Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/93/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.


UCHWAŁA NR XII/93/07 r.

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 19.600

w tym:

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600 zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 6.000 zł

dział 710 Działalność usługowa

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 Zakup usług pozostałych 2.500 zł

rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

§ 4300 Zakup usług pozostałych 500 zł

rozdział 71035 Cmentarze

§ 4300 Zakup usług pozostałych 5.000 zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 1.000 zł

dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

oraz wydatki związane z ich poborem

rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

należności budżetowych

§ 4300 Zakup usług pozostałych 4.000 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 19.600

w tym:

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80110 Gimnazja

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19.600 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 04-01-2008 10:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2008 10:38