Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/92/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 r.


UCHWAŁA NR XII/92/07 r.

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) Rada Gminy Przelewice uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 551.795

w tym:

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

( związków gmin), powiatów ( związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 202.225 zł

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 0960 Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3.500 zł

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 0960 Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.000 zł

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż

alkoholu 10.253 zł

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 0960 Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.000 zł

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116 Biblioteki

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

( związków gmin) , powiatów ( związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4.500 zł

dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne

obszary i obiekty chronionej przyrody

rozdział 92595 Pozostała działalność

§ 6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin

( związków gmin), powiatów ( związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 328.317 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 551795

w tym:

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 202.225 zł

dział 750 Administracja publiczna

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.500 zł

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000 zł

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.000 zł

dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.253 zł

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116 Biblioteki

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej

instytucji kultury 4.500 zł

dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne

obszary i obiekty chronionej przyrody

rozdział 92595 Pozostała działalność

§ 6051 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 328.317 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 04-01-2008 10:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2008 10:38