Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Przelewicach
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o naborze do pracy na zastępstwo na stanowisko pracownika socjalnego


Ośrodek Pomocy Społecznej w Przelewicach ogłasza nabór do pracy na zastępstwo na stanowisko pracownika socjalnego

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

 1. Obowiązkowe:

 1. Obywatelstwo polskie;

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych;

 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;

 4. Nieposzlakowana opinia;

 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego;

 6. Dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny lub ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna (art. 116 ustawy z dnia 12 marca 1994r. o pomocy społecznej - tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 115 poz. 728) ;

 7. Znajomość obsługi komputera.

 1. Dodatkowe

 1. Znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego;

 2. Komunikatywność;

 3. Samodzielność w działaniu;

 4. Umiejętność pracy w zespole;

 5. Możliwość swobodnego poruszania się po terenie gminy.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Praca socjalna mająca na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom w samodzielnym rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych;

 2. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentów oraz planowanie form pomocy dla osób potrzebujących;

 3. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

 4. Współpraca i współdziałanie z innymi jednostkami oraz specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i negatywnych skutków zjawisk społecznych;

 5. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowy osób i rodzin;

 6. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym klientów OPS.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny;

 2. Życiorys (CV);

 3. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;

 4. Kwestionariusz osobowy;

 5. Oświadczenie o stanie zdrowia;

 6. Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych;

 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty należy składać na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Przelewicach, 74-210 Przelewice 75, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” do dnia 16 marca 2009r. do godziny 15.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). Oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym a osoby spełniająca w/w kryteria zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. O ostatecznym rozstrzygnięciu naboru, kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

w Przelewicach

Sylwia Ostrowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Emil Kołodziejczyk 27-02-2009 11:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emil Kołodziejczyk 27-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Emil Kołodziejczyk 27-02-2009 11:13