Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/95/2007 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych


U C H W A Ł A Nr XII/95/07 r.

RADY GMINY w PRZELEWICACH

z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / z 2001r. Dz U Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175.poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181,poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 / w związku z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych / Dz U z 2006r. Nr 121 poz. 844, Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847) Rada Gminy w Przelewicach uchwala, co następuje:

§ 1 Zwalnia się z podatku od środków transportowych:

1. środki transportu używane do celów ochrony przeciwpożarowej w gminie Przelewice

2. środki transportu używane do dowozu uczniów do szkół użytkowane przez gminę i jej

jednostki organizacyjne, które nie służą prowadzeniu działalności gospodarczej.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przelewice.

§ 3 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia

2008 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 04-01-2008 10:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 04-01-2008 10:40