczne i tu istnieje ogromne zagrożenie dla tej placówki i o tym chcę tutaj głośno powiedzieć, wniosek Komisji Społecznej chyba przedstawiony dzisiaj będzie może być bardzo niepokojący dla mieszkańców Przywodzia. To nie jest mój wniosek, tylko Komisji jako efekt dyskusji, która była wywołana na posiedzeniu Komisji. Chciałem jeszcze zasygnalizować jedną rzecz. Wyraziłem zgodę również na utworzenie dwóch oddziałów klas I w SP Kłodzino. Proszę sobie wyobrazić, że szkoła która ma w sobie uczniów z 10 miejscowości typowo po pegerowskich, która i tu muszę z przykrością stwierdzić osiąga słabe wyniki w sprawdzianach na koniec klas VI na terenie naszej gminy jest tą trzecią szkołą. W związku z tym aby umożliwić lepsze warunki dla tych dzieci postanowiłem właśnie o tym aby były te dwa oddziały. Aby nauczyciel miał większy kontakt z tymi dziećmi, bo 28 uczniów w klasie gdzie dzieci rozpoczynają naukę w szkole podstawowej gdzie jest najważniejszy ten właśnie początek to po 14 uczniów w klasach jest bardziej korzystnie. Chyba tego tłumaczyć nie muszę. Na końcu szanowni Radni dostali prognozę, oczywiście ona może się zmienić. To jest stan dzieci w tej chwili potwierdzony, ale wiemy że różnego rodzaju przeprowadzki czy to wyprowadzki czy też zasiedlenie na terenie gminy Przelewice może spowodować iż te ilości ulegną zmianie. Może to jednak ulec zmianie nieznacznie. Gdyby były jakieś pytania służę swoją osobą”.

Pan Radny Waldemar Pender Przewodniczący Komisji Społecznej przedstawił opinię Komisji do przedłożonej informacji.

D Y S K U S J A

Pani Cegłowska Dyr.SP Kłodzino-„ chciałam kilka słów wyjaśnienia w odniesieniu do słów wypowiedzianych przez Pana Wójta. Jeśli chodzi o stan techniczny szkoły jest zły, jest najgorszy. Pan Wójt powiedział, że taki stan jest. Odczułam tutaj takie porównanie z Żukowem. Proszę państwa szkoła w Żukowie kilkakrotnie mniejsza szkoła została wyremontowana za 1.100tys. złotych. Szkoła w Kłodzinie została wybudowana za 5milionów złotych. Porównajcie to sobie państwo. Jaki stan może być, jakie wykonanie albo brak tego wykończenia. Gdzie dach jest w takim stanie w jakim jest. Całe legendy krążą co się stało z blachą, która powinna pójść na ten dach. Z drewnem, które powinno być wykorzystane jako konstrukcja dachu. Cement, który powinien być wykorzystany do tynków a nie został. Ktoś to budował, ktoś to odbierał, ktoś zatwierdzał i planował. Proszę państwa byli ludzie, są dokumenty i ten stan szkoły jest jaki jest. Jest coraz gorszy, wszystko praktycznie jest do poprawienia. I dach i okna i podłogi. Przez tyle lat jak jestem dyrektorem już 13 lat co roku wnioskowałam, zgłaszałam, prosiłam. Od niedawna zaczęłam fotografować miejsca, które wyglądają najgorzej, składać te pisma w Urzędzie. Przez tyle lat nie było wydanych z budżetu środków na dokończenie inwestycji. Bo tak prawdę mówiąc tak to należy określić. Dlatego też stan tego budynku jest taki zły. Sala gimnastyczna była oddana 3 lata później jest w nieco lepszym stanie, ale też złym. Państwo Radni i Pan Wójt znacie doskonale tą szkołę, jej warunki i wszyscy się domyślamy jakie mogły być przyczyny. Chciałabym również odnieść się do tych sprawdzianów. Troszeczkę przykro zrobiło mi się w tym momencie, nie jesteśmy najgorsi. Jesteśmy czasem na trzecim miejscu, ale też nie zawsze. Poza tym różnice z pozostałymi szkołami nie są takie duże. Jeden rok był rzeczywiście bardzo slaby, nie będę mówiła o przyczynach. Zresztą jestem przeciwna w tworzeniu rankingów, bo każda szkoła jest specyficzna, każda ma swoje warunki, wiele przyczyn składa się na taki wynik. I tylko jeszcze jedno to co powiedział Pan Wójt nauczyciel dyplomowany jako najdroższy i wydawałoby się najlepszy. Proszę państwa jestem 13 lat dyrektorem i wierzcie mi nie zawsze nauczyciel najdroższy jest nauczycielem najlepszym. Nauczyciel kontraktowy, mianowany jest czasem lepszy od dyplomowanego.”

Radny Król-„ ja bym może w odniesieniu do tego co powiedziała Pani Dyrektor odnośnie szkoły w Żukowie. Pani Dyrektor czy Pani wie kiedy szkoła w Żukowie została wybudowana?. Bodajże w 1963 roku została oddana do użytku. I przez tyle lat nie było tam robione dosłownie nic. Ja byłem tam Przewodniczącym Komitetu Rodzicielskiego i Pani Dyrektor z Żukowa wie ile nas to kosztowało. I teraz Pani mówi, że tu było 5 milionów złotych a tu 1.100tys. i proszę sobie porównać. No w ten sposób to już Pani demagogię uprawia. U Pani była budowana nowa szkoła. I to co Pani powiedziała to mnie ubodło”.

Pan Przewodniczący Rady-„ Pani Dyrektor wyraziła swoje zdanie i proszę tu nikomu nie zamykać ust”.

Radny Król-„ ja nikomu nie zamykam ust tylko wyjaśniam sprawę”.

Pani Cegłowska-„ ja nie mówię, Że to nie było potrzebne. Ja tylko porównywałam koszty. Widziałam szkołę w Żukowie przed remontem i wiem, że był on niezbędny. Ja tego nie neguję i nie jestem przeciwko temu. Nie twierdzę, żę pieniądze przeznaczone na remont tej szkoły były niesłusznie przyznane.”.

Pan Wójt-„ jeśli można chciałem jeszcze jedno zdanie. Może ono zabrzmi źle w moich ustach, ale chciałbym abyście państwo zwrócili uwagę na stronę 3 tej informacji. W tej informacji jest stwierdzenie „ iż organ prowadzący zapewnia dowóz wszystkim uczniom bez względu na obowiązujące przepisy prawa. A mianowicie w przypadku uczniów klas I-IV jeżeli odległość nie przekracza 3 km, natomiast w przypadku uczniów Vi VI oraz uczniów gimnazjum 4 km.” Przy tych odległościach nie ma obowiązku dowożenia dzieci. Proszę abyście państwo zwrócili na to uwagę. To jest nasz koszt. Przetargi jakie się odbyły świadczą o tym, że coraz więcej dokładamy do dowozu. A może być szarlatanem i powiedzieć tak nie dowozimy dzieci, którym się nie należy dowóz. Mniejsza dziura budżetowa. Ale proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Społeczeństwo, które jest do czegoś przyzwyczajone a im się to odbiera niestety powie nie. Zdecydowanie nie.”

Pan Przewodniczący Rady-„ Pani Beger by powiedziała, że dowóz należy się naszym dzieciom jak owies dla konia”.

Pan Wójt-„ ale nie wszystkim i to jest właśnie ta generacja kosztów”.

Pan Przewodniczący Rady-„ to jest moje zdanie, że to są nasze podatki, nasze dzieci i starajmy się dowozić wszystkie.”

Radny Świderski-„ dyskusja jest bardzo dociekliwa, wnikliwa i słuszna. Miejmy nadzieję, żę wyjdzie z niej coś konkretnego. Ja chciałbym wypowiedzieć taką swoją refleksję. Ta sytuacja jest skutkiem utworzenia gimnazjum, zmiany sieci, skalą demografii. To jest naturalne i nie ma o czym mówić. Jeden ciąg, który się powtarza to są ludzie piastujący urzędy, którzy popełnili błędy przy projektowaniu tej szkoły, jej wykonaniu. Ja nie mówię tylko o szkole w Kłodzinie, czy o Sali. I to jest najgorsze. Jeżeli zostało to zrobione 10 czy 13 lat temu to powinno to funkcjonować. Powinno się tylko lamperię odmalować. I kreskę na tablicy, a nie robić całe remonty I to jest bardzo przykre, że mamy inżynierów kontraktu, którzy biorą pieniądze, pilnują tego, projektują. Oni nie są anonimowi. Bo każdy mieszkaniec naszej gminy ponosi z tego tytułu określone koszty. Dzieci uczą się w złych warunkach, my cały czas dyskutujemy a winnych nie ma. Ja nie wiem, ale możemy się za dyskutować.”

Radny Turoń-„ muszę odnieść się tutaj do słów Radnego Świderskiego. Ja też nie mogę się z tym pogodzić, że tu na gimnazjum trzeba robić nowy dach. Tak jak powiedział Pan Wójt. Jakie to piekielne koszty. Przecież takie coś to odbierał Inspektor nadzoru, tam są podpisy itd. Trzeba wniknąć w szczegóły i kogoś pociągnąć do odpowiedzialności. Ja to odbieram trak, że przy wyborze w ogóle oferenta przy przetargach tu coś się odbywa nie tak. Wybiera się takiego, który jest nieuczciwy , najtańszy i chyba mocno skorumpowany i niesprawdzony. Bo to już jasny szlak trafia”.

Pan Przewodniczący Rady-„ byłbym daleki od używania takich słów, bo najpierw trzeba to sprawdzić.”

Radny Turoń-„ jak ktoś chce mnie podać do Sądu to niech podaje”.

Pan Przewodniczący-„ prawda jest taka, że był inżynier kontraktu, który jakąś kwotę powyżej 100tys. wziął. I w pewnym sensie ten inżynier kontraktu przy paru inwestycjach się powtarza.”

W dalszej części poddana została pod głosowanie opinia Komisji, która została przyjęta jednogłośnie 13 głosami za.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie przedłożoną informację która również została przyjęta jednogłośnie 13 głosami za. Informacja wraz z opinią stanowi załącznik Nr 20 i 21 do niniejszego protokołu.

Do p-ktu 12 porządku:

W tym punkcie obrad Pan Sekretarz Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy między Gminą Przelewice a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.

Pan Sekretarz Gminy-„ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni państwo ja o tym projekcie będę mówił krótko. Zaznaczam, że treści tego programu czytał nie będę a jedynie w krótkim słowie zwrócę uwagę na te elementy, które w moim przekonaniu są najważniejsze i ważne dla tych organizacji. Pierwsze stwierdzenie to należy zauważyć, że uchwalanie tego tematu we wrześniu jest dobrym prognostykiem dla tych organizacji bo z reguły w poprzednich latach był to listopad bądź końcówka grudnia. Jeżeli te organizacje znacznie wcześniej będą znały zasady i reguły gry w tej dziedzinie to będą skuteczniej ubiegać się o środki pomocowe, które w naszym budżecie będą zarezerwowane. Druga sprawa to program jest opracowany według pewnego systemu, jest cztero rozdziałowy. Środki finansowe na określone zadania oczywiście muszą być rozstrzygane w drodze konkursu, który ogłasza Wójt. Najlepiej żeby odbyły się one w terminie do pierwszych dni stycznia. Oczywiście Wójt ogłasza i zatwierdza wyniki tych konkursów. I na koniec nadmienię, że wiadomo iż żaden program nie jest programem zamkniętym, dlatego w postanowieniach końcowych jest zapisane, że program jest zawsze elementem otwartym.”

Dyskusji do przedłożonego materiału nie było.

Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wyniku którego podjęta została jednogłośnie 11 głosami za / 2 Radnych nieobecnych/ Uchwała Nr X/77/2007r. Rady Gminy z dnia 25 września br. w w/w sprawie. Stanowi ona załącznik Nr 22 do niniejszego protokołu.

Do p-ktu 13 porządku:

W tym punkcie obrad upoważniona przez Pana Wójta Inspektor Cielecka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów rozwoju miejscowości Laskowo, Ślazowo, Przywodzie.

Pani Cielecka-„ chciałam powiedzieć, że niecały miesiąc temu dostaliśmy zaproszenie z Urzędu Marszałkowskiego na szkolenie pozyskiwania funduszy środków unijnych. Okazało się, że z rozdania środków na jednym programie „ Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego w Urzędzie Marszałkowskim zostało trochę środków. Mówię trochę środków bo jest to kwota 650tys. złotych na całe województwo. Pokazali nam na co możemy składać wnioski i na co ewentualnie możemy ubiegać się o dofinansowanie. Każdy program unijny ma swoje prawa i swoje wymogi. Takim wymogiem do odnowy wsi są plany rozwoju miejscowości, których gmina tym razem nie wykonała sama. Zleciliśmy to naszemu doradcy od pozyskiwania funduszy i takie plany zostały przygotowane. W naszej gminie jest taki zwyczaj, że kiedy jest szkolenie z pozyskiwania środków unijnych nie jedzie tylko jedna osoba, ale jedzie od razu pracownik księgowości żeby było wiadomo jak to wszystko dobrze rozliczyć, jak po księgować aby nie było później żadnych kłopotów. Do odnowy wsi jak wróciłyśmy z koleżanką z tego szkolenia przedyskutowaliśmy to wszystko z Panem Wójtem, zadania mają być małe, nie mogą być kosztowne, wtedy są większe szanse. I padł wybór na budowę dwóch placów zabaw jeden w Przywodziu a drugi w Ślazowie. Trzeba chyba powiedzieć, że wyjątkowo w tych miejscowościach jest dużo dzieci. W tych miejscowościach odbyły się zebrania wiejskie, gdzie zostały podjęte uchwały o przyjęciu planów inwestycyjnych i od razu całego planu rozwoju miejscowości. Taki plan rozwoju miejscowości jest przez nas bardzo szczegółowo sprawdzany, oddawany do autora i chociaż padło pytanie to co ci ludzie, którzy pisali ten plan nie skończyli matury, że robią błędy? Może moglibyśmy tego nie sprawdzać. Ale to jaki dokument złożymy do wniosku pozwala nam wierzyć w to, że nie spowodujemy iż ze względu na niechlujstwo czyjeś czy jakieś nasze nie sprawdzenie wniosek zostanie odrzucony. Musimy mieć pewność, że nasze wnioski przejdą ocenę formalną . I będziemy robić wszystko żeby takie wnioski ocenę formalna przeszły. Żeby nie było kłopotów z tym, że my jako urzędnicy tego Urzędu nie dopełniliśmy formalności i wnioski zostały oddalone. Muszę powiedzieć, że tempo w jakim to robimy jest nieprzyzwoite. Nieprzyzwoite jest też i to, że wprowadzamy akurat 3 uchwały na 7 dni przez Sesją i państwo nie mieliście wcześnie tych materiałów aby się z nimi zapoznać. Gdybyśmy chcieli dochować wszelkich procedur to musimy sobie powiedzieć jasno, że tych wniosków byśmy po prostu nie złożyli. Takie są trzy plany rozwoju miejscowości tj. Przywodzia, Laskowa i Ślazowa. Państwo przy tym projekcie uchwały dostaliście tylko wyciąg z planu rozwoju miejscowości, bo to jest w trakcie poprawiania. W momencie kiedy będzie już gotowe a potrwa to może jeszcze dwa dni zostanie dołączone do uchwały. Uzgodniłam to z Panem Przewodniczącym, że nie będziemy dawali całości tego dokumentu ponieważ jest to sterta papierów, które byśmy powielali a najważniejsze rzeczy są w przedłożonym wyciągu. Plan Rozwoju Miejscowości już po przyjęciu w wersji ostatecznej otrzyma każdy Sołtys, będzie to w Biurze Rady oraz ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej. Miałabym na ten temat tyle. Jeśli taka uchwała nie będzie przyjęta przez Radę to możemy sobie powiedzieć jasno, że zrezygnowaliśmy z pieniędzy. Powiem jeśli idzie o wysokość środków ja to omawiałam na każdym zebraniu i starałam się to pokazywać obrazowo na tablicy. Na „ odnowie wsi” jest tak, że można uzyskać dofinansowanie 80% do zadania, czyli gdyby wartość całego zadania była 100złotych to my możemy dostać 80złotych. Ale na dzień dzisiejszy w budżecie musimy wykazać, że my mamy 100złotych do pokrycia. Ponieważ środki dostajemy dopiero po zrealizowaniu zadania. Po opłaceniu wszystkich faktur one dopiero wracają do gminy i będą wracały tam skąd zostały zmniejszone. Taki wychodzi, że przechodzę do kolejnej uchwały iż zrobiliśmy tak, że w budżecie zrobiliśmy od razu zmiany aby znaleźć te pieniądze. Napisanie w prosty sposób place zabaw nie ruszy żadnego eksperta. Więc dlatego widzicie iż w uchwałach macie zapisane „ Raj dla dzieci”, bo ten ekspert będzie ciekawy co te Przelewice wymyśliły. I może gdy oni się tym zainteresują to nasza punktacja będzie wyższa i będziemy mieli szanse. Innym zadaniem, które przygotowujemy do wnioskowania to „ Razem łatwiej w świetlicy wiejskiej w Laskowie”. Będziemy we wniosku udokumentowywać dlaczego razem łatwiej. Dlaczego wszędzie tyle zmian?. Bo nazwa wszędzie musi być spójna. Wierzcie mi to był nasz pomysł po rozmowach z Panem Wójtem czy będziemy składać dwa wnioski bo przy tym pracy jest dużo. Moglibyśmy się ograniczyć do jednego. Wystarczyłoby, ale mieliśmy taką argumentację, że będziemy pisali dwa wnioski, bo jak napiszemy jeden to w Urzędzie Marszałkowskim nam powiedzą, a wniosków będzie dużo każdy będzie chciał wykorzystać tą rezerwę to nam powiedzą, że my już z tego programu korzystaliśmy. I nas odrzucą, ale jak złożymy dwa wnioski to powiedzą, że ci w Przelewicach są przygotowani i chociaż na jeden im dajmy. I też powiem państwu od razu dalej, że nie będziemy pisali o pełne 80% bo jak napiszemy o pełne 80% dofinansowania to punktacja przy angażowaniu środków będzie na zero. Jak my zmniejszymy do 74-75% to punktacja naszego wniosku podchodzi wyżej. Będziemy używać całej naszej wiedzy i wszystkich kruczków, które nie są zakazane prawem żebyśmy jakieś pieniądze z tej odnowy wsi dostali.. Jeśli nawet przejdziemy ocenę formalną a nie wygramy tych konkursów i zadania odpadną to muszę państwu powiedzieć, że te dokumenty będą przygotowane na później do następnych programów. Wierzcie mi tu będziemy startować na 160tys. przy 650tys. to jest bardzo dużo. Musimy sobie powiedzieć, że jedno zadanie przejdzie, chyba że inni będą mieli gorsze wnioski i uda nam się, że przejdą oba. I jeszcze powiem o jednej rzeczy i to znowu moja wina, że państwo dostajecie ją dzisiaj ale dopóki nie miałam kosztów poszczególnych zadań, opracowanych dokumentacji, których jeszcze nie mam u siebie na biurku bo w tej chwili przychodzą do mnie pocztą e-mailową to zmieniany jest tak Wieloletni Plan Inwestycyjny żeby były te zadania wprowadzone, które muszą być spójne w nazwie we wniosku i kwota ostateczna w WPI w ostatniej linijce się nie zmieni. Myśmy tylko pożyczyli pieniądze z innych zadań tylko po to żeby wykazać iż mamy na realizację tych rzeczy.”

Pan Wójt-„ Panie Przewodniczący jeśli można ja kilka słów wyjaśnienia w tej kwestii. Pani Lidia Cielecka mówiła długo, ja powiem krótko. Szanowni państwo przyjechała Pani Cielecka i mówi Panie Wójcie jest szansa wzięcia pieniędzy z rozdania 2004-2006. My chcieliśmy wystartować z programu 2007-2013. Ale jeśli jest szansa to trzeba spróbować. Niech nam przejdzie chociaż jeden wniosek, my się możemy mocno napracować nad trzema wnioskami, a nie dostaniemy wcale lub jeden. I państwo Radni musicie mieć takie przeświadczenie i jakby danie nam takiego pozwolenia. Róbcie bo być może się uda, a wtedy z rozdania 2007-2013 będą większe szanse uzyskania dofinansowania do innych zadań, które będziemy realizować. Także grzechem byłoby nie sięgnąć po te środki. My chcemy tą szansę wykorzystać. Do 4 października br. musimy te wnioski złożyć. Szereg prac zostało podjętych po to aby te wnioski zostały złożone. Nie wiem jaka będzie skuteczność. Jest 650tys. złotych na całe województwo to jest bardzo mało. Ale nawet jak przejdzie jeden wniosek to będzie dobrze, jak dwa to będzie bardzo dobrze. Jak nie przejdzie żaden to napracujemy się, ale wykorzystamy te materiały już do przyszłorocznych ewentualnych możliwości składania wniosków”.

Dyskusji do przedłożonego materiału nie było.

Projekt uchwały poddany został pod głosowanie w wyniku którego jednogłośnie 12 głosami za / 1 Radny nieobecny/ podjęta została Uchwała Nr X/78/2007r. Rady Gminy z dnia 25 września br. w w/w sprawie. Stanowi ona załącznik Nr 23 do niniejszego protokołu.

Do p-ktu 14 porządku:

Pan Przewodniczący Rady-„ kolejny projekt uchwały dotyczy Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2007-2010. Czy do tego materiału ktoś chciałby zabrać głos”.

Radny Pender-„ chodzi mi o pkt.16 tego planu gdzie jest tytuł „ poprawa stanu boisk wraz z zapleczem oraz placów zabaw”. Czy tam nie brakuje słowa budowy?.”

Pani Cielecka-„ nie, bo ten punkt ja przepraszam od razu odpowiem, bo ten punkt został tak dalej ponieważ będzie realizowany. Każdy program dofinansowujący ma swoje prawa. A w pkt.16.1 „ Raj dla dzieci na placach zabaw w m. Przywodzie i Ślazowo gmina Przelewice.” A tam to dalej zostaje”.

Radny Pender-„ w poprzednim WPI był plac zabaw w Kłodzinie i Przelewicach gdzie w tym miejscu jest Kłodzino niech mi Pani powie”.

Pani Cielecka-„ w całym tym punkcie 16 bo tutaj nigdzie nie są wymienione miejscowości. To się nie zmienia”.

Radny Pender-„ mam taką drobną uwagę, że brakuje słowa budowa, bo jeżeli w Kłodzinie nie ma placu zabaw w ogóle to należy stworzyć, a nie poprawiać”.

Pani Cielecka-„ w tej chwili zrozumiałam o co Panu radnemu chodzi. W całym punkcie poprawa stanu boisk wraz z zapleczem oraz placów zabaw w gminie. Chodzi Panu o to, że nie ma zapisu „oraz budowa placów zabaw w gminie”. Dobrze do uchwały podmienię i wpiszę „budowa placów zabaw w gminie” Już to poprawiam.”

Radny Król-„ do pkt.1.3. chciałbym się zapytać. Bo tutaj jest wymiana rur stalowych. O jakie tu rury chodzi”.

Pani Cielecka-„ przepraszam bardzo ten punkt przyjmowaliśmy w poprzednim WPI i idzie o ten kawałek rury stalowej, który jest w Karsku i ciągle trzaska i nawala. Jest to ciągle klejone”.

Radny Król-„ ja myślałem, że chodzi o wymianę całości”.

Pani Cielecka-„ nie tu chodzi o ten odcinek w Karsku, który jest stalowy”.

Pan Budnicki-„ tu jest poprawa stanu boisk, a w Kosinie ma być nowe boisko”.

Pani Wieczorkiewicz Sołtys Sołectwa Żuków-„ przy poprawie stanu boisk czy tutaj chodzi o te boiska tak jak u nas nie szkolne, ale to drugie. Czy tu chodzi o poprawę nawierzchni i w ogóle opiekę nad boiskami?'.

Pani Cielecka-„ proszę państwa chyba się nie zrozumieliśmy. My w tym WPI, w tym załączniku nie zmieniliśmy nic z poprzedniego załącznika. My go jedynie rozszerzyliśmy o te dwa tematy, żeby miały jednakowe brzmienie. W związku z powyższym rozmowy o tym co było gdzie ja już to omawiałam. Przy następnych zmianach w WPI jeśli będzie czas, bo mamy czas do 4 października br. to nie ma czasu na Komisje i dyskusje. WPI nie zmieniło swego kształtu, ono ma tylko wprowadzone dwa zadania. Pan Wójt ma rację trzeba było państwu pociągnąć znacznikiem te dwa zadania żebyście wiedzieli o czym mówimy. To WPI nie zmieniło się w ogóle poza tym, że w pkt.14.7 jest wpis „ Razem łatwiej w świetlicy wiejskiej w Laskowie” i 16.1. gdzie jest „ Raj dla dzieci na placach zabaw w miejscowości Przywodzie i Ślazowo w gminie Przelewice”.

Radna Woźniak-„ jeśli chodzi o Przelewice to mówiliśmy o wykonaniu oświetlenia w kierunku cmentarza”.

Pani Cielecka-„ będzie to oświetlenie naniesione. Ja mam to u siebie wpisane i będziemy to budować.”

Pani Cegłowska-„ z tego co widziałam wcześniej takie plany inwestycyjne to Kłodzino było ujęte a w tej chwili nie jest w ogóle ujęte czyli do 2013 roku nie ma co liczyć chyba, że z tej rezerwy”.

Pani Cielecka-„ jeśli Pani Dyrektor uczestniczyła w Sesji na której był przyjmowany WPI to myśmy rozmawiali o tym, że zadania z listy rezerwowej nie znaczy to, że one nie będą realizowane.”

Pani Cegłowska-„ ja wiem co to znaczy lista rezerwowa”.

Radny Pender-„ ja rozumiem, że jak była tutaj na rezerwie termomodernizacja budynku w Kłodzinie to ta sala przechodzi już do realizacji”.

Pan Wójt-„ ja będę to przedstawiał Wysokiej Radzie ale to nie jest jednoznaczne, że przedstawię. Jeżeli tylko znajdą się możliwości finansowe to tak. Pan Przewodniczący może przerwać dyskusję bo teraz rozmawiamy o tym co było już zatwierdzone”.

Pan Przewodniczący Rady-„ zaraz zaraz Panie Wójcie ale teraz podejmujemy taką uchwałę to tak jakbyśmy od nowa zatwierdzali ten program”.

Pani Cielecka-„ ma Pan Przewodniczący rację. Muszę powiedzieć, że termomodernizacja tak jak omawialiśmy przy budowie WPI, że jest to zadanie bardzo duże. To nie jest tylko remont tego cieknącego dachu, najprawdopodobniej wykonawca przyjedzie w czwartek lub piątek obejrzeć co jest do zrobienia jeśli chodzi o szkołę w Kłodzinie. Tylko dlatego, że nie mamy dekarzy na terenie naszej gminy, a ci którzy są mają tyle pracy, że nie chcą się tego w ogóle podjąć. I ściągać będę dekarzy albo z Pyrzyc albo ze Stargardu. Ale to nie jest ta termomodernizacja, która była przemyślana w tym zadaniu. Powiem dalej państwu, że to zadanie miała gmina obowiązek na podstawie ustawy o finansach publicznych, że do 15 sierpnia musieliśmy do Urzędu Marszałkowskiego dać wykaz wszystkich zadań, które chcemy aby były dofinansowane w latach 2007-2013. Czyli z tego aktualnego rozdania. I te zadania, które są z listy rezerwowej zostały wstawione do Urzędu Marszałkowskiego. Musicie państwo wiedzieć, że jeżeli byśmy czegokolwiek nie zgłosili to czy wy państwo będziecie jeszcze radnymi, to czy Pan Wójt będzie jeszcze Wójtem za następnej kadencji gdybyśmy teraz tego nie zgłosili to w następnej kadencji nie moglibyśmy o nic wystąpić, co nie zostało zgłoszone. Szkoła też jest zgłoszona jako zadanie do realizacji”.

Pani Cegłowska-„ ale tego nie ma w planie więc jak może być zgłoszone”.

Pani Cielecka-„ czy Pani mnie słucha Pani Dyrektor”.

Radny Pender - „ ja zrozumiałem jak Pan Wójt mówił o złym stanie szkoły w Kłodzinie, że po prostu to zadanie z rezerwy przechodzi do realizacji”.

Pani Cielecka-„ to zadanie przejdzie z rezerwy do realizacji wtedy nam się otworzą fundusze”.

Pan Przewodniczący Rady-„ na dzisiaj się zajmujemy dwoma rzeczami, tamto jest zaklepane”.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w wyniku którego jednogłośnie 12 głosami za podjęta została Uchwała Nr X/79/2007r. Rady Gminy z dnia 25 września br. w w/w sprawie. Stanowi ona załącznik Nr 24 do niniejszego protokołu.

Do p-ktu 15 porządku:

W tym punkcie obrad Pani Cielecka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok.

Pani Cielecka-„ to jest to co omawiałam żeby sięgnąć ze 100zł z wartości zadania po te 74 zł musimy wykazać, że mamy całe sto złotych. Środki, które pożyczamy z innych zadań po realizacji zadania i otrzymaniu dofinansowania wrócą z powrotem tam skąd zostały wzięte”.

Dyskusji do przedłożonego projektu uchwały nie było.

Projekt uchwały poddany został pod głosowanie w wyniku którego jednogłośnie 12 głosami za podjęta Uchwała Nr X/80/2007r. Rady Gminy z dnia 25 września 2007r. w w/w sprawie. Stanowi ona załącznik Nr 25 do niniejszego protokołu.

Do p-ktu 16 porządku:

W tym punkcie obrad w pierwszej kolejności głos zabrał Pan Przewodniczący Rady a następnie Pan Wójt Gminy, którzy przedstawili informacje na temat złożonych oświadczeń majątkowych Radnych za 2006 rok oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

Do p-ktu 17 porządku:

Pan Wójt Gminy-„ Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni zebrani tą informację ja bardzo przepraszam, że ona dopiero dzisiaj do was dotarła, że mieliście mało czasu aby się z nią zapoznać. W związku z tym jeśli będą jakieś wątpliwości i pytania służę informacją i myślę, że wspólnie odpowiemy na problemy, które państwa zaciekawiły. Ja przepraszam, że to dopiero dzisiaj. Tak wyszło, natomiast będę się starał aby informacja była zawsze na dzień przed Sesja, abyście państwo mieli możliwość spokojnego zapoznania się z nią w domu. Dożynki, mój wyjazd itd. poskutkował, że no niestety nie miał kto zaakceptować tego i dzisiaj dopiero rano na tej informacji został złożony podpis.

Do p-ktu 18 porządku:

Pan Wójt-„ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni goście nazbierało się tego dużo, ale praktycznie nie mogłem tego potraktować jako interpelacji tylko zapytania. Nie ma akurat Pani Radnej Ciarkowskiej myślę, że wspólnie tutaj z Panią Dyrektor postaramy się odpowiedzieć. Będziemy zbierać informacje z różnych szkół na terenie naszego województwa, którzy uczniowie ukończyli gimnazjum a nie podjęli dalszej edukacji”.

Pani Kozicka-„ problem polega na tym, że jeszcze do niedawna był obowiązek informowania szkoły, ale w chwili obecnej szkoły nie przedkładają takich informacji. Tam gdzie szkoły średnie informują to mamy, ale to jest około 50-60% naszych absolwentów. Po prostu szkoły średnie nie mają takiego obowiązku informowania gimnazjum.”

Pan Wójt Gminy-„ nie mniej jednak Zespół Szkół Ponad Gimnazjalnych Nr 2 w Barlinku taką informację już nam dostarczył. W związku z tym jest to bardzo dobry przykład, że można. Będziemy po prostu wysyłać informacje z pisemnym zapytaniem jacy uczniowie z terenu gminy uczęszczają do danej szkoły. Drugie zapytanie to Pan Radny Pender odnośnie ogrzewania pomieszczeń oddziału zerowego. Ja się dziwię, że to dopiero teraz do mnie dotarło iż rodzice byli niezadowoleni a ten fakt nie był zgłoszony do Wójta. Ja zajmę się tym tematem tak aby dzieci w oddziale przedszkolnym nie chodziły w kurtkach.. Na pewno jeżeli będą tylko takie możliwości dołożymy grzejników aby tą salę ocieplić. Jeśli chodzi o wgłębienie przy wejściu do Ogrodu Dendrologicznego. Tak się akurat stało, że na nieszczęście jest to droga powiatowa. Nie mniej jednak wystąpię tutaj z pismem do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Gdyby były potrzebne moce przerobowe to również umożliwimy naprawę tego wjazdu i chodnika przy pomocy naszych ludzi. Zarząd Dróg Powiatowych tłumaczy się, że nie ma mocy przerobowych, mają tak dużo spraw do załatwienia, że nie mogą się wyrobić. W jakim terminie to zostanie zrobione to trudno mi powiedzieć. Jak otrzymam odpowiedź od Pana Dyrektora to dam Wysokiej Radzie odpowiedź. Odnośnie zapytania Radnego Pawlickiego. W informacji jaka przedłożyłem jest taka wzmianka „ trwają uzgodnienia porozumień w sprawie wspólnych inwestycji ze starostwem na budowę chodnika w Kosinie. Zarząd Powiatu pyrzyckiego postawił wszystkich Wójtów i Burmistrzów w bardzo niezręcznej sytuacji. Środki na inwestycje są tak ograniczone, że na terenie poszczególnych gmin powiatu pyrzyckiego możemy przeprowadzić inwestycję za 40tys. złotych. Wstępne przymiarki do tego co trzeba byłoby zrobić poskutkowały tym, żeby ewentualnie wystąpić z propozycją współfinansowania inwestycji budowa chodnika w miejscowości Kosin. Wydarzył się tam tragiczny wypadek, nawet ograniczenie prędkości nie jest przez użytkowników pojazdów respektowany. W związku z tym jest taka przepychanka bo chciałem żeby gmina nie była inwestorem tego akurat zadania a Zarząd Dróg Powiatowych, bo wszystkie formalności spadają później na gminę. A że właścicielem jest Zarząd Dróg Powiatowych czyli patrz Zarząd Powiatu to niestety ja nie mogę podpisać takiego porozumienia. No i są przepychanki na zasadzie podpisujemy w takiej czy innej wersji. Ustalmy już w końcu jedną jedyną wersję, która będzie skutkować tym, że będzie dany inwestor, że środki finansowe w tym roku nam nie przepadną. Ja zobowiązałem się jako Wójt, że zrobię projekt drogi powiatowej i drogi prowadzącej do cmentarza. Łącznie z odwodnieniem, punktami świetlnymi itd. To będzie projekt kompleksowy. Będziemy musieli na tą drogę szukać środków pomocowych, natomiast te 40tys. złotych pomnożymy o kolejne złotówki, które poskutkują, że to zadanie wspólnie z Zarządem Powiatu wykonamy. Odnośnie tablicy informacyjnej z nazwą miejscowości jeśli chodzi o Jesionowo wystąpię ponownie.”

Pan Sekretarz Gminy-„ ta sprawę zgłaszał Pan radny Paplicki w czwartek. W piątek przedzwoniliśmy do pracownika Zarządu Dróg. Wczoraj miałem odpowiedź od kolejnego pracownika dróg, który był zaskoczony, że nowy znak został skradziony. Zgłasza to do policji, szukają sprawcy. Musi więc kolejną tablicę zamówić i ją wówczas wstawić”.

Pan Wójt Gminy-„ pytanie Pana radnego Świderskiego ile z budżetu gminy dołożymy do odejścia pracowników na zasłużoną emeryturę jeśli chodzi o oświatę. Na dzień dzisiejszy nie potrafię tego zrobić. Pani Skarbnik zostanie poproszona przez mnie aby takie wyliczenia zrobić. Natomiast ci którzy odchodzili na emerytury skutkuje to tym, że należą im się odprawy itd. I to było w budżecie danej placówki uzgodnione, zarezerwowane. Natomiast co do finansów damy odpowiedź na piśmie w terminie 14 dni.”

Pani Skarbnik-„ ja przepraszam, ale ja zrozumiałam iż trzeba wyliczyć ile dołożymy do oświaty. Bo to co jest to jest na stan 30 czerwca br. a ja mam zrobić aktualną analizę”.

Pan Wójt Gminy-„ natomiast jeśli chodzi o naukę dwóch języków obcych ja rozmawiałem z Panią Dyrektor Kozicką na ten temat. W chwili obecnej są ogromne perturbacje związane z tym jak mają być realizowane zajęcia z języka obcego. Najkorzystniejszą sytuacją byłoby aby uczniowie przychodzący do gimnazjum mogli uczyć się dwóch języków tj. niemieckiego i angielskiego. Wnioskowała swego czasu Radna Woźniak. Myślę, że również tutaj trzeba czynić takie przymiarki do ewentualnego zatrudnienia nowego nauczyciela i zwiększenia budżetu oświatowego. Bez tego ani rusz. Musimy zrobić przymiarki do nowego budżetu na 2008 rok. Czym to będzie skutkowało nie wiem, ale potrzeba jest jak najbardziej tutaj widoczna i wydaje mi się iż tego nie unikniemy. To co Pani Dyrektor mówiła, że były wizyty rodziców, którzy byli wręcz niezadowoleni, że dzieci uczą się nie tego języka, którego by chciały. Nie można sobie na to pozwolić bo nie ma takich możliwości aby jeden uczeń uczył się dwóch języków. Odnośnie pytania Radnej Ciarkowskiej również zrobimy wyliczenia jakie koszty generuje ten punkt filialny w Przywodziu. Jeśli chodzi o wodę w Żukowie to w WPI jest to zadanie ujęte. Kiedyś za czasów pgr-ów były dwie studnie. Jedna została najprawdopodobniej zapiaszczona, jeszcze za czasów byłej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wodociągi Zachodniopomorskie po przejęciu ujęcia w 2003 roku próbowały uruchomić tę studnię ale niestety bez efektu. Odwiert ten jest ujęty w WPI i zarówno Karsko, Żuków jak i miejscowość Wołdowo i Laskowo zostały tylko z jednym ujęciem. Będziemy robić wszystko aby to drugie ujęcie tzw. rezerwowe uruchomić. No i te brzydkie zapachy z kanalizacji. Była już o tym mowa niejednokrotnie przy wizytach pracowników „ Wodociągów zachodniopomorskich”. Ja swego czasu również zajmowałem się tym tematem dlaczego tak się dzieje. Tłumaczenia były bardzo różne, że nie ma odprowadzenia nieprzyjemnych zapachów tzw. wentylacji w toaletach. Ale mam tutaj takie sformułowanie „ brzydkie zapachy z kanalizacji ostatnio były czyszczone i płukane sieci oraz studzienki kanalizacyjne przez administratora oczyszczalni. Odór może utrzymywać się również wokół otoczenia połączenia sieci tłocznej z grawitacyjną. Będzie również utrzymywał się w przypadku niskiego ciśnienia powietrza. Należałoby określić gdzie ten odór występuje bardzo intensywnie aby można było rozmawiać z wodociągami w celu uniknięcia tego. Pytanie Pana radnego Halarewicza aby przynajmniej raz w roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji. Wydaje mi się, że tutaj głos należy się Panu Przewodniczącemu i jeśli zdecyduje, że takie wspólne spotkanie jest jak najbardziej skuteczne to zrobi to. Ja tu nie widzę problemu. Radny Marian Świderski budowa Sali gimnastycznej przy gimnazjum i czy istnieje gwarancja mimo iż firma przestała istnieć. Umowa z pierwszym wykonawcą, który robił dach została rozwiązana z przyczyn zależnych od inwestora i gminy. Gmina nie miała po prostu środków finansowych na dokończenie tej inwestycji. Rozwiązanie umowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy zwalnia tegoż wykonawcę ze zobowiązań wynikających z gwarancji. Jednak ja tutaj poproszę Panią Radczynię aby wypowiedziała się w tym temacie bo Radny mówi, że może są jakieś fundusze gwarancyjne które umożliwiły by uzyskanie jakiś środków finansowych na wykonanie remontu dachu przy gimnazjum. Czy Pani Mecenas mogłaby w tej chwili w tym temacie coś wyjaśnić?”.

Pani Mecenas-„ w tej chwili nie mogę. Muszę mieć wgląd do dokumentów i zobaczyć jak chronologicznie wszystko to wygląda. Zapoznam się z dokumentami i wówczas odpowiem”.

Pan Wójt Gminy-„ dobrze na pewno Pani Mecenas zapozna się z tymi dokumentami i damy taką odpowiedź. Natomiast jeszcze pytanie Pana Radnego Pendera jeśli chodzi o punkt świetlny i tablicę informacyjną. Byłem, widziałem i rzeczywiście jest takie ciemne miejsce i w tym momencie ja się dziwię, że projekt nie przewidywał doświetlenia między jednym a drugim punktem. Natomiast musi to wiązać się z szeregiem czynności. I tak mimo usilnych próśb Zakład Energetyczny nie może podwiesić lampy ulicznej. Gmina musi uzyskać zgodę od operatora oświetlenia ulicznego w Szczecinie. I dopiero będzie można podwiesić lampę po uzyskaniu zgody. Wiąże się to z tym, że wykonawcy, którzy będą wykonywać oświetlenie dodatkowych punktów w Żukowie i Lubiakowie nam to umożliwi. A jeżeli chodzi o tablicę informacyjną tak jak Sekretarz Gminy wspomniał będzie zabrana spod Gminnego centrum Informacji i przekazana do Kłodzina”.

Pan Sekretarz Gminy-„ była taka sytuacja, że tablica drewniana miała być tam przeniesiona, ale Sołtys z Kłodzina powiedział, że on drewnianej nie chce. Taka była jego odpowiedź. Chciałem ja przekazać dwa tygodnie temu. On chce mieć tablicę nową, stalową , zamykaną. Ja chciałem dać drewniana taką jakie są w innych wioskach”.

Pan Wójt Gminy-„ Panie Radny jeśli mogę coś zaproponować. Brakuje tej tablicy w związku z tym, że ją mamy przeniesiemy ją do Kłodzina i zobaczymy co się będzie działo”.

Do p-ktu 19 porządku:

Pan Przewodniczący-„ pozwolę sobie zająć trochę czasu dla omówienia trzech tematów. Pierwszy temat dotyczy skargi Pani Jadwigi Pieniążek zam. Lubiatowo 23 na działalność no nie wiem czy tutaj można się dopytywać czy na działalność Pana Wójta czy nawet po części na Przewodniczącego Rady. Krótko mówiąc na posesji są świerki one są na posesji Pana Kubickiego zasłaniają porzeczki Pani Pieniążek. Pisze skargę najpierw do Urzędu Gminy gdzie Wójt wysyła tam kontrolę, udziela się jej informacji w jaki sposób tą sprawę najłatwiej załatwić, kto ma to przyciąć na czyj koszt itd. W myśl obowiązującego prawa w tym kraju. To nie satysfakcjonuje tą Panią i pisze do Ministerstwa Ochrony Środowiska dwu czy trzykrotnie. W każdym bądź razie mówi, że Sesje Rady nie odbywają się w okresie wakacyjnym aby rozpatrzyć jej sprawę. Krótko mówiąc aby nie zajmować państwu czasu. Mój wniosek formalny jest taki żeby powyższą sprawę skierować do Komisji Rewizyjnej, która zapozna się z pełnym materiałem w tej sprawie, zajęła stanowisko i dała odpowiedź. Krótko mówiąc aby stwierdziła zasadność skargi. Prośba do Przewodniczącego Komisji rewizyjnej żeby załatwić to w miarę w przyzwoitym terminie przy planowanym posiedzeniu Komisji jako jeden z dodatkowych tematów.

Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny w wyniku którego przyjęty został jednogłośnie 12 głosami za.

Pan Przewodniczący Rady-„ to jest jedna rzecz jaka wpłynęła do Rady. Druga sprawa to mamy wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Podjęliśmy uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, którą podejmowaliśmy nie tak dawno bo w 2005 roku. Ten regulamin został zaskarżony przez REMONDIS Spólka z o.o. w Szczecinie a chodzi o wywóz nieczystości stałych. Ta uchwała była w kilku punktach niezgodna z naszym prawem. Wyszliśmy ponad to co już było uregulowane w ustawie”.

Pani Mecenas-„ więc nasz regulamin zaskarżyła spółka REMONDIS. Zaskarżyła głównie w zakresie obowiązku każdorazowego ważenia odpadów u odbiorcy oraz bezpłatnego dostarczania worków do selektywnej zbiórki odpadów. Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrując skargę Remondis-u nie był związany w przeciwieństwie do innych Sądów zakresem skargi, ale jednocześnie badał całość regulaminu. W wyniku procedury prowadzonej w Sądzie, Sąd stwierdził iż Rada Gminy przekroczyła swoje upoważnienia ustawowe zawarte w art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i zachowaniu porządku. Intencja właściwie Rady uchwalając ten regulamin było określenie takiego kodeksu ekologicznego na terenie gminy, zebranie przepisów regulujących sprawy czystości w wielu ustawach, między innymi w ustawie o utrzymaniu czystości, o ochronie środowiska, podatkach i opłatach lokalnych, o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt itd. Zawarte to wszystko było w regulaminie. Natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził iż gmina nie ma do tego uprawnień, nie powinna powtarzać zapisów zawartych w innych przepisach i powtarzać zapisów ustawowych jak i definicji ustawowych zamieszczonych w innych ustawach. I w tym zakresie zapisy naszego regulaminu uchylił stwierdzając iż są one nieważne. Wyrok Sądu Administracyjnego nie jest jeszcze prawomocny, uprawomocni się 30 września br. tj. w 30 dni od daty doręczenia. Od tego wyroku służy skarga kasacyjna, którą można oprzeć na podstawie naruszenia prawa materialnego. Zapoznając się z wyrokiem Sądu nie dopatrzyłam się aby była zasadność zaskarżenia tego wyroku. Po prostu Sąd wykazał, że nie możemy wyręczać obywateli żeby modyfikować we własnym zakresie przepisy ekologiczne, po prostu wychodzić z założenia że jeżeli zostało to raz opublikowane i uchwalone przez Sejm my nie mamy podstaw aby na naszym terenie taka sobie kodyfikację wprowadzić. Wychodzi dalej z założenia, że nieznajomość przepisów szkodzi a więc nasza wiedza w tym zakresie musi być poszerzona poprzez punktowanie może nawet w formie komunikatów w Biuletynie Informacji Publicznej natomiast nie możemy tego robić poprzez Uchwały Rady.”

Pan Przewodniczący Rady-„dziękuję bardzo za fachowe wyjaśnienie. Skutki rodzi to takie, że wzywają nas do zapłacenia 555złotych tytułem kosztów postępowania. Także to nie jest tak, że nasze uchwały nie są tylko oceniane przez nadzór wojewody, ale są również analizowane przez przedsiębiorców itd.”

Pani Mecenas-„ należy jeszcze stwierdzić, że nadzór wojewody nie wniósł do naszych uchwał żadnych zastrzeżeń. W momencie kiedy wyrok się uprawomocni, będzie on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i na podstawie tego wyroku zapisy zostaną wykreślone. Także przy zmianie regulaminu możemy to uwzględnić i uszczuplić zapisy regulaminu”.

Pan Przewodniczący-„ i trzecia sprawa to Rada Parafialna w Przelewicach zwróciła się z prośbą i apelem o udzielenie wsparcia finansowego na koszty remontu zabytkowego kościoła. Wymagany zakres prac to remont dachu. Podane jest konto. Moje zdanie w tej sprawie jest takie. Generalnie żebyśmy jako Rada mogli pomóc w jakiś sposób gdy nas będzie kiedykolwiek stać i mogli udzielić wsparcia finansowego na zabytki zgodnie z obowiązującym prawem poproszę również Panią Mecenas aby nam wytłumaczyła co jako Rada powinniśmy zrobić, żeby w przyszłości takie prośby wspomagać finansowo”.

Pani Mecenas-„ zgodnie z ustawa o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy między innymi opieka i ochrona nad zabytkami. Jednak aby właściwie sprawować to zadanie gmina winna prowadzić ewidencję zabytków, która jest podstawą do sporządzenia programu opieki nad zabytkami. O tym mówi ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która do tego zobowiązuje. Na podstawie tej ewidencji zabytków Wójt sporządza program opieki nad zabytkami uzgodniony z konserwatorem zabytków. Program jest uchwalany przez Radę Gminy, ale jednocześnie Rada Gminy może podjąć uchwałę na podstawie której na określonych zasadach może udzielać dotacji organizacjom, właścicielom na rekonstrukcję zabytków, na prowadzenie prac konserwatorskich jak i budowlanych. I na określonych zasadach taka dotacja może być udzielana w wysokości nawet do 100% poniesionych nakładów. Ale warunkiem jest posiadanie ewidencji, programu, zasad udzielania dotacji”.

Pan Przewodniczący Rady-„ i chciałbym w tej sprawie poznać państwa Radnych opinię. Czy idziemy w tym kierunku, że doprowadzamy do sytuacji, że wprowadzamy w formie uchwały te rzeczy a później w jakiś sposób pomóc.”

Pan Wójt-„ Panie Przewodniczący jeśli można. Dla mnie jest to jakieś może niedopatrzenie lub niedoinformowanie. Do mnie jako do Wójta Gminy Przelewice również zostało takie pismo skierowane. Ja zasięgnąłem informacji czy ja mam wpłacić jako Wójt czy jako osoba fizyczna. Ja jako Marek Kibała przekazałem na konto określoną kwotę na wspomożenie tego remontu nie jako Wójt tylko jako Marek Kibała. Myślę, że tutaj również na ręce Pana Przewodniczącego Zdzisława Pijewskiego i do poszczególnych Radnych takie wystąpienie zostało poczynione. I każdy z Radnych jeśli chce to przekaże, a jeśli nie to nie. Przynajmniej tak mi się wydaje”.

Pan Przewodniczący Rady-„ Panie Wójcie gdyby to było adresowane Zdzisław Pijewski to ja bym nawet się nie zastanawiał i nie przedstawiał tego państwu, bo moje zdanie w tej sprawie jest znane i oczywiste. Ale tu jest w tytule Przewodniczący Rady. I tutaj właśnie siedząc w tej chwili za tym stołem tą funkcję pełnię. I tylko wtedy prowadząc obrady. Pytałem Panią Mecenas jak można to zalegalizować. Żeby dzisiaj była jasność nie ma takiego prostego przełożenia i dyspozycji środków w celu pomocy. Ja wiem jakie są dyskusje, że są tysiące celów społecznych. Trzeba patrzeć na to, że dla mnie kościół to jest zabytek, kościół to jest nas ludzi a nie księdza”.

Radny Król-„ w każdej miejscowości mamy kościół jeśli wystąpi jeden to zaraz inni również. Pociągnie to jak sznurek”

Pan Przewodniczący Rady-„ to są pieniądze nas podatników naszej gminy. Zostaliśmy wybrani na jakiś czas i mamy do dyspozycji rękę aby rozdysponowywać te środki na wniosek oczywiście budżetu składanego przez Wójta. I niekiedy nawet, parę minut temu wskazywaliśmy w jaki sposób wydajemy środki na remont dachu czy na wiele innych rzeczy. Czy nie warto sprężyć się i szukać. Ale to jest moje zdanie a ja sobie cenię wypowiedź każdego z państwa”.

Radny Halarewicz-„ ja uważam, że jeżeli takowy remont miałby się odbyć a chyba już się odbywa to Rada Parafialna z Przelewic powinna chyba z pismem zwrócić pół lub rok wcześniej przed. A nie w trakcie kiedy mamy już chyba piątą poprawkę budżetu, piszczymy, naprawdę piszczymy z tym budżetem, a jeżeli dzisiaj tego nie zatwierdzimy to ludzie powiedzą no tak, tam to maja ale dla kościoła to nie. Czy to jest zabytek klasy zerowej?. Przede wszystkim rozmowa Rady Parafialnej z Konserwatorem Zabytków jak miałoby się do odbyć, a nie Rada Parafialna uchwaliła sobie, że wyremontuje dach a gmina później nam dołoży. Nie droga nie tędy prowadzi. My tu siedzimy po to żeby planować pieniądze na przyszłość a nie wstecz. W Płońsku też stoi kościół, który osobiście jako sołtys podpisywałem w darowiźnie dla parafii Rosiny. A tam stoją tylko mury. Teraz napiszę pismo proszę o odbudowę kościoła w Płońsku.”

Pan Przewodniczący Rady-„ wywołałem dyskusję i nie przewiduję iż dzisiaj będziemy jakiekolwiek środki przeznaczać na ten cel. Chodzi mi o przetarcie ścieżki. To jest cała procedura, którą byśmy uruchomili aby wspierać każdą taką inicjatywę również jeżeli chodzi o osoby fizyczne. Spójrzmy na to trochę dalej poza własny ogródek”.

Radna Woźniak-„ każdy z nas indywidualnie dostał takie pisma i jeśli miał taką wolę to przekazał na ten cel określoną kwotę.

Radny Świderski-„ mi się wydaje, że współpraca tutaj samorządu lokalnego Rady Gminy pomiędzy różnymi wyznaniami na terenie naszej gminy jest bardzo dobra. Daliśmy prawie wybudowaną świetlicę w Bylicach na cele sakralne, przekazaliśmy budynek byłej szkoły w Lucinie na cele sakralne, budynek przedszkola w Kosinie. Także tutaj ja uważam, że współpraca jest bardzo dobra. Pod względem finansowym samorząd przekazał bardzo duży majątek. Nie chcę się wypowiadać co do finansowania dalej bo być może nie wiem, każdy z Radnych musi się w tej kwestii sam wypowiedzieć. Takie jest moje zdanie. Wolą Rady Parafialnej było zapytać się a naszą jest zająć się tematem. Jeszcze raz powtarzam iż moim zdaniem ta współpraca na terenie naszej gminy jest bardzo dobra jeżeli można to w takich kategoriach to określić. Moja sugestia byłaby taka aby iść w tym kierunku bo mamy zapisane w długoletnim planie, ale to pomoc od strony urzędników czy innych osób, którzy będą ściągali z różnych instytucji materialne wsparcie, czy z różnych programów na ośrodki sakralne na terenie naszej gminy. Ja właśnie widzę taki kierunek. Może ktoś z Radnych ma inne zdanie na ten temat”.

Radny Turoń-„ ja podobne mam zdanie jak Radny Świderski. Mi się wydaje , że z biegiem czasu jak gmina będzie bogatsza, że wówczas nic budżetowi nie ubędzie jak tych parę kościołów, które są na terenie naszej gminy otrzyma wsparcie finansowe”.

Pan Przewodniczący Rady-„ moje pytanie szanowni państwo było w kierunku takim czy stworzyć precedens prawny, który mógłby za 5-10 lat być realizowany. Chodzi o wprowadzenie podstaw prawnych do tego typu działań. Taki materiał będziemy przyjmowali w głosowaniu, to nie jest tak, że dzisiaj będziemy przekazywać środki. O to proszę abyśmy podjęli taki wysiłek żeby stworzyć podstawy prawne żeby można było kiedykolwiek komuś pomóc na remont jednego czy drugiego kościoła jeśli będzie taka potrzeba, ale to również będzie odbywało się poprzez głosowanie. I będzie wtedy zgodnie z obowiązującym prawem”.

Radny Świderski-„ Pan Przewodniczący wywołał dyskusję w tym temacie, ale moim zdaniem tak jak tu wszyscy jesteśmy dobrze byłoby porozmawiać w swoim gronie, każdy wówczas będzie miał jakiś ogląd na te sprawy może większą mądrość”.

Pani Wieczorkiewicz Sołtys Sołectwa Żuków-„ witam państwa po długiej przerwie wakacyjnej powstało trochę spraw o których chciałam poinformować. Niektóre rzeczy to będą informacje co się wydarzyło oraz trochę takich ważniejszych spraw. Pierwsza rzecz to drogowskaz na krzyżówce gdzie jest Ukiernica, był drogowskaz Żuków 2km, ale jego już nie ma i ludzie nie wiedzą jak dojechać do Żukowa. Jest Płońsko, jeżeli jest koszt dodatkowy żeby to postawić w tym samym miejscu to wystarczy tylko tam gdzie jest Płońsko domalować Żuków 2km. Druga sprawa to teraz w wakacje sobie trochę pospacerowałam i jest coś strasznego. Żuków to jest jeden wielki śmietnik. Panowie Radni to jest wielki apel do was i do Pana Wójta ponieważ wiemy, że 45% mieszkańców z Żukowa nie ma w ogóle koszy na śmieci. Najwyższa średnia co do ilości koszy to jest w Karsku. W Zukowie nie ma osób, które nie mają śmieci, więc wysypują wszędzie. Rozmawialiśmy z Panem Wójtem odnośnie tego, nie wiem nie zostało na pewno w tej kwestii nic zrobione ale Pan Wójt wyszedł z taką propozycją, że postawi kosze gminne i będzie egzekwował tą należność. Jeżeli ma być rozwiązany ten problem to się pytam kiedy żeby temu zaradzić. Boisko jest zaśmiecone. I jeżeli jest mowa o boisku to mam pytanie kto jest gospodarzem tego dużego boiska w Żukowie, bo jeżeli nikt to chciałabym zaproponować żeby może szkoła, może by były jakieś środki na utrzymanie boisk. Wykaszanie trawy to jest najważniejsza rzecz. Jeżeli to będzie zrobione to dzieci mogą biegać, bo koło szkoły jest tylko małe boisko. To jest taka najważniejsza sprawa panie Wójcie. Później czytaliśmy w informacji, że zostały wyczyszczone rowy melioracyjne. Oczywiście pamiętam bo przychodzili do mnie ci panowie, oni wyczyścili ten rów w kierunku jeziora, ale naprzeciw bloku jest tak zapchany, że trzeba go oczyścić. U nas nie ma pracowników, wcześniej rozmawiałam z Panem Sekretarzem, który powiedział, że w Przelewicach jest ich bardzo dużo. Na dożynkach widziałam bardzo dużo osób w pomarańczowych kamizelkach i chciałam jeżeli jest to możliwe zaprosić tych panów o ile jest to możliwe do Żukowa aby wyczyścili te rowy”.

Pan Wójt Gminy-„ ale o jakich rowach mówimy?”.

Pani Wieczorkiewicz-„ na górce jest pałac i tutaj jest wyschnięte takie jeziorko i to jest rów przy drodze powiatowej”.

Pan Przewodniczący Rady-„ Panie Sekretarzu czyściliśmy jakieś rowy melioracyjne w ramach prac interwencyjnych?”.

Pan Sekretarz Gminy-„ były czyszczone przy drogach gminnych. Ten fragment, który idzie naprzeciwko drogi do jeziora. I tam puściliśmy pracowników”.

Radny Turoń-„ tam nie robili w ogóle”.

Pani Wieczorkiewicz-„ robili ten rów w stronę jeziora, ale wzdłuż drogi powiatowej jest nie wyczyszczony. I dlatego tam zawsze wszystko zalewa. To jest taki apel gorący. I teraz tablica informacyjna. Mówiliśmy o tym. Pan Sekretarz się pytał. Ona w Żukowie jest w złym miejscu przy przystanku PKS-u. W związku z tym bo o oświetleniu nie będę mówiła dzisiaj a w związku z tym nadmienię tylko, że nasza młodzież nie ma gdzie się spotykać. Ta tablica informacyjna ma już chyba z 10 lat, ta płyta paździerzowa jest już spuchnięta. I moja prośba jest taka żeby ją przenieść może koło sklepu nowego ponieważ bardzo dużo osób czyta te wszystkie informacje. Ja swoje społeczeństwo informuję o wszelkich informacjach jakie otrzymuję czy to ze Starostwa czy Urzędu Gminy. Ludzie nie mają w tym przypadku możliwości przeczytania ponieważ mało osób jeździ autobusem. I jeszcze taka sprawa, że nie wolno przy sklepie spożywać alkoholu i u nas w Żukowie szczególnie jest tak dużo osób pijących. Oni tak dużo spożywają napojów wyskokowych a wszystkie butelki leżą w krzakach jak się wchodzi do parku. Wiele razy zwracałam im uwagę i moja prośba jest taka, żeby tam postawić kosz na śmieci”.

Pan Przewodniczący Rady-„ przedsiębiorca powinien zabezpieczyć na swoje odpady kosz”.

Radny Turoń-„ Pani Sołtys ja Pani przerwę ale ten kawałek ja już to mówiłem Panu Wójtowi gdzie przechodzę to jest teren gminy i trzeba to po prostu wykosić, wyczyścić te krzaki i będzie spokój”.

Pan Przewodniczący Rady-„ Szanowny Panie Radny jak Pani Sołtys mówi to proszę słuchać”.

Pani Sołtys-„ jeszcze jedno prosiłam wcześniej jeszcze przed wakacjami o zmobilizowanie właściciela pałacu o wykoszenie tych chaszczy. One w tej chwili są już 2 metrowe. To się wszystko rozsiewa. Już od następnego roku będziemy brali udział w konkursie piękna wieś, a nie posesja to Żuków zostanie skreślony na samym starcie. Jak startowałam na Sołtysa to obiecałam, że będę robiła wszystko aby była estetyzacja wsi i dlatego moją ostatnią sprawa już dzisiaj Panie Wójcie chciałam rzucić takie hasło. W związku z tym, że mamy XXI wiek i kosą jednak nie wszyscy potrafią kosić. My jako Rada Sołecka i ja jako Sołtys my pracujemy społecznie, ale rozmawiałam z Panem Wójtem zaraz po wyborach i Pan Wójt miał się zapoznać z naszym sąsiadem czyli Pyrzycami a chodzi o Statut. Jeżeli np. w Statucie można by zmienić, że 1% czy 2% przypisu podatku można by przekazać na Radę Sołecką to wówczas można by było kupić kosiarkę do wykaszania miejsc tzw. gminnych. Wyglądało by to estetycznie. Ja mogłabym jako Sołtys mieć taką kosiarkę a robili by to pracownicy interwencyjni”.

Pan Wójt Gminy-„ Panie Przewodniczący jeśli mogę odnieść się do tego to odnoszę wrażenie, że Pani Sołtys nie zaglądała do Urzędu Gminy przez co najmniej 3m-ce, że dzisiaj to Pani wszystko artykułuje dzisiaj na Sesji. Ja jestem do dyspozycji prawie cały czas a Pani dzisiaj mówi o takich problemach z którymi boryka się miejscowość Żuków. Serdecznie zapraszam do Urzędu Gminy zawsze jestem otwarty i przyjmuję te informacje z pokorą. Gdybym o tym wiedział to na pewno szereg rzeczy byłoby zrobionych”.

Pani Sołtys-„ ja zgłaszałam Pani Osińskiej”.

Pan Wójt-„ proszę przyjść do mnie osobiście”.

Pan Przewodniczący Rady-„ czyli obowiązkowo raz na kwartał zebrania z Sołtysami”.

Pan Maciejewski Sołtys Sołectwa Topolinek-„ ja mam prośbę do Pana Wójta, do Pani Skarbnik oraz do Radnych. Przystanek dla dzieci w Topolinku o to bym najmocniej prosił, bo zbliża się okres jesienny a u nas jest bardzo dużo dzieci. Jest ten przystanek, który został zrobiony, ale on pod te potrzeby jest za mały”.

Pan Przewodniczący Rady - „ prośba konkretna komentować nie trzeba”.

Radny Pender-„ skoro mówimy o przystankach to ja mam taką prośbę żeby zwrócić uwagę na stan czystości tych przystanków, na zwiększenie częstotliwości opróżniania tych koszy. Bo w wielu miejscowościach są zapełnione i jest bałagan na przystankach.”

Wskutek wyczerpania porządku obrad Pan Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia X Sesji Rady Gminy w Przelewicach.

Przeniesiono z dyktafonu:

T. Kowalczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 03-12-2007 11:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-12-2007 11:46