Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVI/139/08 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/124/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej


UCHWAŁA NR XVI/139/08 r.

RADY GMINY W PRZELEWICACH

z dnia 30 września 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/124/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775) - Rada Gminy w Przelewicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/124/2008 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2 a. 1. Opłaty targowe pobierają:

  1. sołtysi na terenie swojego sołectwa,

  2. pracownik Urzędu Gminy w Przelewicach - goniec,

  3. pracownik Urzędu Gminy w Przelewicach - inspektor d/s gospodarki nieruchomościami.

2. Umocowanie inkasenta automatycznie wygasa z chwilą utraty stanowiska.”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przelewice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Pijewski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dawid Rogowicz 03-10-2008 15:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-10-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-10-2008 15:23