Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVI/133/08 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008 r.


UCHWAŁA NR XVI/133/08 r.

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 30 września 2008 r.

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy w Przelewicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 615.200

w tym:

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 143.000

Droga + chodnik Kosin 80.000 zł

Drogi rolnicze 47.000 zł

Wiaty przystankowe 8.000 zł

Droga (skrzyżowanie) Lubiatowo 8.000 zł

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.000 zł

Remont remizy w Klukach

dział 801 Oświata i wychowanie

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61.200

Oczyszczalnia przy PSP Jesionowo

dział 851 Ochrona zdrowia

rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12.000

Budowa wózkarni przy SP ZOZ dokumentacja

dział 852 Pomoc społeczna

rozdział 85295 Pozostała działalność

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40.000 zł

Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000 zł

Opracowanie dokumentacji na oświetlenie w Rutnicy

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20.000

Świetlica Ukiernica 10.000 zł

Świetlica Ślazowo 10.000 zł

dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty

chronionej przyrody

rozdział 92595 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60.000

C.O. w dworku na terenie folwarku

dział 926 Kultura fizyczna i sport

rozdział 92601 Obiekty sportowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 264.000 zł

Boisko Żuków „Orlik” 84.000 zł

Zaplecze przy boisku „Orlik” 180.000 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 615.200

w tym:

dział 600 Transport i łączność

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 344.000 zł

Droga Rutnica - Rówienko

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61.200

Oczyszczalnia przy PSP Jesionowo 40.000 zł

Redukcja emisji odorów przy oczyszczalni Przelewice 21.200 zł

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 210.000

Świetlica Laskowo 120.000 zł

Place zabaw Ślazowo, Przywodzie 90.000 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 03-10-2008 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-10-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-10-2008 15:18