Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/90/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przelewice na rok 2008


Uchwała Nr XII/90/07 r.

Rady Gminy w Przelewicach

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przelewice na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 13.015.919 ,
z tego:

  1. dochody bieżące - 12.848.290 zł,

  2. dochody majątkowe - 167.629 zł.  

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 13.303.287 .  

§ 3Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 287.368 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów - 287.368 zł.  

§ 4Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)

- przychody w wysokości - 1.000.000 zł,

- rozchody w wysokości - 712.632 zł  

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości - 78.843 zł

- celową w wysokości - 5.000 zł,

z przeznaczeniem na:

realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 5.000 zł.  

§ 6Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

- inwestycyjne w latach 2008-2010 (Załącznik Nr 4) w wysokości - 1.939.700 zł.

§7Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (Załącznik Nr 5)
w wysokości:

  1. przychody - 1.327.806 zł,

  2. wydatki - 1.327.806 zł.  

§ 8Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 6) w wysokości:

  1. przychody - 12.000 zł,

  2. wydatki - 12.450 zł.  

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 200.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

  1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

- inwestycyjne w latach 2008-2010 ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały,

2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.  

§ 11Ustala się dotacje:

1. jednostek sektora finansów publicznych:

a. podmiotowe Załącznik Nr 7) w wysokości - 142.000 zł,

b. przedmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości - 203.890 zł,

2. jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe
na zadania własne (Załącznik Nr 9)w wysokości - 100.400 zł.  

§ 12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

- zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 10.  

§ 13. Ustala się plan realizacji przez Gminę dochodów budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 141. Ustala się dochody w wysokości - 43.000 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 55.000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 5.000 zł.

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.  

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty - 200.000 zł

2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,

4. przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

6. udzielania zaliczek (do rozliczenia) dla pracowników na pokrycie drobnych wydatków oraz zaliczek stałych na okres roku budżetowego. Zaliczki powinny

być rozliczane nie później niż 14 dni po wykonaniu zadania, a zaliczki stałe

przed upływem roku budżetowego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 04-01-2008 10:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Rogowicz 04-01-2008 10:34