herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XIII/111/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie podjęcia wspólnych działań, na rzecz rozwoju Gminy Przelewice i Gminy Pyrzyce. 2008-04-04 14:30
Uchwała Nr XIII/110/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok 2008-02-27 15:21
Uchwała Nr XIII/109/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2008 rok 2008-02-27 15:21
Uchwała Nr XIII/108/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości 2008-02-27 15:16
Uchwała Nr XIII/107/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. 2008-02-27 15:09
Uchwała Nr XIII/106/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Przelewice 2008-02-27 15:09
Uchwała Nr XIII/105/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok 2008-02-27 15:07
Uchwała Nr XIII/104/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 2008-02-27 15:06