Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Przelewicach


Wójt Gminy

Przelewice

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZELEWICACH

1. Kandydaci ubiegający się o stanowisko powinni posiadać:

- obywatelstwo polskie

- pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych

- wykształcenie wyższe bibliotekarskie lub ukończone studia wyższe oraz

podyplomowe studia bibliotekoznawstwa

- co najmniej 5 letni staż pracy

2. Preferuje się kandydatów posiadających:

- 3 letni staż pracy w instytucjach związanych z działalnością kulturalną

- znajomość języka obcego

- umiejętność obsługi komputera

Oferty kandydatów powinny zawierać następujące dokumenty:

- podpisany wniosek z motywacją przystąpienia do konkursu

- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, dodatkowe uprawnienia (odpisy lub

potwierdzone    kserokopie dokumentów: dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, itp. )

- koncepcję funkcjonowania i rozwoju jednostki

- życiorys /CV/

- kserokopie świadectw pracy

- oświadczenie o stanie zdrowia

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa

popełnione umyślnie

-oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi

- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Przelewicach w sekretariacie Urzędu Gminy w Przelewicach lub pocztą w terminie do 03 czerwca 2008 r. do godz. 15:30.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej wymienionym terminie, nie będą

rozpatrywane.

Postępowanie konkursowe odbędzie się w dwóch etapach:

1. zapoznanie się przez komisję konkursową z ofertami w dniu 06 czerwca 2008 roku -

etap niejawny

2. rozmowy kwalifikacyjne

Kandydata na stanowisko wyłoni komisja konkursowa, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem. 

Wójt Gminy

mgr Marek Kibała

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 21-05-2008 12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Rogowicz 21-05-2008 12:50