herb BIP - Urząd Gminy w Przelewicach

www.przelewice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XV/130/2008 r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Przelewice. 2008-09-03 16:02
Uchwała Nr XV/129/2008 r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zasad umieszczania reklam i szyldów na nieruchomościach komunalnych Gminy Przelewice. 2008-06-30 19:46
Uchwała Nr XV/128/2008 r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. 2008-06-30 19:43
Uchwała Nr XV/127/2008 r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 2008-06-30 19:37
Uchwała Nr XV/126/2008 r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Przelewice. 2008-06-30 19:37
Uchwała Nr XV/125/2008 r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania z nimi. 2008-06-30 19:37
Uchwała Nr XV/124/2008 r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej. 2008-06-30 19:38
Uchwała Nr XV/123/2008 r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustaleniastawki procentowejopłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej. 2008-06-30 19:13
Uchwała Nr XV/122/2008 r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości Nr 215/26 z obrębu Żuków. 2008-06-30 19:09
Uchwała Nr XV/121/2008 r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości rolnej z obrębu Jesionowo. 2008-06-30 19:06
Uchwała Nr XV/120/2008 r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. 2008-06-30 19:03
Uchwała Nr XV/119/2008 r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Nowa szansa" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2008-06-30 19:02
Uchwała Nr XV/118/2008 r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r. 2008-06-30 18:59
Uchwała Nr XV/117/2008 r. Rady Gminy w Przelewicach z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2008-06-30 18:57